Projekt EVVO

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Přibližme přírodu studentům!

Realizace projektu PŘÍRODA NA NÁDVOŘÍ

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků gymnázia v oblasti poznávání různých druhů rostlin a živočichů v praxi. Během projektových dnů vytvoříme terénní informační zařízení ke sledování různých druhů bezobratlých, obratlovců i rostlin.

Projekt bude realizován při projektových dnech jednotlivých tříd. Zde bude také možno realizovat výuku ve venkovním prostředí na živých přírodninách.

Naši žáci prochází každý den nádvořím školy, tedy tímto nově vytvořeným areálem, při příchodu a odchodu ze školy. Díky tomu bude nově vytvořený prvek působit na jejich vztah k přírodě nejen v hodinách biologie, ale soustavně v průběhu celého školního roku.

Dále zorganizujeme besedu pro žáky se s odborníkem na dendrologii. Chceme spolupracovat s některými školami v Hranicích. Výsledky naší práce budeme prezentovat žákům ZŠ 1. máje. Po odborné stránce očekáváme spolupráci s dendrology z SLS Hranice.

Využijeme taky spolupráci s veřejností. S výběrem druhů dřevin a rozmístěním jednotlivých prvků nám pomůže odbornice na krajinářskou architekturu paní Ing. Anna Zábojníková.