Anglický jazyk

Angličtina
Anglický jazyk – úvod

Výuka anglického jazyka na naší škole je plně aprobovaná a má velmi vysokou úroveň. O její kvalitě svědčí také počet studentů, kteří každoročně úspěšně vykonávají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Studenti jsou v rámci každého ročníku rozděleni podle úrovně do 4 skupin po přibližně 15 studentech. Výuka a procvičení jazyka je tak velmi intenzivní.

Vyučující
  • Mgr. Pavla Záchelová 
  • Mgr. Alena Odložilová
  • PaedDr. Martina Rotreklová
  • Ing. Lenka Vývodová
Učební plán
Čtyřleté studium
Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Anglický jazyk4445
Šestileté studium
Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Anglický jazyk444445
Učebnice a doporučená literatura

Úroveň Elementary a Pre-intermediate

Úroveň Intermediate a Upper-intermediate

Příprava k maturitě
Slovníky
Gramatika
Příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny
Časopisy
Anglická literatura v různých úrovních
Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Projekt Comenius

Užitečné odkazy

BBC Learning English