Přípravné kurzy

Vážení rodiče, milí žáci,
od ledna 2024 budou na naší škole probíhat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na šestiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední školy pro žáky 7. a 9. tříd základních škol.

Informace
Kurz bude probíhat od ledna do března 2024 v budově Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, a to vždy 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut – jeden týden MATEMATIKA, druhý týden ČESKÝ JAZYK).
Kurzy budou zahájeny 18. ledna 2024 a ukončeny 27. března 2024 (konkrétní učebny budou upřesněny před zahájením kurzu).

Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 8 studentů.

Termíny kurzů:

18. 1.25. 1.1. 2.8. 2.22. 2.29. 3.7. 3.14. 3.21. 3.27. 3.*
7. roč.MČJMČJMČJMČJMČJ
9. roč.ČJMČJMČJMČJMČJM
* ukončení kurzů bude mimořádně ve středu 27. 3. 2024

Jak bude kurz probíhat?

Kurz se bude skládat z 20 vyučovacích hodin (10 hodin českého jazyka, 10 hodin matematiky). Obsahem bude výuka obtížnějších témat učiva, která jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a probírají se zvláště v posledním ročníku. V hodinách se dále samostatně nebo společně budou řešit testové úlohy. Žáci si tak vyzkoušejí kromě znalostí i stres a únavu, které přijímací zkoušky doprovázejí.
Kurz bude zaměřen na všechny oblasti přijímacích testů: v českém jazyce pravopis, mluvnice, stylistika, literatura a porozumění textu, v matematice typové úlohy. Pro 7. třídy – základní početní operace, slovní úlohy, práce s rovinnými útvary a prostorovými tělesy. Pro 9. třídy – práce se zlomky, řešení rovnic, řešení slovních úloh, práce s rovinnými útvary a prostorovými tělesy, statistické úlohy.

Jak a kde se přihlásit?
Online přihlášku najdete zde: Přihláška

Na Vaši emailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a platební údaje. Bližší informace Vám rádi poskytneme v průběhu konání Dne otevřených dveří v úterý 16. ledna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin.

Cena kurzu

Cena kurzu je 1200 Kč v případě koupě celého balíčku (M + ČJ). V případě zájmu jen o jeden předmět (buď M, nebo ČJ) je cena kurzu 800 Kč. Platba bude probíhat bankovním převodem na základě přiřazených variabilních symbolů v prvním lednovém týdnu, nejpozději do 17. ledna 2024 musí být platba uhrazena. Na případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Kontakt: Mgr. Jiří Lysák, tel. 581 601 649, lysak@gymnaziumhranice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
ředitel školy