Školní psycholog

V čem může školní psycholog pomoci?
  • Poskytuje individuální konzultace pro studenty, kteří potřebují emocionální podporu.
  • Provádí psychologická hodnocení pro identifikaci specifických vzdělávacích nebo emočních potřeb studentů.
  • Nabízí podporu třídám a učitelům při řešení problémů chování ve třídě.
  • Spolupracuje s rodiči a poskytuje poradenství ohledně výchovy a komunikace s dětmi.
  • Pomáhá implementovat programy prevence šikany ve škole.
  • Nabízí poradenství a mediace při řešení konfliktů mezi studenty.
  • Poskytuje podporu studentům během přechodu do nové školy.
  • Provádí psychologickou výchovu pro studenty, učitele a rodiče.
  • Pomáhá identifikovat a řešit problémy, které mohou ovlivňovat učení a chování.
  • Pomáhá vytvořit vhodné individuální vzdělávací plány (IVP) pro studenty s vývojovými potížemi.

Školní psycholog má klíčovou roli v celkovém psychosociálním rozvoji studentů a vytváření podmínek pro optimální vzdělávací prostředí.

Kontakt
Školní psycholožka
Mgr. Klára Valentová
valentova@gymnaziumhranice.cz
Individuální konzultace pro studenty a jejich rodiče:
Dle individuální dohody se studenty nebo rodiči
Odeslat zprávu online školní psycholožce
Pedagogicko – psychologická poradna

Informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje, řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost.

Kontakt
PPP Olomouckého kraje
informace o všech pracovištích PPP Olomouckého kraje, řada informačních a metodických materiálů pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost
www.ppp-olomouc.cz
PPP Přerov e-mailppp@ppp-prerov.cz
PPP Přerov telefon581 217 760
Detašované pracoviště Hranice, Dům dětí a mládeže, Galašova 1746, telefon581 604 125
Linka bezpečí

Pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)

Kontakt
Telefon116 111 (zdarma)
E-mailpomoc@linkabezpeci.cz
Chatchat.linkabezpeci.cz