Doučování žáků škol

Logo Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Gymnázium Hranice je zapojeno do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Projekt je zaměřen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Realizace: leden–srpen 2022

Na toto doučování je poskytována finanční podpora EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Doučování žáků škol