Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (školský zákon – Školská rada). Jako členové rady mohou být zvoleni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti.

Členové školské rady 2022 – 2023
Předseda školské rady a zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Jiří Lysák
Zástupce zřizovatele: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
Zástupce zřizovatele: Bc. Jolana Frieberová
Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Ing. Marek Lesák 
Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků: Mgr. Jiří Nebeský
Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Ivo Macháček
Zápisy, dokumenty a listiny školské rady