Výchovné poradenství

V čem vám může výchovný poradce pomoci?
  • při řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • při zprostředkování návštěvy specializovaných pracovišť a spolupráci s různými organizacemi
  • s profesní orientací Vám pomůže kariérní poradkyně Mgr. Nikola Stodůlková
Individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče:
Úterýod 7.45 do 8.00
Pátekvelká přestávka od 10.45 do 11.00
Dle dohodyse studenty nebo rodiči
Kontakty: 
Telefon581 601 649
E-mailkrenkova@gymnaziumhranice.cz
Odeslat zprávu online výchovnému poradci
Pedagogicko – psychologická poradna

Informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje,řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost.

Kontakt 
PPP Olomouckého kraje
informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje, řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost
www.ppp-olomouc.cz
PPP Přerov e-mailppp@ppp-prerov.cz
PPP Přerov telefon581 217 760
Detašované pracoviště Hranice, Dům dětí a mládeže, Galašova 1746, telefon581 604 125
Linka bezpečí

Pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)

Kontakt 
Telefon116 111 (zdarma)
E-mailpomoc@linkabezpeci.cz
Chatchat.linkabezpeci.cz
Užitečné odkazy:
1Stránky kariérového poradenství – i studenti, kteří neuspějí u maturity, mají šanci získat bez dalšího studia celostátně platnou kvalifikaci
2 www.scio.cz
3www. msmt.cz – Stránky minsterstva školství
4www.novamaturita.cz
5www.infoabsolvent.cz
6www.burzaskol.cz
7www.fakulta.cz
8Informace o Informačních a poradenských střediscích (IPS) v Olomouckém kraji.
9www.vysokeskoly.cz
10www.atlasskolstvi.cz
11www.KamPoMaturite.cz
12www.vysokeskoly.com