Výchovné poradenství

V čem vám může výchovný poradce pomoci?
  • při řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • při zprostředkování návštěvy specializovaných pracovišť a spolupráci s různými organizacemi
  • v péči o žáky se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami
  • v práci s talentovanými žáky
Kontakt
Výchovný poradce
Mgr. Marta Křenková
krenkova@gymnaziumhranice.cz
Individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče:
Pondělí10.45 – 11.00 (velká přestávka)
Čtvrtek7.45 – 8.00
Dle individuální dohody se studenty nebo rodiči
Odeslat zprávu online výchovnému poradci
Pedagogicko – psychologická poradna

Informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje,řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost.

Kontakt
PPP Olomouckého kraje
informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje, řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost
www.ppp-olomouc.cz
PPP Přerov e-mailppp@ppp-prerov.cz
PPP Přerov telefon581 217 760
Detašované pracoviště Hranice, Dům dětí a mládeže, Galašova 1746, telefon581 604 125
Linka bezpečí

Pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)

Kontakt
Telefon116 111 (zdarma)
E-mailpomoc@linkabezpeci.cz
Chatchat.linkabezpeci.cz