Dny chemie na MUNI v Brně

Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se během minulého týdne konala tří denní akce s názvem Dny chemie. Možnost navštívit a lépe poznat Masarykovu univerzitu využily dvě žákyně třídy V6.A. Účastníci měli možnost seznámit se s chodem univerzity a nabídkou studijních programů, vyzkoušet si jednoduché organické syntézy chemických látek v laboratořích a různé analytické metody. Studenti se také podívali do výzkumných center CEITEC a RECETOX. Pro zájemce byly připraveny zajímavé přednášky od univerzitních profesorů a představení jejich odborné práce na akademické půdě. 

zapsala: Andrea a Eliška ze třídy V6.A