Přednáška na kyberbezpečnost

Jakub Horváth ❤️ z Kybertýmu naší školy zajistil pro studenty 1.A a V3.A besedu s odborníkem na kyberbezpečnost 😎 z Masarykovy univerzity v Brně s prof. RNDr. Tomášem Pitnerem, Ph.D. Beseda proběhla online v hodinách informatiky 🤖, a to v pondělí 29. 4. ve třídě V3.A a ve čtvrtek 2. 5. v 1.A. První přednáška byla zaměřena především na obsah studia kyberbezpečnosti na fakultě informatiky MUNI Brno a druhá přednáška pak na vektory možného napadení na webu a sítích, a jak jim předcházet. Děkujeme.👏