Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (školský zákon – Školská rada). Jako členové rady mohou být zvoleni zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti.

Předseda školské rady a zástupce pedagogických pracovníkůMgr. Jiří Lysák
Zástupce zřizovatele:Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
Zástupce zřizovatele:Bc. Jolana Frieberová
Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků:Ing. Marek Lesák 
Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků:Mgr. Jiří Nebeský
Zástupce pedagogických pracovníků:Mgr. Zuzana Trundová
Zápisy, dokumenty a listiny školské rady