Fakultní škola PřF UPOL

GYMNÁZIUM HRANICE – FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 • příprava budoucích učitelů – realizace pedagogických praxí studentů učitelských oborů
 • účast na akcích pořádaných fakultou
  • Den otevřených dveří
  • Noc vědců
  • Týden vysokoškolákem na Přírodě
  • soutěž Matematický klokan
  • soutěž Přírodovědný klokan
 • odborné exkurze
  • GIS Day Olomouc – Katedra geoinformatiky
  • Pevnost poznání – vzdělávací programy
  • Terénní cvičení z geografie
 • přednášky
  • Co se děje v CERNU – Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
  • Eugenika – RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. (9. 1. 2019)
  • Biotechnologie a využití mikroorganismů – Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. (6. 2. 2019)
  • Fotosyntéza – Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. (13. 2. 2019, 29. 1. 2020)
  • Matematika skrytá ve vyhledávači Google – doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (17. 12. 2019)
  • Enzymy a využití biotechnologie v praxi – Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. (22. 1. 2020)
  • Vystudovala jsem statistiku. Ale co teď s ní? – Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D. (4. 1. 2022)
  • Matematika a humor – RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. (7. 2. 2022)
  • Strojové učení mění svět. Víc než si myslíte. – RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (2. 3. 2022)
  • Pravděpodobnost aneb jak vyčíslit naději – doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. (14. 9. 2022)
  • Bioorganická chemie aneb jak se chemie potkala s biologií – Mgr. Zuzana Barbuščáková (12. 9. 2022)
  • Matematika je jazykem přírodních věd – RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (16. 12. 2022)
 • práce s talentovanými studenty – SOČ
  • 2023/2024
   • Jan Skoupil, student V5.A: „Výroba malého kluzáku pomocí 3D tiskárny.“
  • 2021/2022
   • Tomáš Stískal, student V5.A: Pravděpodobnost chyby na výstupních detektorech při simulaci modelu boson samplingu při zohlednění Narozeninového paradoxu.
    • vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Kala 
    • „Boson sampling je model, který by se mohl využít pro vytvoření kvantových počítačů. Nemůžeme zcela přesně určit, kde a v jaké kombinaci se budou fotony na výstupu nacházet. Dokážeme ale určit, s jakou pravděpodobností bychom mohli jednotlivé fotony zadetekovat v různých kombinacích a polohách na detektorech. A jelikož na výstupu interferometru, ve kterém se boson sampling odehrává, jsou většinou použity jednofotonové detektory, může nám to do výsledků vnést chybu. Ta je způsobena možným výskytem vícefotonových stavů na jednom detektoru, které nedokáže rozlišit. Ve své práci zkoumám, s jak velkou pravděpodobností se nám může stát, že do výsledků se nám promítne chyba, tedy na jednom detektoru naměříme 2 a více fotonů, při zohlednění Narozeninového paradoxu.“ 
    • 4. místo v krajském kole
   • Lukáš Brezniak, student V5.A: Vliv větrných elektráren na Potštátsku na migrující ptáky
    • konzultant – Kateřina Ševčíková
    • „Cílem mé práce je monitorovat ptáky na místě výstavby větrných elektráren a zjistit, zdali by mohly mít elektrárny vliv nejen na táhnoucí ptáky přes tuto lokalitu.“
    • 1. místo v krajském kole, 8. místo v celostátním kole
 • program Badatel
  • 2023/2024
   • Adam Horák, V5.A: Totální syntéza přírodní látkou
   • Adam Horák, V5.A: 1. místo s projektem totální syntézy přírodní látkou na Konferenci mladých přírodovědců na PřF UP
  • 2022/2023
   • Adam Horák, V4.A: Zajímavé koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů s organickými ligandy
  • 2021/2022
   • Eliška Bartošíková, Andrea Hlavová, V4.A: Analýza paleobotanických mikrozbytků
   • Matyáš Filler, V4.A: Analýza organických zbytků z oblasti Velké Moravy
 • program Newton
  • 2022/2023 – zimní semestr – Tomáš Stískal, Otakar Pikna, Lukáš Navrátil
 • olympiády
  • semináře pro řešitele Fyzikální olympiády
  • semináře pro řešitele Matematické olympiády
  • konzultace pro řešitele Chemické olympiády