Nulté číslo časopisu Česká stopa ve světě

ČESKÁ STOPA VE SVĚTĚ je název nultého čísla časopisu, který v rámci výuky ZSV vytvořily studentky třídy 3.A a originálním způsobem v něm zpracovaly projektové téma ČR v mezinárodních organizacích. Prolistujte si a poučte se! 

Děkuji Šárce, Michaele a Tereze za výbornou práci! 

Hana Mužíková