Jak to bylo s Občanským fórem v Hranicích a jeho okolí? 

Jak to bylo s Občanským fórem v Hranicích a jeho okolí? 

Občanské fórum v Hranicích vzniklo 22. listopadu, tedy ve stejný den, kdy se uskutečnilo první shromáždění na hranickém náměstí. Hlavní postavou se stal Vlastimil Helcl, který díky svým kontaktům zajistil informační kanál mezi Prahou a Hranicemi. Ten spolu s V. Hudcem aj. Korábem vytvořil první skupinku mluvčích hranického OF.  

30. listopadu se v bývalém kině Svět uskutečnilo první diskusní fórum a během prosince se začalo chystat odvolání členů zastupitelstva, předsedy a tajemníka MNV a následně volby nových poslanců. 

8. prosince 1989 byly zahájeny tzv. spanilé jízdy po okolí, ty měly za úkol propagovat kandidaturu zakladatele OF, Václava Havla, na prezidenta ČSSR. 

Autor fotografií: Roman Kubíček 

Zdroj: Listopad 89 v Hranicích – J. K. Nebeský