Plán práce

Plán práce pro školní rok 2021/2022

26. 8. – 31. 8.          –        Přípravný týden

1. 9. 2021                –        Zahájení výuky ve školním roce 2021/2022

8. 9.                           –        Třídní schůzky SRPG

20. 9. – 24. 9.          –        STK, třídy V5.A, 3.A

28. 9.                        –        Státní svátek

1.10.                          –        Den otevřených dveří

2.10.                         –        Den otevřených dveří, kulturní program ke 150. výročí založení gymnázia

28. 10.                      –        Státní svátek

27.10., 29.10.         –        Podzimní prázdniny

10. 11.                      –        Hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022

17. 11.                      –        Státní svátek

24. 11.                      –        Individuální pohovory o prospěchu

1. 12.                        –        Přihlášky k maturitní zkoušce – termín JARO 2022

22. 12.                      –        Vánoční koncert – zrušeno náhradní program Projektový den SPGH

23. 12. – 2. 1.          –        Vánoční prázdniny

3. 1. 2022                –        Zahájení výuky v novém roce 2022

11. 1.                        –        Den otevřených dveří

23.1. – 28.1.            –        LVVZ, třídy 2. A, V4. A – náhrada za zrušené LVVZ 2020/2021

26. 1.                        –        Hodnocení 1. pololetí školního roku 2021/ 2022

29. 1.                        –        Ples školy přesun na 26.3.

31. 1.                        –        Vydání výpisů z vysvědčení

4. 2.                           –        Pololetní prázdniny

1. 2.                           –        Začátek 2. pololetí školního roku 2021/ 2022

7.3. – 11.3.               –        LVVZ, třídy 1. A, V3. A

Do 1. 3.                     –        Odevzdání přihlášek ke studiu pro školní rok 2022/2023

14. 3. – 20. 3.          –        Jarní prázdniny

26.3.                          –        Ples školy

13. 4.                        –        Hodnocení 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022

14 4.                          –        Velikonoční prázdniny

15. 4.                        –        Velký pátek

18. 4.                        –        Velikonoční pondělí

6.4.                            –        Maturitní písemná práce z ČJ

7.4.                            –        Maturitní písemná práce z AJ

8.4.                           –        Maturitní písemná práce z NJ, FrJ

12.4.                          –        1. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2022/2023, čtyřleté studium

13.4.                          –        2. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2022/2023, čtyřleté studium

19.4.                          –        1. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2022/2023, šestileté studium

20.4.                          –        2. termín přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2022/2023, šestileté studium

27. 4.                        –        Třídní schůzky SRPG, individuální pohovory o prospěchu

29.4.                         –        Vydání vysvědčení žákům 4. A, V6. A., poslední zvonění

2.5.                            –        Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky – termín JARO 2022 M, AJ

3.5.                            –        Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky – termín JARO 2022 ČJL

4.5.                            –        Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky – termín JARO 2022 M+

10.5. – 11.5.             –        Náhradní termín přijímacích zkoušek (čtyřleté, šestileté studium)

16.5.- 19.5.              –        Ústní maturitní zkoušky – termín JARO 2022

23. 6.                        –        Hodnocení 2. pololetí školního roku 2021/ 2022

30. 6.                        –        Vydání vysvědčení za školní rok 2021/ 2022

1. 7. – 31. 8.            –        Hlavní prázdniny