Projekt OP JAK

Gymnázium Hranice zahájilo 1. 9. 2023 projekt podporovaný ze strukturálních fondů EU, a to Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský. Z takto získaných prostředků je financována činnost školního psychologa, kariérového poradce, další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo také je podporována vzájemná spolupráce pedagogů a zavádění nových forem výuky v rámci inovativního vzdělávání.

Název projektu: Společně pro budoucnost III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003031

Cíl projektu: Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu, inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Rozpočet projektu 1 393 485,00 Kč

Realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Realizované aktivity

PERSONÁLNÍ PODPORA

1. III/3 Školní psycholog

1.III/5 Kariérový poradce

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKU VE VZDĚLÁVÁNÍ SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

PODPORA INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽAKŮ SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ