1. místo na krajském kole Chemické olympiády kategorie B

konaná: úterý 19.prosince 2023 v Olomouci PřF UP  

 čtvrtek 4.ledna 2024 v Olomouci PřF UP 

Celkem se účastnilo 11 řešitelů z Olomouckého kraje,  

4 žáci získali nadpoloviční počet bodů (úspěšný řešitel).       

Adam Horák se umístil na 1.místě 

Krajské kolo se uskutečnilo mimořádně ve dvou termínech z důvodu obsazenosti univerzitní laboratoře. Praktická část v délce trvání 120 minut se uskutečnila v prosincovém termínu, v lednovém termínu následoval dvouhodinový test ze dvou oddílů chemie (anorganická a organická chemie), oba tematické okruhy překračují obsah středoškolského učiva žáků třetích ročníků a nízký počet úspěšných řešitelů je důkazem obtížnosti úloh.  

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy😊  

zapsala: Mgr. Jana Horáková 

Logo chemické olympiády