Anglický jazyk

Angličtina
Anglický jazyk – úvod

Výuka anglického jazyka na naší škole je plně aprobovaná a má velmi vysokou úroveň. O její kvalitě svědčí také počet žáků, kteří každoročně úspěšně vykonávají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Výuka ve třídách je vždy rozdělena do skupin po přibližně 15 žácích. 

Vyučující
 • Mgr. Alena Odložilová
 • PaedDr. Martina Rotreklová
 • Ing. Lenka Vývodová
 • Mgr. Pavla Záchelová 
Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Anglický jazyk4445

Šestileté studium

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Anglický jazyk444445
Učebnice a doporučená literatura

Titul a úroveň učebnic pro jednotlivé skupiny výuky anglického jazyka si žáci objednávají v rámci společné školní objednávky na začátku prvního školního roku a v dalších letech podle potřeby. Organizaci objednávek zajišťují učitelé anglického jazyka.  

Učíme z učebnic English File 4th Edition:  

 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Intermediate Plus
 • Upper-intermediate 

V hodinách používáme i další studijní materiály, např.:

 • New Maturita Activator
 • Exam Accelerator
 • English Vocabulary in Use
 • English Grammar in Use a jiné.
Příprava na mezinárodní zkoušky

Naši žáci se mohou připravovat na složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge. Jsme jednou z oficiálních partnerských škol P.A.R.K. Cambridge Exam Centre v Brně, autorizovaného zkouškového centra. Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět pro přípravu na tyto zkoušky. Je primárně určený pro 3. ročník, ale možnost navštěvovat tento seminář dostávají i talentovaní žáci už ve 2. ročníku. Příprava v tomto semináři probíhá od září do června a v navazujícím školním roce od září do ledna. Žáci se poté individuálně rozhodují, zda se ke zkoušce přihlásí. Za stanovených podmínek si zkouškou na úrovni B2, C1 nebo C2 mohou nahradit profilovou část maturitní zkoušky z angličtiny a mnohé obory na VŠ zohledňují certifikáty při přijímacím řízení nebo v průběhu studia. Ve školním roce 2023/2024 mezinárodní zkoušky úspěšně absolvovalo 20 žáků, a to na úrovních B2, C1 a dokonce i C2.

V semináři přípravy ke Cambridge Exams používáme jako základní učební materiál Complete First 3rd Edition (CUPA) a oficiální doplňkové materiály jako např. Exam Booster First, Advanced Exam Booster, B2 past papers, C1 past papers, B2 Trainer a C1 Trainer; formou samostudia žáci mohou navázat například učebnicí Complete Advanced 3rd Edition.

Obchodní angličtina

V rámci volitelných předmětů všeobecného zaměření nabízíme žákům posledního ročníku seminář Obchodní angličtina.  Předmět je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v profesní angličtině a pracovním procesu. Důraz je kladen na využití prostředků odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech.

Výuka s rodilým mluvčím

Pro žáky se snažíme zajistit výuku s rodilým mluvčím, která probíhá formou nepovinného předmětu English Conversation Club.

Program Fulbright

Ve školním roce 2023/2024 působí na naší škole asistentka ve výuce angličtiny, která obdržela grant od Fulbrightovy komise. Je jí Rachel Posner, absolventka Princeton University, která se zapojuje do výuky anglického jazyka postupně ve všech skupinách, vede English Conversation Club a zúčastňuje se sportovních a kulturních školních akcí.

Soutěže

Naši žáci každoročně úspěšně reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích, například v konverzační soutěži v anglickém jazyce, v překladatelské soutěži pořádané UP Olomouc či v mezinárodní online soutěži Best (in) English.

Besedy

Nedílnou součástí výuky anglického jazyka je poznávání kulturních tradic a života v anglicky mluvících zemích. Proto pořádáme pro naše žáky besedy s rodilými mluvčími, absolventy školy či se zástupci různých vzdělávacích institucí.