Zaměstnanci školy

ředitel školy
RNDr. Slezák Vladimír, Ph.D.
slezak@gymnaziumhranice.cz
zástupce ředitele školy
Mgr. Macháček Ivo
machacek@gymnaziumhranice.cz
výchovný poradce
Mgr. Křenková Marta
krenkova@gymnaziumhranice.cz
metodik ICT
Mgr. Kolářová Dagmar
kolarova@gymnaziumhranice.cz
Ekonomka školy
Ing. Onderová Lenka, Dis.
onderova@gymnaziumhranice.cz
Samostatná referentka
Ing. Vlčková Monika
vlckova@gymnaziumhranice.cz
Aktuální učitelé
Mgr. Bittalová Petra bittalova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Horáková Jana horakova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Horký Jiří horky@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Jakešová Taťána jakesova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Kolářová Dagmar kolarova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Křenková Marta krenkova@gymnaziumhranice.cz
RNDr. Kubešová Dana kubesova@gymnaziumhranice.cz
PaedDr. Lajdová Zdenka lajdova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Lysák Jiří lysak@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Macháček Ivo machacek@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Jakubíčková Radka jakubickova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Mužíková Hana muzikova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Palkovská Taťána palkovska@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Poláková Lenka polakova@gymnaziumhranice.cz
PaedDr. Rotreklová Martina rotreklova@gymnaziumhranice.cz
Ing. Rychnovský Dušan rychnovsky@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Trundová Zuzana trundova@gymnaziumhranice.cz
RNDr. Šeiner Jiří seiner@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Odložilová Alena odlozilova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Segeťová Jana segetova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Stodůlková Nikola stodulkova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Svrčinová Zuzana svrcinova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Vávrová Marie vavrova@gymnaziumhranice.cz
Ing. Vývodová Lenka vyvodova@gymnaziumhranice.cz
Mgr. Záchelová Pavla zachelova@gymnaziumhranice.cz
Provozní zaměstnanci
Kučerová Ilona Sobotková Radmila
Jambor Jiří Kunc Petr
Ředitelé od roku 1970
Rudolf Novotný 1970–1988
Mgr. Zdeněk Jemelík 1988–1992
Mgr. Oldřich Kubíček 1992–1993
PhDr. Radovan Langer 1993–2020
Mgr. Ivo Macháček (zastupující ředitel školy) 2021
Zástupci ředitele od roku 1965
Šobora Drahoslav 1965–1987
Jemelík Zdeněk 1987–1988
Vavrečková Jarmila 1988–1990
Kubíček Oldřich 1990–1992
Šeiner Jiří 1992–1994
Řehula Jiří 1994–2006
Macháček Ivo od 2006
Bývalí učitelé (od roku 1971)
Bartošík Arnošt Novotný Rudolf
Blažek Jaroslav Mgr. Pacák Vladimír
Blažková Ivana Mgr. Pařízková Petra
Brisudová Lada Pechal Karel
Doleželová Jindriška Pokorná Jana
Dostálová Věra Pospíšil Miroslav
Mgr. Dvorská Hana Rolná Hana
Fibichová Gabriela Slaná Jitka
Fucimanová Radoslava Mgr. Straka Ivan
Holešovský Karel Šenková Silva
Horák Jaroslav Mgr. Šimková Irena
Mgr. Lidaříková Jitka Šobora Drahoslav
Hrabcová Leona Štefanová Ludmila
Hudcová Marie Mgr. Švach Milan
Mgr. Hudec Vladimír PhDr. Otrubová Dagmar
Koudelková Jarmila PhDr. Široká Květoslava
Kozák Miroslav RNDr. Macák Petr
Ing. Křenek Ladislav RNDr. Novotný Jaroslav
Kubeša Vladimír Unarová Marie
Mgr. Kubíček Oldřich Vaculíková Dagmar
Mgr. Kubíčková Ivana Vala Bohdan
Langer Viktor Valigurová Vlasta
Mgr. Ličman Tomáš Valníčková–Kočí Milada
Míčková–Pražáková Zdenka Vavrečková Jarmila
Ing. Mikolášiková Martina RNDr. Vavrouch Antonín
Mosley Clive Vršecká Anna
Mgr. Motyková Lenka Zlámalová Lenka
Mgr. Nováková Hana Mgr. Řehula Jiří
Mgr. Indrová Šárka Mgr. Kubíčková Ivana
Rábová Zuzana Mgr. Mlčochová Lenka
Mgr. Klvaňa Tomáš Mgr. Ludmila Malá
Mgr. Pospíšilová Jitka Mgr. Slačálková Lenka
Mgr. Voldánová Anna Mgr. Vlková Šárka
Mgr. Horáčková Jana Bc. Kašparová Hana
Mgr. Miloslav Mlčoch Mgr. Horká Eva
Mgr. Jiří Libosvár Mgr. Lovětínská Hana
Mgr. Gronesová Monika Mgr. Černá Kateřina
Mgr. Pastorková Kateřina Mgr. Plšková Pavla
Mgr. Dočkalová Zuzana Mgr. Macková Zdenka
PhDr. Burianová Zdeňka Mgr. Nebeská Jitka
PaedDr. Jonasová Taťána Mgr. Sobotková Andrea
Ing. Fliedrová Bohumila Mgr. Jemelík Zdeněk
Mgr. Biskupová Petra PhDr. Langer Radovan
Mgr. Hapalová Martina Mgr. Malá Ludmila
Mgr. Menšíková Jana Mgr. Pavelová Raisa
PhDr. Zemánková Věra