Studentský parlament

O nás

Studentský parlament Gymnázia Hranice vznikl na jaře roku 2021. Primárním záměrem je pomoci studentům s komunikací s vedením školy. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že ty nejlepší nápady většinou přichází přímo z řad žáků. Ale tyto návrhy se nemohou realizovat, pokud se nedostanou k vedení školy. A to je obrovský problém, který se snažíme řešit.

Zlepšujeme komunikaci mezi studenty a učiteli, předáváme nové nápady a připomínky, pořádáme zajímavé akce a věříme, že díky Studentskému parlamentu se každý žák může podílet na každodenním chodu gymnázia. A každý rok stanovujeme „Projekt roku“, tedy velkou aktivitu, kterou se zabýváme po celý školní rok. V minulém roce to byla soutěž Školy – Vyslanci Evropského parlamentu. Letos rekonstruujeme jednu z učeben, multifunkční místnost určenou ke studii a setkávání.

A jak dokážeme předávat informace mezi všemi studenty a vedením školy? Parlament je složen z jednoho až dvou zástupců každé třídy na škole. To znamená 20 členů a fungující komunikační síť. Kromě třídních zástupců má Studentský parlament i své vedení v podobě předsedy a místopředsedy. A právě ti umožňují styk s vedením školy, pravidelně se setkávají s panem ředitelem Slezákem a diskutují o nových nápadech a připomínkách.

Síť funguje oboustranně! Kdokoliv z řad žáků může předat svůj nápad Parlamentu a my ho pak projednáme s vedením. A naopak, pokud chce vedení předat informace žákům, přenos informací opět probíhá přes Studentský parlament. Věříme, že je to skvěle nastavený systém!

Napište nám

Pokud byste chtěli Studentskému parlamentu podat anonymní dotaz, vytvořili jsme Forms dotazník. Snažíme se, aby byl úplně každý hlas slyšet. Kdykoliv budete mít jakýkoliv dotaz, nápad nebo připomínku, prosím, napište ho sem. Moc děkujeme za spolupráci.

Odkaz na dokument Forms

Forms

Odkaz na stránku vyslanců Evropského parlamentu

Vyslanci EP