Přednáška o dárcovství kostní dřeně

Znáš riziko leukémie a dalších onemocnění krvetvorby?
Z Českého národního registru dárců kostní dřeně k nám zavítala paní Jana Orlová. Cílem registru je rozšířit povědomí o tomto onemocnění mezi mladé lidi. Každý občan ČR má totiž ve své zemi 1-2 vhodné dárce na základě své DNA, i přes to je úspěšnost v hledání vhodných dárců pouze 40%.
Mimo jiné s námi přednášející sdílela inspirativní příběhy o záchraně dětí prostřednictvím tohoto jednoduchého činu a zdůraznila, že tento krok, který pro nás znamená pouze pár minut našeho času, může být pro jiné klíčem a nadějí k životu.

„Zachraňte život díky darování kostní dřeně! Přidejte se a buďte hrdým hrdinou!“

Členem se může stát každý, a to ve věku od 18 do 35 let.