Chemie

Chemie

„Experimentem k poznání, poznáním k pokroku.“           

Jaroslav Heyrovský

Chemie je přírodní věda, která se zabývá studiem prvků a sloučenin. Je věda každodenního života, věda o hmotě, jež tvoří svět. Mnohým z nás se při slově „chemie“ vybaví zkumavky, kádinky a kahany, bílé laboratorní pláště a podivné pachy a určitá obava, že něco vybouchne. V hodinách chemie se snažíme ukázat krásu a podstatu vědy, která proměnila lidstvo a napomohla vzniku civilizace a ovládla představivost mágů a kouzelníků. Míra znalostí o chemii se neustále rozrůstá, v současné době známe více než šedesát miliónů různých chemických sloučenin. Pouze zlomek znalostí o hmotě se snažíme přiblížit žákům v rámci studia předmětu chemie, který je vyučován na Gymnáziu v ročnících V1. až V5./1. až 3.ročník. Žáci, které chemie okouzlila, prohlubují své znalosti v třetím a čtvrtém ročníku /V5. a V6. ročníku v rámci volitelných Seminářů chemie a Biochemie. Teoretické hodiny chemie vhodně doplňují praktická cvičení, kde žáci na vlastní oči poznávají vlastnosti a přeměny látek.

Vyučující
 • Mgr. Jana Horáková 
 • Mgr. Lenka Poláková
Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Chemie2,52,52

Šestileté studium

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Chemie222,52,52
Učebnice a doporučená literatura

V1.A, V2.A

1.A – 3.A, V3.A – V5.A

Seminář chemie a doporučená literatura ke studiu chemie
Doporučená literatura pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty
Soutěže, projekty, besedy, exkurze

Chemická olympiáda

Malá olympiáda chemie Precheza Přerov

Úspěšní řešitelé Chemické olympiády
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2022-2023

Kategorie A  (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 2.12.2022, UP Olomouc

 • Adam Horák                 3.místo

Národní kolo: 29.1-2.2.2023 VŠCHT Praha, účast 45 řešitelů z celé ČR 

 • Adam Horák se umístil na 33.místě, úspěšný řešitel se ziskem více než 60 % bodů.

Kategorie B  (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo: 22.4.2023, UP Olomouc

 • Adam Horák                 1.místo
 • Eliška Bartošíková       7.místo

Kategorie C  (1. a 2.ročník SŠ )

Krajské kolo: 12.4.2023, Slovanské gymnázium Olomouc

 • Adam Horák                 1.místo
 • Jan Skoupil                   4.místo
 • Michaela Röderová    15.místo
 • Albert Cibiček              21.místo

Kategorie D  (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo: 7.3.2023, GJŠ Přerov   

 • Eliška Kadlecová         3.místo
 • Valerie Lazíková          8.místo
 • Tereza Kantorová      12.místo

Krajské kolo: 29.3.2023, Slovanské gymnázium Olomouc

 • Eliška Kadlecová          7.místo
 • Valerie Lazíková         13.místo

Malá chemická olympiáda (8. a 9.ročník ZŠ), 7.června 2023, Precheza Přerov

 • Jonáš Václavík            2.místo
 • Gloria Kozlowska       5.místo
 • Marie Staníková        8.místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2021-2022

Kategorie A  (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 3.12.2021, UP Olomouc

 • Klára Pavelková          2.místo

Kategorie B  (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo: 20.4.2022, UP Olomouc

 • Adam Sedlák                2.místo
 • Lukáš Brezniak             4.místo

Kategorie C  (1. a 2.ročník SŠ )

Krajské kolo: 7.4.2022, Slovanské gymnázium Olomouc

 • Adam Horák              7.místo
 • Jan Skoupil                8.místo
 • Matyáš Filler             12.místo
 • Eliška Bartošíková    14.místo

Kategorie D  (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo: 8.3.2022, Gymnázium Jakuba Škody Přerov 

 • Jakub Konečný           1.místo
 • Albert Cibiček             3.místo
 • Michal Brezniak         7.místo
 • Tereza Potáčková      8.místo

Krajské kolo: 30.3.2022, Slovanské gymnázium Olomouc

 • Jakub Konečný            19.místo
 • Tereza Potáčková       20.místo
 • Albert Cibiček             24.místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2020-2021

Kategorie B  (2. a 3.ročník SŠ ) – krajské kolo:  21.4.2021

 • Klára Pavelková       4. místo

Kategorie C (1. a 2.ročník SŠ ) – krajské kolo:  16.4.2021

 • Lukáš Brezniak      4. místo
 • Matyáš Filler       15. místo
 • Eliška Bartošíková     30. místo

Kategorie D (8. a 9.ročník ZŠ) – okresní kolo 29. 3. 2021

 • Adam Horák     1. místo
 • Linda Hladíková       2. místo
 • Jan Skoupil      5. místo
 • Michaela Röderová     9. místo

Kategorie D (8. a 9.ročník ZŠ) – krajské kolo 19.4. 2021

 • Adam Horák     2. místo
 • Linda Hladíková       5. místo
 • Jan Skoupil      9. místo
 • Michaela Röderová     18. místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2019-2020

Kategorie A  (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo:  6.12.2019 Olomouc

 • Helena Smrčková       1.místo

Národní kolo:  27.-30.1.2020 Liberec

 • Helena Smrčková       46.místo

Kategorie D  (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo:  3.3.2020 Přerov

 • Eliška Bartošíková      2. místo
 • Lukáš Navrátil             3. místo
 • Matyáš Filler              4.místo
Kategorie C  (1. a 2.ročník SŠ )

Školní kolo:

 • Adam Sedlák
 • Lukáš Brezniak
 • Tomáš Stískal

Kategorie B  (2. a 3.ročník SŠ )

Školní kolo:

 • Zuzana Witoszová
 • Otakar Bartoš

Postupová kola se z důvodu nouzového stavu a distančního vzdělávání žáků nekonala.

Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2018-2019

Kategorie A  (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 7.12.2018 Olomouc

 • Martin Hollas            5.místo

Kategorie B  (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo:   30.4.2019 Olomouc

 • Helena Smrčková       5.místo
 • Anna Poledňáková     7.místo

Kategorie C  (1. a 2.ročník SŠ )

Školní kolo: 5.3.2019 Hranice

 • Jakub Rumian

Kategorie D  (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo:  5.3.2019 Přerov

 • Adam Sedlák              5. místo
 • Lukáš Brezniak            6. místo
 • Tomáš Stískal             7.místo
 • Barbora Poledňáková 12.místo
 • Anna Stuchlíková       14.místo

Krajské kolo:  21.3.2019 Olomouc

 • Adam Sedlák              4. místo
 • Lukáš Brezniak            12. místo
 • Tomáš Stískal             20.místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2017-2018:

Kategorie A (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 8.12.2017 Olomouc

 • Martin Klvaňa 4.místo

Kategorie B (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo: 10.5.2018 Olomouc

 • Pavla Fabiánová 2.místo
 • Martin Hollas 4.místo

Kategorie C (1. a 2.ročník SŠ )

Školní kolo: 28.2.2018 Hranice Krajské kolo: 18.4.2018 Olomouc

 • Anna Poledňáková 1.místo Helena Smrčková 9.místo
 • Helena Smrčková 2.místo Anna Poledňáková 16.místo
 • Dominik Röder 3.místo Dominik Röder 32.místo
 • Tomáš Rabel 4.místo

Kategorie D (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo: 6.3.2018 Přerov

 • Jakub Rumian 8. místo
 • Kryštof Klvaňa 12. místo

Krajské kolo: 21.3.2018 Olomouc

 • Jakub Rumian 11. místo
 • Kryštof Klvaňa 24. místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2016-2017:

Kategorie D (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo: 7.3.2017 Přerov

 • Dominik Röder 1.místo
 • Kateřina Šnejdrlová 4.místo

Krajské kolo: 27.3.2017 Olomouc

 • Dominik Röder 8.místo
 • Kateřina Šnejdrlová 10.místo

Kategorie C (1. a 2.ročník SŠ )

Školní kolo: 16.3.2017 Hranice

 • Martin Hollas 1.místo
 • Pavla Fabiánová 2.místo
 • Anna Poledňáková 3.místo
 • Helena Smrčková 4.místo
 • Martina Šindlerová 5.místo
 • Matyáš Wolfram 6.místo
 • Ondřej Dlabaja 7.místo
 • Jan Nedbal 8.místo
 • Miloš Plecho 9.místo

Krajské kolo: 12.4.2017 Olomouc

 • Martin Hollas 1.místo
 • Pavla Fabiánová 11.místo

Kategorie B (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo: 27.4.2017 Olomouc

 • Martin Klvaňa 2.místo

Kategorie A (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 9.12.2016 Olomouc

 • Martin Klvaňa 2.místo

Národní kolo: 23.-26.1.2017 Litvínov

 • Martin Klvaňa 43.místo
Úspěšní řešitelé Chemické olympiády ve školním roce 2015-2016:

Kategorie A (3. a 4.ročník SŠ )

Krajské kolo: 4.12.2015 Olomouc

 • Daniel Mildner 1.místo

Národní kolo: 25.-28.1.2016 Pardubice

 • Daniel Mildner 15.místo

Kategorie B (2. a 3.ročník SŠ )

Krajské kolo: 25.4.2016 Olomouc

 • Natálie Hrbáčková 10.místo
 • Martin Klvaňa 12.místo
 • Martin Křenek 14.místo
 • Lucie Gramesová 19.místo

Kategorie C (1. a 2.ročník SŠ )

Krajské kolo: 6.4.2016 Olomouc

 • Martin Klvaňa 7.místo
 • Martin Hollas 10.místo
 • Pavla Fabiánová 26.místo
 • Zuzana Sommerová 36.místo

Kategorie D (8. a 9.ročník ZŠ )

Okresní kolo: 4.3.2016 Přerov

 • Anna Poledňáková 2.místo
 • Helena Smrčková 6.místo
 • Jakub Lehký 9.místo

Krajské kolo: 31.3.2016 Olomouc

 • Anna Poledňáková 3.místo
 • Helena Smrčková 19.místo
 • Jakub Lehký 28.místo
Chemiklání– soutěž středoškolských týmů, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (5.2.2016)

Školu reprezentovali:

 • Daniel Mildner a Petr Svačina(V6.A), Radek Macháň a Anna Zlámalová(V6.B),
 • Natálie Hrbáčková(V5.A). Tým Gymnázia Hranice se umístil na 5.místě z celkového počtu 34 soutěžních týmů.
Malá Chemická olympiáda v Přerově (2.6.2016)

je určena pro žáky 8.a 9.třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, soutěže se nemohou účastnit řešitelé okresního kola CHO. Celkem se účastnilo 40 žáků – z 11 ZŠ a 4 Gymnázií okolí Přerova.

 • Petr Čagan (žák V2.A) se umístil na 2.místě
 • Klára Kučerová (žákyně V2.A) se umístila na 5.místě.
Užitečné odkazy

1. Požadavky na názvosloví
2. Tabulka priorit
3. Seznam literatury
4. VŚCHT servis školám
5. Chemická olympiáda
6. Katedra organické chemie UPOL Olomouc
7. Fakulta chemicko technologická – Univerzity Pardubice

8. Chemická olympiáda

https://olympiada.vscht.cz/cs/

9. Projekt Badatel UP Olomouc

https://www.prf.upol.cz/badatel/projekty/

Studium chenie na VŠ:
 1. Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta

https://www.natur.cuni.cz/fakulta

2. VŠCHT Praha

https://www.vscht.cz/

3. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

https://www.prf.upol.cz/katedry-a-zarizeni/chemie/

4. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická

https://ft.utb.cz/