Beseda s Městskou policií.

Ve středu 8.11.2023 proběhla pro třídy V3.A a 1.A beseda s Městskou policií. Jedná se o pravidelnou preventivní akci, na které se žáci dozvědí informace o práci Městské policie, o pravomocích strážníků, o možnostech použití donucovacích prostředků, o některých zákonech a sankcích, o rozdílech kriminality nezletilých a zletilých, a hlavně o prevenci kriminálního chování.  

Jiří Horký