Biologie

Biologie
Vyučující
  • Mgr. Jiří Horký – vedoucí předmětového týmu biologie
  • Mgr. Jana Horáková
  • Ing. Dušan Rychnovský
Učební plán
Čtyřleté studium
Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Biologie323
Šestileté studium
Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Přírodopis22
Biologie323
Učebnice a doporučená literatura
1.A–3.B, V3.A–V5.B
Časopisy
Práce studentů
Práce studentů
Soutěže a olympiády
1.Biologická olympiáda
2.Zelená stezka zlatý list

Nahoru