Dárcovství krve

Již pojedenácté se žáci Gymnázia Hranice zúčastnili bezplatného dárcovství krve ve FN Olomouc 😊

Maturanti ze semináře biochemie navštívili Transfuzní oddělení FN Olomouc, kde za odborného a obsáhlého výkladu absolvovali exkurzi, při které se seznámili s odběrem krve a využitím tělní tekutiny pro výrobu krevních derivátů. Mezi účastníky bylo 6 odvážných žáků a 3 členky pedagogického dozoru, kteří bezplatně darovali nenahraditelnou krev. Domů jsme odjížděli s pocitem, že dopoledne s dobrým skutkem má smysl a každých 470 ml darované krve může zachránit 3 lidské životy.

Jsme rádi, že žáci Gymnázia mají srdce na pravém místě 😊

Děkujeme paní Ing. Monice Vlčkové za organizační zajištění exkurze a paní Ing. Lence Onderové za příkladný přístup k dobrému skutku 😊

zapsala: Jana Horáková

v Hranicích 27.9.2023