Setkání absolventů Cambridge Exams aka Game Over GG

Ve středu 27. března 2024 proběhlo neformální setkání absolventů mezinárodních zkoušek Cambridge Exams s ředitelem naší školy. Milé setkání zakončilo období od prosince do března, kdy devatenáct našich maturantů úspěšně absolvovalo zkoušku na úrovni B2, nebo C1 ve zkouškových centrech v Olomouci, Frýdku-Místku, Praze a Brně. Mnohým z nich získaný certifikát umožňuje formálně nahradit písemnou a ústní část maturitní zkoušky z angličtiny a soustředit se tak na oborové předměty a přípravu na přijímací řízení. Patří jim naše uznání za jejich nadšení a soustředěnou práci a ještě jednou blahopřejeme.

Velká gratulace patří našim maturantům, kterým se podařilo složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka úrovně B2 nebo C1. Za tímto úspěchem stojí spousta práce, píle a odhodlání. Studenti odolali velkému stresu a Cambridge Exams mají úspěšně za sebou. Všichni se společně sešli v přednáškovém sále, aby si vyslechli blahopřání pana ředitele a připili si nealkoholickým šampaňským na oslavu! Congratulations!!!