Projekt Erasmus+:Open it!


„Disclaimer“
„The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“

„Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze
názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.“

Posters, brochures, leaflets

Odkaz na webové stránky projektu

Odkaz na Twinspace projektu

Virtual escape game Open it

Český virtuální escape room věnovaný Sigmundu Freudovi

Videa k projektu

 • Video 1 – z výměnného pobytu C2 ve Slovenských Konjicích
 • Video 2 – z výměnného pobytu C3 v Hranicích
 • Video 3 – z výměnného pobytu C4 v Opatiji

Základní informace o projektu

Název projektuOtevři své technické dovednosti!
Název projektu anglickyOpen your technological skills!
Registrační číslo2018_1
Začátek projektu:1. 9. 2018
Konec projektu:31. 8. 2020
Doba trvání projektu:24 měsíců
Financování projektuz fondů Evropské unie
Druh projektu:Cooperation for innovation and the exchange of good practices, School Exchange Partnerships
Partnerská škola 1:Šolski center Slovenske Konjice-Zrece, Slovenia
Partnerská škola 2:Gimnazija Eugena Kumicica Opatija, Croatia
Partnerská škola 3:Gymnázium Hranice, Zborovaká 293, Czech republic

Aktivity projektu

Aktivita C1Od reality k virtualitě – setkání koordinátorů v Opatiji, Chorvatsko 10 – 2018
Aktivita C2Od teorie k praxi – krátkodobá výměna studentů v Konjicích, Slovisko 11 – 2018
Aktivita C3Od reality k virtualitě II – krátkodobá výměna studentů v Hranicích, Česko 04 – 2019
Aktivita C4Marketing a propagace – krátkodobá výměna studentů v Opatiji, Chorvatsko 10 – 2019
Aktivita C5Od teorie k praxi – krátkodobá výměna studentů v Konjicích, Slovisko 04 – 2020

Průběh realizace

červenec 2018

Prezentace projektu na webových stránkách školy – článek o projektu, vytvoření webových stránek projektu v rámci websitu školy.

P20 – We publish an article on the approval of the project on websites.

září 2018

Prezentujeme obsah a cíle projektu všem učitelům školy na pracovní poradě 29. 8. 2018, třídní učitelé seznamují studenty s cíli projektu 3. 9. 2018, rodiče jsou informováni na třídních schůzkách 10. 9. 2018. Je vytvořen projektový tým. Zakoupena kamera 360°. Studentům je prezentován Europass a jsou seznámeni se způsobem jeho vytváření.

P1-The project coordinator presents the project, its goals, activities and results to all coworkers. The coordinator also presents work that will take place in next two years. We ask for help. Class teacher with a coordinator present the project to students. We make a project team. We have a meeting with parents, where we talk about the project. We present the Europass document and learn how to write the europass curriculum vitae. Students will put it in the Europass document. Zpráva o zapojení školy do projektu – článek do novin (14. září 2018)

P20 – We publish an article on the approval of the project in local newspapers. We remember do it in July. So we preper article as soon as possible, than we were in school. Studenti připravují loga projektu do soutěže, z vytvořených log pak vyberou tři které budou prezentovány na meetingu C1 v Opatiji.

P3 – We perform a competition for selecting the project logo before the mobility of staff. We invite all the students to participate. We do not limit students‘ choice of technique or logo motif. The project team at each school chooses the best 3 of all proposals.

Návštěva FABLAB Brno a dvou únikových her

Students from our project team visited FABLAB and two Escape games in Brno.

P1 – We did market research of purchase of 360-degree cameras.

P20 – Create an Open it Project Website at https://project-openit.weebly.com/

Na platformě Etwinning.net byl založen TwinSpace pro projekt Open it! https://twinspace.etwinning.net/78491/home

říjen 2018

P1 – We buy 360-degree cameras and bring them to education in Opatija. Aktivita C1: Od reality k virtualitě – setkání koordinátorů v Opatiji, Chorvatsko 10 – 2018

 • 1. Koordinátoři se vzájemně seznámili a propracovali plán projektových aktivit.
 • 2. Příprava soutěže pro výběr loga projektu
 • 3. Prezentace nejnovějších technologií Ulabu prostřednictvím videotutoriálů, které připravili studenti ze Slovenských Konjic. Seznámení s potřebným softwarem Corel Draw, AutaCad, Slikar, Geogebra, Free Cad, Creo, Arduino.
 • 4. Vzdělávání: Od reality k virtualitě – práce s kamerou 360°, její propojení s notebookem a mobilem, zpracování digitální fotografií a filmu 360° v počítačové aplikaci.
 • 5. Vzdělávání: Od reality k virtualitě – prohloubení práce s fotografií a filmem 360°

Zpráva o setkání koordinátorů v Opatiji – webový příspěvek

P20 – Article: report on the achievements of mobility on school website Soutěž log – online (pomocí OneDrive)

P3 – A logo compatition – a project logo is choseen by web vote from all students. listopad 2018 Zpráva o setkání koordinátorů v Opatiji – novinový článek 2. 11. 2018

P20 – Article: report on the achievements of mobility Instalace projektové nástěnky v prostorách školy

P22 – We will install Notice board Open it! in a prominent place in schools immediately upon choice of the logo. We will publish the activities of the project on a regular basis.

Zpráva o připravovaném výměnném pobytu našich studentů na Slovinsku ve Slovenskych Konjicich – webový příspěvek

P20 – Forecast of mobility in SLOVENIA on school website

 • Studenti byli seznámeni s technologiemi ULABu a jednotlivými aplikacemi pro ovládání těchto zařízení.
 • Studenti připravují historický příběh osobnosti místního regionu a připravují prezentaci této osobnosti.
 • Studenti hledají vhodné místo pro únikovou hru, plánují a realizují vhodné vybavení.
 • Studenti připravují jednotlivé úkoly pro únikovou hru s využitím počítačových aplikací. Připravují projekty, které si vyrobí při návštěvě ULABu ve Slovenských Konjicích na konci tohoto roku.

Video z Ulab

Vítězné logo:

leden 2019

Aktivita C2: Od teorie k praxi – krátkodobá výměna studentů v Konjicích, Slovisko (13. 1. 2019 – 18. 1. 2019)

 • 1. Reception evening and meeting of coordinators (participants will get to know each other through social games)
 • 2. Visiting the escape room
 • 3. Workshop of quolity – making the indicators that will monitor the quality of our escape rooms
 • 4. Workshop – presentation of a story in the selected way, which will be the leading thread of their room to escape
 • 5. Workshop: learning how to correctly and safely use Innovation Technology (3D printer, laser engraving machine, CNC machine, …) and appropriate computer programs in Ulab (Lab Lab’s Learning Lab)
 • 6. Workshop: Quality of the meeting

P20 – 25. 01. 2019 Article: report on the achievements of mobility in the local newspapers Hranický týden

únor 2019

P20 – Forecast of mobility in Czech Republic on the school webpage

březen 2019

Postup vytváření únikové hry

April 2019

Aktivita C3 – From reality to virtuality II – Czech Republic – Hranice (1. 4. – 5. 4. 2019)

Activities: ​

 • 1. Meeting of coordinators
 • 2. Workshop: Testing of the Czech Escape Room
 • 3. Workshop: Quality monitoring of the Czech escape room
 • 4. Workshop: Making of the Virtual Escape Room
 • 5. Workshop: Lecture on the life of blind and visually impaired
 • 6. Workshop: Promotion material
 • 7. Workshop: Quality of the meeting

P20 – 12. 04. 2019 Article: report on the achievements of mobility in the local newspapers Hranický týden

June 2019

P20 – 12. 06. 2019 Presentation of the project at the opening of the exhibition of the works of pupils of our school

September 2019

P20 – Forecast of mobility C4 in Croatia on the school webpage: 25. 9. 2019

October 2019

Aktivita C4 – Marketing a propagace – krátkodobá výměna studentů v Opatiji, Chorvatsko 10 – 2019

Activities:

 • 1. Workshop: The evening of social games
 • 2. Workshop: Testing of the Croatian Escape Room
 • 3. Workshop: Presentation of Czech and Slovenia escape rooms
 • 4. Workshop: Quality monitoring of the Croatia escape room
 • 5. Workshop: Finishing the virtual rooms
 • 6. Workshop: Marketing strategy
 • 7. Workshop: Forming of the flyers in all languages, it will be printing in Braille too
 • 8. Workshop: Quality of the meeting

10. – 11. 10. #ErasmusDays – naše škola se zapojí do celoevropské akce programu Erasmus+

P20 – Article: report on the achievements of mobility C4 on school website

November 2019

P20 – Report of mobility C4 and presentation of C4 mobility on TwinSpace

P15 – We offered our virtual escape room to students of our school using the link on our school webpage on IT lessons. The students made an evaluation and give us feedback, how to improve our virtual escape room. P16 – Based on the evaluation we improve the escape room and made a new presentation.

December 2019

P20 Forecast of virtual escape room – presentation on school and project webpages

March 2020

P1 – 2. 3. 2020 – Team meeting – we prepare a strategie for C5

P20 – Forecast of mobility C5 in Slovenia on the school webpage: 23. 3. 2020 (Preparing of the Exchange in Slovenia – article on websites)

The schools are closed (coronavirus)

September 2020

P1 – Video Conference between teachers, who are involved in project.

October 2020

Eramsus Days 2020 – 16. 10. 2020

Programme:

 • 1) talk about our project with first year students
 • 2) play games in escape room
 • 3) make an article for website and local newspapers
 • 4) make a videokonfernece with all of you.

The schools were closed, so we did only vidokonference:

P20 – Video Conference between students and teachers, who are involved in project.

P20 – presentation on school and project webpages and local newspaper – article about ErasmusDay videoconference

Odkaz na zprávu v Hranickém deníku

April – May 2021

P1 – Video Conference 2.4.2021 and 21.4. 2021 between teachers, who are involved in project.

P1 – Video Conference 28.5.2021 Virtual mobility C5.

Leaflet of Czech escape room Leaflet Czech republic

Poster of Czech escape room Poster of Sigmund Freud Escape room Poster of Virtual escape room Virtual escape game

August 2021

31. 8. 2021 Project completion and the End of the project Closing videokonference

V českém jazyce

Partnerské školy určily následující podmínky:

 • Dívky méně často využívají moderní technologie než chlapci.
 • Teoretické znalosti studentů, kteří navštěvují gymnázium, jsou vyšší, ale nemohou je přenést do každodenních životních situací.
 • Postrádáme činnosti, které by podporovaly integraci dvou zdánlivě odlišných oblastí; což jsou společenské vědy a přírodní vědy.
 • V programu gymnasia není žádný obsah, který by umožnil rozvoj technologických kompetencí, ačkoli technologická gramotnost je velmi důležitým faktorem jak při studiu, tak při hledání práce.
 • Aby byly znalosti studentů gymnázia úplné, měli by mít také znalosti v oblasti podnikání – jak změnit myšlenku na produkt, propagovat ji a uvádět na trh.
 • Pracovní prostředí je stále málo přizpůsobené pro nevidomé a zrakově postižené osoby.

S projektem Odemknout! chceme upozornit na tyto nedostatky a zmírnit je. Projekt je inovativní, protože osoby se zrakovým postižením a nevidomé mohou spolupracovat a pokusit se o útěk z escaperoomu.

Naše cíle jsou:

 • a) integrovat znalosti ze společenských a přírodních věd a aplikovat je v životních situacích,
 • b) mezikulturní spojení, seznámení se s jinými jazykovými kulturami,
 • c) rozvíjet technologickou a ICT gramotnost,
 • d) rozvíjet matematickou gramotnost,
 • e) učit se část místní historie,
 • f) posílit podnikatelské dovednosti,
 • g) umožnit dívkám a lidem s omezenými příležitostmi (zrakově postižení, nevidomí, studenti ze sociálního hlediska ze slabšího prostředí, pracovat s technologiemi a ICT,
 • h) povzbuzovat studenty, aby absolvovali neformální vzdělávání.

Naším záměrem je aktivně zapojit žáky do všech částí projektu; při plánování a propagaci,
studenti se učí marketingu a komunikaci s veřejností za účelem dosažení dlouhodobosti a
udržitelnosti projektu. Plánování propagace projektu se zaměří na rozvoj místního
cestovního ruchu, který bude podporován na webových stránkách.

Projektové týmy z každé země budou mít účastníky z přírodních a společenských věd
a také zajistíme vyvážené zastoupení žen a mužů ve skupinách. Každý tým vytvoří jednu
únikovou místnost ve svém místním prostředí. Studenti prozkoumají místní kulturní a historické dědictví,
připraví koncept příběhu, naplánují vývoj potřebných prvků pro útěk z prostor, test funkčnosti jejich koncepce v reálném prostředí, vyhodnotí finální řešení a nakonec vytvoří účinný plán šíření informací o projektu.
Učitelé budou mít v tomto projektu dvě různé, ale vzájemně propojené role. Jejich hlavním úkolem bude mentorovat studenty a druhý úkol bude výzkum a zavádění nových metod vzdělávání prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými partnery.

Výsledkem projektu budou čtyři únikové místnosti v místních prostředích zúčastněných zemí.
Budou reprezentovat místní kulturní a historické dědictví. Uživatelé se budou rozvíjet matematicky
kompetencí. Tři únikové místnosti budou postaveny v reálném prostředí. Jedna z nich bude virtuální,
publikováno online, která umožní přístup komukoliv na internetu. Virtuální úniková místnost je
záruka udržitelnosti projektu.
Jsme hrdí na inovativní myšlenku přizpůsobení aspoň jedné skutečné únikové místnosti pro nevidomé. Jedná se o únikovou místnost ve Slovenských Konjicích.

Z dlouhodobého hlediska vidíme pokračování projektu ve vývoji únikových místností, které budou
přizpůsobeny dalším ohroženým skupinám (hluchým, tělesně postiženým, lidem s mentálním postižením …)
Stavíme mosty mezi přírodními a společenskými vědami, mezi různými kulturami a
jazyky, mezi znalostmi a dovednostmi, mezi teorií a praxí, aby se co nejvíce rozvinuly
vhodnou metodologií vzdělávání. S naší metodou vyplníme mezery chybějících dovedností, které jsou
potřebné pro dnešní a budoucí zaměstnání, a studenti získají nové zkušenosti, které budou moci využit v reálném životě.

In English language:

The partner schools identified the following conditions:

 • Girls are less often using modern technology than boys.
 • Theoretical knowledge of students who attend gymnasium is higher, but they cannot transfer this knowledge into everyday life situations.
 • We miss activities that would encourage the integration of two seemingly different areas; these are social sciences and natural sciences.
 • There is no content in the gymnasium program that would enable the development of technological competences, although technological literacy is a very important factor both in studying and in finding a job.
 • In order to be genuinely gymnasiums should also have knowledge in the field of entrepreneurship – how to change the idea into a product, promote it and market it.
 • The living environment is still poorly adapted for the blind and visually impaired.

With the project Unlock! we want to draw attention to these shortcomings and to soften them. The project is innovative because visually impaired and blind people could cooperate and try an escape room.

Our goals are:

 • a) to integrate knowledge from social sciences and science, and apply this in life situations
 • b) intercultural connection, to learn about other language cultures
 • c) to develop technological and ICT literacy
 • d) to develop mathematical literacy
 • e) to learn a part of local history
 • f) to strengthen entrepreneurial skills
 • g) to enable girls and people with fewer opportunities (visually impaired, blind, students from socially weaker environments) to work with technology and ICT
 • h) to encourage students to take non-formal education.

Our intention is to actively involve pupils in every part of the project; when planning dissemination, students will learn marketing and communication with the public in order to achieve the longevity and sustainability of the project. The project’s prevalence planning will focus on the development of local tourism, which will be promoted on the World Wide Web. Project teams from each country will have participants from natural sciences and social sciences programs, and we will also ensure balanced gender representation in groups. Each team will build an escape room in their local environment. Students will explore the local cultural and historical heritage, prepare the concept of the story, plan the development of the necessary elements for the escape room, test the functionalities of their concept in the real environment, evaluate and develop final solutions, and ultimately produce an effective plan for disseminating information about the project. Teachers / mentors will have two different but interconnected roles in this project in order to achieve the best possible results. Their main task will be to mentor students, and the second task will be to research and implement new methods of education through the exchange of good practices between the partners involved. The results of the project will be four rooms in the local environments of the participating countries. They will represent a local cultural and historical heritage. Users will develop mathematical competences. Three escape rooms will be built in a real environment. One of them will be virtual, published online, which will allow anyone to use with an Internet connection. Virtual Escape Room is a guarantee for the sustainability of the project. We are proud of the innovative idea of adapting one real escape room to the use of the visually impaired and blind. This is the escape room in Slovenske Konjice. In the long term, we see a continuation of the project in the development of escape rooms that will be adapted to other vulnerable groups (deaf, physically disabled, people with intellectual disabilities …) We build bridges between natural sciences and social sciences, between different cultures and languages, between knowledge and skills, between theory and practice, in order to develop the most appropriate methodology of education. With our method we will fill the gaps of missing skills that are necessary for todays and future jobs, and students will gain some experience to use them in real life.