2. místo v celostátní výtvarné soutěži na UK

Dne 30.1. se náš žák Josef Kývala z V5.A zúčastnil vyhlášení výtvarné soutěže na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, organizované CVH Malach. Jeho vlastnoručně nakreslený komiks obsadil 2. místo v kategorii Starší žáci a studenti. Úkolem účastníků bylo vytvořit komiks nebo nějaké jiné výtvarné dílo na základě nahrávek s pamětníky 2. světové války z vizuálních archivů. Pepovi moc gratulujeme za krásné umístění!