Studenti Gymnázia Hranice navštívili chorvatské pobřeží.

Ve dnech 3. – 7. 6. 2024 navštívili studenti hranického gymnázia Opatiji, známé turistické letovisko na východním pobřeží Istrie, nedaleko od Rijeky. Ve středomoří je přivítalo slunečné počasí a spolu s ním i učitelé a žáci naší partnerské školy Gymnazia Eugena Kumičića. Zástupci obou škol si společně během realizace mobility Erasmus+ v projektu „Mladí občané Evropy“ vyměnili zkušenosti z organizace aktivit Studentských parlamentů obou škol, zúčastnili se besedy s chorvatskými odborníky na Evropskou unii a porovnali situaci v obou zemích, které se nacházejí v různých fázích začlenění do EU. Společně provedli evaluaci digitální únikové hry a online soutěže na téma Evropské unie. Turistickým výstupem na hřeben chráněné krajinné oblasti Učka završili celý pobyt.

Děkujeme studentům Jolaně Mynaříkové, Michaeli Röderové, Beatrice Horákové, Leoně Stržínkové, Jaromíru Lapešovi, Danielu Havránkovi a učitelům Pavle Záchelové a Zdence Lajdové za skvělou reprezentaci Gymnázia Hranice. Také velmi děkujeme našim chorvatským kolegům a jejich žákům za výbornou spolupráci a milé přijetí. Celá mobilita byla i tentokrát financovaná z prostředků Evropské unie.