Postup v soutěži Zlatý list

V pátek 26. dubna se v areálu Na Střelnici konal 52. ročník oblastního kola soutěže Zlatý list. Na soutěžní stezce se prověřovaly znalosti dětí ze šesti přírodovědných oborů. Gymnázium reprezentovala dvě družstva ze tříd V1.A a V2.A, na stanovištích pak v roli zapisovatelů a porotců pomáhalo 12 žáků tříd 3.A a V5.A. Vítězné družstvo tvořily trojice žáků ze tříd V1.A a V2.A. Další naše družstvo obsadilo 5. místo.
Gratulujeme ke krásnému výkonu, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěch v krajském kole.