Český jazyk

Úvod

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk, neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.“

Karel Čapek

„Je to řeč, která zní jako loretánské zvonky a je čistá jako z křišťálu. Ale aby si dala všechno líbit, aby dala sebou dokonce orat, to ona zase ne.“ Takto básnicky charakterizuje náš mateřský jazyk spisovatel František Nepil.

Předmět český jazyk a literatura je povinnou částí státní maturitní zkoušky. Maturitní zkouška má 2 části – část písemnou, která se skládá z didaktického testu + písemné slohové práce, a část ústní. K ústní části MZ musí každý student předložit písemný seznam 20 přečtených literárních děl, která si vybírá ze školního seznamu knih schválených ředitelem školy. Tento seznam mají žáci k dispozici od prvního ročníku studia.
V rámci volitelných předmětů mohou studenti v posledním ročníku studia navštěvovat Seminář českého jazyka a literatury.

Vyučující
 • Mgr. Radek Cimprich
 • Mgr. Marta Křenková
 • PaedDr. Zdenka Lajdová
Učebnice V1.A
 • J. Soukal: Čítanka pro 8. ročník ZŠ
 • Český jazyk 8 pro ZŠ – učebnice
 • Český jazyk 8 pro ZŠ – pracovní sešit
Učebnice V2.A
 • J. Soukal: Čítanka pro 9. ročník ZŠ
 • Český jazyk 9 pro ZŠ – učebnice
 • Český jazyk 9 pro ZŠ – pracovní sešit
 • J. Soukal: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Učebnice literatury pro třídy  V3.A–V6.A, 1.A–4.A
 • Nová literatura – učebnice pro 1., 2., 3. a 4. ročník (Didaktis)
 • Nová literatura – pracovní sešity (Didaktis)
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy (Didaktis)
Soutěže, olympiády a projekty
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Recitační soutěž
 • Literární dýchánek
Žákovská knihovna

Správce knihovny: Mgr. Radek Cimprich

Otevírací doba:

 • Středa 10.40–11.00
 • Pátek 10.40–11.00
Seznam doporučené literatury pro absolvování společné části maturitní zkoušky z ČjL pro školní rok 2023-2024