Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

časový rozpis zkoušek

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu – Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia)

kritéria_4 leté 2021

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu – Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia)

Kritéria-6 leté 2021

Přihlášky ke studiu odevzdávejte  v kanceláři školy (1.patro)

pondělí: 7.00 – 15.00

úterý: 7.00 – 15.00

středa: 7.00 – 15.00

čtvrtek: 7.00 – 15.00

pátek: 7.00 – 14.30

Popř. zasílejte poštou na adresu:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
Zborovská 293
753 01 Hranice

 

 • Do 1. března 2021 odevzdáváte přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – osobně nebo poštou. Uchazeči používají k přihlášení formulář stanovený ministerstvem, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva. (Formulář musí být vytištěn oboustranně.)

VZOR PŘIHLÁŠKY: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

ILUSTRAČNÍ TESTY:  https://prijimacky.cermat.cz/

 

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat nebo napsat, rádi Vám odpovíme:

SEKRETARIÁT ŠKOLY: 581 601 649; +420 720 626 829; gymnazium@gymnaziumhranice.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: Mgr. Marta Křenková – krenkova@gymnaziumhranice.cz

KARIÉRNÍ PORADCE: Mgr. Nikola Stodůlková – stodulkova@gymnaziumhranice.cz

 

INFORMACE O CHARAKTERU ŠKOLY A STUDIA

Základní informace o charakteru školy naleznete především na našich webových stránkách.

INFORMACE O ŠKOLE: https://gymnaziumhranice.cz/nase-skola/

STUDIJNÍ OBORY

ČTYŘLETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/ctyrlete-studium-79-41-k41/

ŠESTILETÉ STUDIUM: https://gymnaziumhranice.cz/zakladni-informace/studijni-obory/sestilete-studium-79-41k61/

GYMNÁZIUM HRANICE – co nabízíme:

 • studium na škole s vynikajícími výsledky vzdělávání
 • vysoká úspěšnost při dalším studiu na VŠ v ČR i na zahraničních univerzitách
 • výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
 1. cizí jazyk – angličtina
 2. cizí jazyk – výběr z francouzštiny, němčiny, ruštiny → uchazeči si mohou vybrat jeden z těchto druhých cizích jazyků. Není nutno pokračovat v jazyku, který se žáci učili na ZŠ! Je možno začít s novým druhým cizím jazykem již od začátku a taktéž se dostat na úroveň B1/B2 dle SERR.
 • možnost složit během studia mezinárodní jazykovou zkoušku FCE (anglický jazyk), DELF (francouzský jazyk)
 • velký výběr volitelných předmětů
 • podpora talentů a individuální přístup
 • pravidelné exkurze do zahraničí
 • moderně vybavené odborné učebny
 • exkurze, besedy, workshopy, soutěže
 • lyžařské a turistické kurzy
 • adaptační kurzy (1. ročníky)

ILUSTRAČNÍ TESTY:  https://prijimacky.cermat.cz/

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Čtyřleté studium:

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Šestileté studium:

 1. termín: středa 14. dubna 2021
 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
 • Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo MŠMT na 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.

 

POČET TŘÍD NOVĚ OTEVÍRANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

ČTYŘLETÉ STUDIUM       1 třída

ŠESTILETÉ STUDIUM       1 třída

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

V tomto článku prezentujeme naši školu a přinášíme informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. V případě významných změn a novinek budeme článek aktualizovat.

 Den otevřených dveří Gymnázia Hranice je z důvodu nepříznivé epidemické situace zrušen.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

vzhledem k opatření vlády jsme nuceni zrušit tradiční Den otevřených dveří (který byl původně naplánován na 12. ledna 2021 a poté přesunut na úterý 2. 2. 2021). Doufejme, že Vás budeme v budoucnu moci osobně přivítat na půdě naší školy, ukázat učebny, učební pomůcky, setkat se s vyučujícími různých předmětů a pobavit se s našimi žáky. Dovolte, abychom Vám alespoň v tomto článku, který se bude stále aktualizovat, sdělili užitečné informace.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální situace 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41) – aktualizováno 30.6. 2020 ve 12:00

Průběžné výsledky_4leté

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61) –  aktualizováno 30.6. 2020 ve 12:00

Průběžné výsledky_6leté

 

NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY 2020

výsledky_4leté_náhradní termín

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

1. ročník čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021_4leté studium

1. ročník šestiletého studia (kód oboru 79-41-K/61)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021_6leté studium

Informace pro nepřijaté uchazeče

Nepřijatým uchazečům budou odeslána nejpozději 16. 6. 2020 (79-41-K/41, čtyřleté  studium) a nejpozději 17. 6. 2020 (79-41-K/61, šestileté studium) rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na adresu zákonného zástupce do jeho vlastních rukou. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání řediteli školy, nově se podává žádost o nové rozhodnutí ředitele školy.

Vzor podání žádosti 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a kteří zároveň podali žádost o nové rozhodnutí ředitele školy do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči (neodevzdali zápisový lístek).

Přijetí ke studiu probíhá podle pořadí, kterého uchazeči dosáhli v přijímacím řízení.

Důležité přílohy

nformace pro uchazeče_ 4leté a 6leté studium
Informace (hygienické) pro uchazeče
Čestné_prohlášení

Termíny a harmonogram přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek 2020

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   (čtyřleté studium) – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor 79-41-K/41 – Gymnázium (1. ročník čtyřletého cyklu denního studia):

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_4l

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu:

kritéria_4leté

Další nezbytné předpoklady pro studium:

Další nezbytné předpoklady

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   (šestileté studium) – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Studijní obor 79-41-K/61 – Gymnázium (1. ročník šestiletého cyklu denního studia):

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_6l

Kritéria pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu:

Kritéria-6leté

Další nezbytné předpoklady pro studium:

Další nezbytné předpoklady

<!–

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky_4leté_2.kolo
Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení_4l
Průběžné výsledky_4leté
Výsledky přijímacího řízení_4leté studium
Informace pro uchazeče o studium
VZOR-PRO-PODANÍ-ODVOLANÍ-do-1.ročníku-čtyřletého-gymnazia-kod-studijního-oboru-79-41-K41
Poučení pro nepřijaté uchazeče o studium
Aktualizováno 20.5.2019 14:30
Průběžné výsledky_6leté
Výsledky přijímacího řízení_6leté studium
Informace pro uchazeče o studium
VZOR-PRO-PODÁNÍ-ODVOLÁNÍ-do-1.ročníku-nižšího-stupně-víceletého-gymnázia-kód-studijního-oboru-79-41-K61
Poučení pro nepřijaté uchazeče o studium
Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_4leté studium
Kritéria_4leté studium
Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení_6leté studium
Kritéria-6leté studium
2019_celkova informace_prijimaci rizeni
Další nezbytné předpoklady pro uchazeče o studium
odkaz na testová zadání k procvičování
–>

Aktuality

Okresní kolo Matematické olympiády Z8 (žáci V1.A)

[31.03.2021]

Krajské kolo ekonomické olympiády

[16.03.2021]

Krajské kolo Matematické olympiády M9 (žáci V2.A)

[16.03.2021]

Online setkání Euroskola – spojení studentů do Evropského parlamentu ve Štrasburku

[12.03.2021]