Projekt Comenius

Více informací k programu SOCRATES/Comenius na socrates.cz.

Yes, We Care!

Mezinárodní konference projektu Comenius “Yes, we care!“, kterou pořádala škola Gymnázium Hranice se uskutečnila v Hranicích ve dnech 25.5.2011 – 28.5.2011.

Konference se zúčastnilo celkem 32 mezinárodních účastníků: 4 žáci a 2 učitelé ze školy I.I.S. Giacomo Antonietti (Iseo, Itálie), 2 žáci a 2 učitelé ze školy Istituto Comprensivo “Ten.Giovanni Corna Pellegrini” (Pisogne, Itálie), 4 žáci a 2 učitelé ze školy Escola Pia de Sarrià – Calassanç (Barcelona, Španělsko), 2 žáci a 1 učitel ze školy Veurs Lyceum (Leidschendam, Nizozemí), 2 žáci a 1 učitel ze školy Kasavuoren Koulu (Kauniainen, Finsko), 3 žáci a 2 učitelé ze školy Collège Jean Rous (Pia, Francie) a 3 žáci a 2 učitelé ze školy Cite Scolaire Julie Daubiè (Rombas, Francie). Ze školy Gymnázium Hranice se konference zúčastnilo 30 žáků a 5 vyučujících.

Hlavním cílem této mezinárodní konference bylo, aby žáci mohli ostatní účastníky projektu seznámit se svými prezentacemi, na kterých pracovali během celého školního roku 2010/2011. Tato část konference probíhala v Zámeckém klubu MKZ Hranice a zahájila ji starostka města Hranice ing. Radka Ondriášová.

Jedním z témat bylo naše město, škola, země a politický systém. Takto se žáci mohli seznámit s jednotlivými partnerskými zeměmi. Hlavním obsahem prezentací však bylo téma Demokracie v našich životech. Cílem bylo zjistit, jak mladí lidé vnímají demokracii, zda mají pocit, že jejich názor je vyslyšen, zda mohou něco ovlivnit apod. Výsledkem bylo srovnání názorů a postojů žáků jednotlivých evropských zemí. Např. prezentující z Gymnázia Hranice se pokusili o srovnání stavu demokracie u nás před rokem 1989 a nyní. Jejich prezentace měla na této konferenci velký úspěch. Proto žáci s touto prezentací v průběhu června 2010 seznámili i své spolužáky z jiných ročníků.

Dalším bodem konference byly společné umělecké aktivity všech účastníků, které proběhly v budově školy Gymnázia Hranice. Žáci výtvarně zpracovali téma Dominanta našeho města. Vzniklá díla byla vyhodnocena a nejlepší umělci byli odměněni.

V rámci konference měli účastníci také možnost poznat město Hranice a náš region: navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, absolvovali prohlídku města Olomouc s průvodcem a v Olomouci se také zúčastnili bowlingového turnaje.
Prostřednictvím místního tisku, Hranický deník, byla o projektu a mezinárodní konferenci informována také veřejnost:http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-zameckem-klubu-se-sesli-studenti-z-cele-evropy.html. Zpráva o konferenci a fotografie jsou uveřejněny i na webových stránkách školy: https://gymnaziumhranice.cz/projekty/comenius/.

Prezentace ke stažení

Finsko
Finsko_presentation.pdf, 2,55 MB
Itálie ISEO
ISEO_presentation1.pptx, 990 kB
ISEO_presentation2.pptx, 750 kB
Itálie Pisogne
Pisogne 1.ppt, 1,1 MB
Pisogne 2.ppt, 1,2 MB
Pisogne 3.ppt, 2,1 MB
Pisogne 4.ppt, 0,8 MB
Holandsko Veurs Lyceum
Holadsko_presentation.ppt, 69,1 MB
Francie Rombas
Romba-presentation1.ppt, 1,9 MB
Romba-video.wmv, 12,14 MB
Francie Pia
Pia_Presentation1.pptx, 5,2 MB
Pia_Presentation2.pptx, 1,4 MB
Pia_presentation3.pptx, 4,4 MB
Španělsko Escola Pia de Sarria`-Calassanç
Spanish_presentation.ppt, 2,9 MB
Spanish_video.wmv, 42,9 MB
Česká republika Gymnázium Hranice
Czech_presentation.mov, 188 MB
Demokracie v ČR_pro_konferenci_Francie-Pia_2010.avi, 190 MB

The Image of a Teddybear

Mezinárodní projekt programu SOCRATES/Comenius„The Image of a Teddybear“ probíhal na naší škole po 3 roky, v letech 2000–2003, a účastnili se ho žáci šestiletého studia ve věku 13–15 let, celkem 270 žáků a 14 vyučujících.

Byl to projekt 10 středních škol, z celkem 9 evropských zemí (Holandsko, Itálie, Francie, Finsko, Irsko, Skotsko, Švédsko, Polsko a Česká republika). Koordinátorskou školou byla Veurs College z Leidschendamu v Holandsku.

Prioritou celého projektu bylo využívání informačních a komunikačních technologií k vzájemnému poznávání života žáků na různých místech Evropy. Komunikace probíhala v anglickém jazyce.

Projekt zahrnoval mnoho aktivit:

  • Dopisování žáků na různá témata (např. moje rodina, město, škola, hobby…)
  • Výměna e-mailů
  • Výměnné pobyty žáků. Naši žáci jezdili do holandského Leidschendamu a také přivítali své holandské partnery v Hranicích.
  • Výtvarná soutěž o podobu nového loga projektu Comenius
  • Výtvarná soutěž o nejlepší pohlednici daného města, ze které vzešel i společný plakát nejlepších pohlednic z každé země
  • Hitparáda Top 10 Songs for Europe (výběrem a hlasováním v každé škole vzniklo několik CD)
  • Deníky (existují v knižní i elektronické podobě)
  • Tvorba webových stránek jednotlivých škol
  • Vydávání informačního zpravodaje

Projekt se stal součástí běžného života školy, byl zařazen i do osnov mnohých předmětů, především anglický jazyk, zeměpis, základy společenských věd. Žáci si zdokonalovali své jazykové a počítačové dovednosti. Jazykovou průpravou prošli i neanglicky hovořící vyučující. Projekt, a díky němu i naše škola, byl prezentován v místním tisku, regionální televizi, na Internetu.

Někteří žáci, kteří se projektu účastnili, své zkušenosti využívají dál. Např. pracují v Klubu mladých Evropanů, zúčastnili se soutěže Euroscola na Dni Evropy 9. 5. 2004 ve Štrasburku, zapojují se do mezinárodní spolupráce mezi Hranicemi a jejich partnerským městem Voorburg v Holandsku. Škola spolupracuje s kanceláří Evropského parlamentu, organizovala pro výběr žáků návštěvu jeho jednotlivých institucí v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, někteří žáci se účastnili soutěže Sokrates – Co víš o EU? 2002.

Celá spolupráce jednotlivých evropských škol pokračuje dál, na jiné úrovni. Od školního roku 2003/04 pokračuje v programu SOCRATES/Comenius, Projekt rozvoje školy (School development project), s názvem „I on Europe“.

Mezinárodní projekt programu SOCRATES/Comenius „The Image of a Teddybear“ byl oceněn v roce 2004 Národní agenturou programu Sokrates Evropskou cenou kvality E-QUALITY 2004.

Více informací k programu SOCRATES/Comenius na socrates.cz.