Projekt IKAP OK II

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

Spolupráce s Krajským centrem podpory podnikavosti při Moravské vysoké škole, o.p.s. Olomouc
Projekt je zaměřen na podporu kompetencí k podnikavosti. 

V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity: 

1. Metodické dny oborové didaktiky 

2. Přenos informací z praxe do vzdělávání ve škole 

3. Inspirativní setkání s podnikateli, semináře, workshopy 

4. Shromažďování a šíření příkladů dobré praxe, realizace fiktivních firem 

Podrobnější přehled aktivit:

  • pravidelně každý měsíc probíhá elektronická komunikace s pedagogy a žáky naší školy za účelem šíření newsletteru zaslaného z KCPP 
  • červen 2021 – proběhla konzultace s doc . Pawliczkem na téma fiktivní firma 
  • červen 2021 – tým studentů započal práci na aktivitě Fiktivní firma 
  • září – prosinec 2021 – pokračují práce se žáky školy za účelem realizace aktivity Fiktivní firma 
  • říjen – listopad 2021 – probíhají konzultace s doc. Pawliczkem na téma realizace aktivity Fiktivní firma 
  • 3. 11. 2021 – realizace workshopu – Dny metodické didaktiky pod vedením dr. Kolumbera 
  • leden 2022 – proběhly diskuse s místními podnikateli ohledně aktivity Fiktivní firma a její aplikace v praxi 
  • očekává se: inspirativní setkání s podnikateli