Francouzský jazyk

Francouzština

Les pages françaises du lycée Hranice

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

«Un homme vaut autant d‘ hommes qu‘ il connait de langues»

PROČ VYBRAT FRANCOUZŠTINU PRO VAŠE DÍTĚ? :

Úvod

Předmět francouzský jazyk se vyučuje na našem gymnáziu od osmé třídy šestiletého studia a od prvního ročníku studia čtyřletého jako druhý cizí jazyk. V posledních ročnících je možné zvolit si francouzskou konverzaci jako volitelný předmět. V hodinách a seminářích se snažíme studenty připravit na mezinárodní zkoušku DELF, která může usnadnit uplatnění žáka ať už během vysokoškolského studia nebo později v zaměstnání. Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí jednotlivých jazykových jevů a oblastí slovní zásoby. Proto se především zaměřujeme na komunikativní dovednosti, porozumění textu i poslechu, na aktivní použití jazyka jak v ústním, tak v písemném projevu. Kromě toho se seznámí s reáliemi francouzsky mluvících zemí. Naši studenti se pravidelně zúčastňují národní soutěže ve francouzské konverzaci. Navštěvujeme také kulturní akce Aliance Française v Ostravě, včetně mediatéky a knihovny, divadelní a filmová představení.

Vyučující
 • Mgr. Nikola Stodůlková
Učební plán

Čtyřleté studium

Typ studia1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2. cizí jazyk3334

Šestileté studium

Typ studia1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
2. cizí jazyk333334
Učebnice

Ve výuce pracujeme s učebnicemi, jejichž obsah je plně v souladu s Evropským referenčním rámcem pro výuku cizích jazyků. Učebnice připravují studenty na zvládnutí nároků státní maturity i mezinárodních jazykových zkoušek.

Na mezinárodní zkoušku DELF  používáme níže uvedené učebnice:

Gramatiku procvičujeme z moderních, aktualizovaných učebnic:

Slovní zásobu čerpáme z:

E-twinning projektTwinspace

Francouzštináři z prvních ročníků čtyřletého a víceletého gymnázia se zaregistrovali do krátkodobého e-twinningového projektu s názvem „Européens : On fait connaissance?

V rámci této aktivity se žáci setkávají se svými vrstevníky ve virtuálním i reálném prostředí, vyměňují si nápady, informace a znalosti.  Většinou je projekt realizován pomocí informačních a komunikačních technologií.

Korespondence se žáky z francouzské školy – Další e-twinningový projekt „Découverte francophone“

Žáci naší školy učící se francouzský jazyk mají nové kamarády z Francie. Projekt, který započal v lednu letošního roku, sdružuje děti se zájmem o rozvoj jazykových schopností a dovedností. Děti komunikují především ve francouzštině, ale i angličtině a to prostřednictvím dopisů. Do budoucna bychom rádi rozšířili možnosti komunikace a jednou možná i osobní setkání.

Soutěže, exkurze, besedy

JOYEUSE ÉPIPHANIE

🇫🇷Naši nejmladší začátečníci z francouzštiny přišli v prosinci kvůli karanténě o tradiční Vánoční hodinu s degustací. A aby nebyli ztratní, tak jsme společně oslavili francouzskou verzi Tří králů, kdy se peče „Gallete des Rois“, tradiční mandlová pochoutka, kterou nám studentům letos upekla paní učitelka. V jednom kousku se ukrývala figurka. A kdo tuto figurku našel, stal se nejen králem, ale hlavně by nám, podle zvyklostí, měl upéct koláč příští rok. Gratulujeme, Apolenko!🇫🇷🥮

INTERAKTIVNÍ MAPA FRANCOUZŠTINYJsme součástí projektu  🇫🇷INTERAKTIVNÍ MAPA FRANCOUZŠTINY🇫🇷Na mapě najdete studijní nebo pracovní využití francouzštiny po ukončení studia na naší škole.Cílem projektu je zviditelnit možnosti výuky francouzštiny na všech stupních vzdělávání v ČR a následné možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Prostřednictvím mapy tak chceme motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako cizího jazyka.

Odkaz na mapu:  https://muni.maps.arcgis.com/…/ins…/nearby/index.html…

Více o projektu: https://mapa-francouzstiny.cz/

TRADIČNÍ FRANCOUZSKÉ VÁNOCE S DEGUSTACÍ

Francouzštináři si zpříjemnili poslední hodiny v tomto roce tradiční degustací vánočních francouzských pokrmů. A na čem jsme si pochutnali?
Bûche de Noël – mousse au chocolate – crêpes – macarons – baguettes – fromages – croissants – champagne non alcoolisé …miam 🥐🥖🧀🧇🍽🍾

FRANCOUZSKÝ PODZIM V OSTRAVĚ

Dne 5. 11. se žáci 1. A, V3. A a V1. A zúčastnili exkurze v rámci francouzského jazyka. Navštívili Alliance française a Minikino Kavárnu v Ostravě. Rozšířili si své obzory s rodilým mluvčím, zhlédli předpremiéru francouzského filmu Přes hranici a náramně si to společně užili. České dráhy opět ,,nezklamaly” svými ,,nadčasovými” příjezdy.
Na závěr děkujeme paní učitelce Nikole Stodůlkové za uskutečněnou exkurzi ❤️

FRANCOUZŠTINA S RODILÝMI MLUVČÍMI

Zajímavé zpestření výuky francouzštiny představovala návštěva dvou studentek práva z Francie – Claire a Coralie. Přijely nás navštívit z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde tráví svůj studijní pobyt.

Studentky si pro nás připravily aktivity, pomocí kterých nám přiblížily problematiku náboženství z hlediska práva. Zkusili jsme si doplňovat právnické texty ve francouzštině, porovnat české a francouzské právo a nakonec nechyběla ani „škola hrou“, při které jsme hádali klíčová slovíčka ve hře Šibenice.

Kromě nové slovní zásoby a možnosti konverzace s rodilými mluvčími jsme si odnesli také dobrý dojem z přátelské atmosféry, kterou k nám Claire a Coralie přinesly. I přes jistou jazykovou bariéru jsme se dokázali společně zasmát a strávit velmi příjemnou hodinu, za což oběma studentkám děkujeme!

LIDOVÉ NOVINY 14/10/2021, str. 4Z úryvku/upoutávky z titulní strany: „Českým úřadům chybí znalost francouzštiny, jazyka diplomacie, který bude hrát v pobrexitové EU čím dál větší roli. Za rok bude Česko těsně po Francii předsedat EU a naši úředníci se teprve začali učit na Francouzském institutu.“pak strana 4:„S francouzštinou jsme na tom v Česku pořád špatně. Nyní však pro nás bude mimořádně důležitá, protože před námi budou EU předsedat Francouzi, budou se snažit výrazně dominovat a váhu na to mají. Čeká nás s nimi úzká spolupráce. Myšlenka, že bychom nepotřebovali francouzštinu, je lichá.“„Jazyk Moliéra se má stát oficiálním pro všechna klíčová zasedání Rady EU. Má tak nahradit anglický jazyk, kterým dnes běžně komunikují představitelé předsedajícího státu. Ve francouzštině by měla probíhat i přípravná jednání. Francouzi dokonce naznačili, že ve své řeči budou požadovat i veškerou korespondenci.“Podle Svobody ale mělo Česko myslet na výuku francouzštiny mnohem dřív. Samozřejmě teď už je pozdě. Takový jazyk se nenaučíte za pár měsíců,“ řekl s tím, že v Česku je sice velká poptávka po němčině, kterou nyní také nevládne moc lidí, ale ta se uplatní zejména ve středoevropském prostoru. „V globálním prostoru potřebujete francouzštinu.“

Francouzštináři si připomněli Evropský den jazyků, který se slaví 26. září

Francouzštináři si připomněli Evropský den jazyků, který se slaví 26. září.
Žáci třídy V6.A, posilněni malou degustací z francouzské kuchyně, v rámci mini projektu pracovali s románskými jazyky (francouzštinou, italštinou a španělštinou). Vytvořili propagační panel a ujistili se, že pokud ovládají aspoň jeden románský jazyk, je pro ně snazší porozumět i ostatním.

Školní rok 2020/2021

Francouzštinářky se svým zpěvem postupují do euroregionálního kola

V pátek 11. června se uskutečnilo slavnostní předávání cen „Soutěže ve zpěvu frankofonní písně“ za rok 2020. Děvčata z naší školy, studující francouzštinu, v kategorii „Skupina“ vyhrála 1. místo.

Letošní ročník této soutěže byl pro naší školu taktéž velmi úspěšný. Děvčata obsadila krásné 4. místo svým videoklipem s písničkou „Tous les mêmes“ od Stromae a zajistila si tak postup do euroregionálního kola soutěže. Ve finále se utkají se soutěžícími ze Slovenské republiky, Polska a Maďarska.Kristýně a Lence Novákové, Marušce Žeravíkové, Julii Adámkové, Simoně Hertlové blahopřejeme, děkujeme za jejich čas a úsilí, které věnovaly přípravě na soutěž a přejeme mnoho úspěchů v euroregionálním kole.

https://youtube.com/watch?v=v7qlwHcHFnk%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Třetí místo a cena za originalitu v soutěži „Umím francouzsky“

Naše studentka francouzštiny ze třídy V5.A, Marie Žeravíková, získala 3. místo v soutěži „Umím francouzsky – Je sais faire en français“.

Předmětem celostátní soutěže bylo natočení francouzsky komentovaného videa na téma „Procházka po mém městě“. Soutěže se zúčastnilo celkem 71 žáků z 20 škol z celé České republiky a bylo natočeno celkem 38 soutěžních videí. Osmičlenná česko-francouzská porota hodnotila následující kritéria:

 1. Obsah francouzského komentáře
 2. Úroveň francouzštiny
 3. Uměleckou kvalitu
 4. Originalitu

Maruška si se svým videem vybojovala hlavní 3. cenu a zároveň zvláštní cenu za originalitu! Však posuďte sami!

https://youtube.com/watch?v=kd-01VbxhvY%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque

Francouzštináři natočili video o Hranicích

Francouzštináři ze třídy V4.A natočili krásné video o Hranicích nejen pro francouzsky mluvící turisty. Video je doplněno českými titulky.

Velké poděkování patří Evě Vérostové, Adamovi Pospěchovi, Aničce Stuchlíkové a Adamovi Sedlákovi.

Únor 2021

Naši francouzštináři rádi zpívají, a proto se každým rokem účastníme soutěže Concours de la chanson francophone.

Z důvodu nepříznivé epidemické situace se soutěž v březnu 2020 reálně neuskutečnila. Tým Alliance française Ostrava se nakonec rozhodl soutěž uspořádat on-line. Účastníci měli za úkol nahrát video se svou písní a poslat jej odborné porotě. Tohoto úkolu se zhostila pětice děvčat studujících francouzštinu na našem gymnáziu a v kategorii „Groupes – skupiny“ vybojovala krásné 1. místo.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy ve francouzském jazyce.

Zpívaná píseň: Lenni Kim – Yolo

Účastníci soutěže: Kristýna Nováková, Marie Žeravíková, Julie Adámková, Lenka Nováková, Simona Hertlová

LISTOPAD/PROSINEC 2020

Francouzštináři jsou v kontaktu s ESF MU

Francouzštináři ze třetího a čtvrtého ročníku se dne (2. 12. 2020, 24. 11. 2020) online setkali s paní PhDr. Ing. Pavlou Hradeckou a naší absolventkou Kristýnou Zimovou z Ekonomicko-správní fakulty MU. Společně prezentovaly nejen studium MFTAP, ale především obě představily možnosti studia francouzštiny na vysokých školách v České republice, a to jak v bakalářském, tak magisterském stupni studia. Na závěr měi studenti možnost klást otázky.

Školní rok 2019/2020

Kam po maturitě s francouzštinou – Informační den v Brně

leták Kam po maturitě s francouzštinou 4.12.2019

Francouzštináři na festivalu zazpívali a zahráli divadlo

Na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně se dne 6. března konal již pátý ročník festivalu „Umím francouzsky – Je sais faire en français“.

Na festivalu jsme viděli divadelní scénky, skeče, poslechli si básně i písně…Naši školu reprezentovali žáci francouzských skupin z tříd V3.A a V4.A.

Francouzštináři na festivalu zazpívali písničku „YOLO“ od Lenni Kim a také zahráli pohádku s názvem „Cendrillon“ – Popelka. Všichni účinkující sklidili velký potlesk a obdrželi hodnotné ceny.

Nejednalo se o žádnou soutěž, nebylo poražených, všichni byli vítězi. Toto byl úmysl organizátorky soutěže Mgr. Andrey Šteflové a mohu pouze potvrdit, že všichni účinkující byli tímto velmi potěšeni.

Všem žákům děkujeme za účast a především za nádherná vystoupení a reprezentaci naší školy!

Francouzštináři z V4.A a V5.A v Alliance française v OstravěV pátek dne 4. 10. 2019 se francouzské skupiny tříd V4.A a V5.A zúčastnily exkurze do Alliance Française ( dále jen AF) v Ostravě, kterou pro ně zařídila paní učitelka Nikol Stodůlková. Přivítal je ředitel AF Valentin Angevin typickou francouzskou snídaní, provedl je knihovnou s francouzskými knihami, dalšími místnostmi a učebnami. Seznámil je s regiony Francie a akcemi, které AF pořádá. Pak se seznámili s rodilým mluvčím z města Tours, který dobrovolničí v ostravské pobočce a připravil si pro ně o sobě prezentaci. Také si nanečisto vyzkoušeli zkoušky DELF. Čas strávený v AF zakončili zábavným francouzským kvízem. Exkurze se žákům moc líbila.

Školní rok 2018/2019Úspěch francouzštiny v celostátním koleV úterý dne 14. května 2019 se na Francouzském institutu v Praze konalo celonárodní kolo v olympiádě francouzského jazyka. ,,Barvy naší školy“ skvěle hájila Marie Žeravíková, která svým výkonem přesvědčila porotu a obsadila v konkurenci těch nejlepších ze 14 krajů v kategorii B1 překrásné 5. místo.

Félicitations!

Francouzštináři vybojovali první místa v kraji

V úterý dne 2. dubna 2019 se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo v konverzaci ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentovaly žákyně z různých tříd ve všech čtyřech kategoriích. Všechna děvčata zvládla poslechovou část, popis obrázků a řešení každodenní situace. Gratulujeme k vynikajícím výsledkům a absolutním vítězkám přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

Výsledky:

KATEGORIE A1 – 4. místo – Lenka Nováková V2.A

KATEGORIE A2 – 1. místo – Eva Vérostová V2.A

KATEGORIE B1 – 1. místo – Marie Žeravíková V3.A

KATEGORIE B2 – 4. místo – Nikoleta Skulinová V4.A

Soutěž ve zpěvu frankofonní písně

Letošní 20. ročník Concours de la chanson francophone organizovaný Alliance Française Ostrava se konal tradičně v hudebním klubu Parník v pátek 22. 3. 2019.

„Skupinu do patnácti let“ s písničkou od Maeva Méline – Où est la vraie vie, reprezentovala žákyně z třídy V2.A Lenka Nováková.

V kategorii „Sólista před maturitou“ se zúčastnila Kristýna Nováková s písničkou Bonjour, Merci od Arcadien.

Jako každý rok porota vyhlašovala pouze první tři místa, která letos děvčata neobsadila. Každopádně oběma gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a vzkazujeme, že právě ony byly ty nejlepší!!!

Účast francouzštinářů z V2.A na festivalu „Umím francouzsky“

Dne 1. května se žáci třídy V2.A, kteří se učí francouzštinu, zúčastnili festivalu „Umím francouzsky“.

Jako každoročně se již čtvrtý ročník tohoto festivalu konal na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně.

Po příchodu do gymnázia se nás ujala jedna z hostesek a ukázala nám třídu, která pro nás měla být provizorní šatnou. Herci si šli ihned prohlédnout pódium a podle prostoru dokončili několik posledních úprav v jejich scénce.  Zhruba hodinu po našem příjezdu začal samotný festival. Započala ho paní Andrea Šteflová, organizátorka celého projektu. Dále řekl pár slov také ředitel Alliance française v Ostravě, pan Thomas Dougin.

Poté začali vystupovat herci se samotnými scénkami. Všechna vystoupení byla navzájem propojena dvěma moderátory, kteří vždy řekli pár slov o daném představení. Tento způsob byl dle mého názoru velmi povedený a zpříjemnil celkový dojem. Vystoupení byla převážně divadelního rázu, ale účastníci zpívali i písně. Dokonce se recitovalo několik básní. Po všech představeních následovalo rozdání cen. Ceny byly pro všechny stejné a skládaly se z komiksů a dalších drobností. Na úplný závěr organizátoři festivalu poděkovali za hojnou účast a motivovali nás k učení francouzštiny.

Měl jsem z akce velmi dobrý pocit, protože vše bylo perfektně organizováno a všechna vystoupení byla na vysoké úrovni. Je vidět, že tato akce není jen lokální, ale cílí na všechny francouzštináře po celé Moravě a Slezsku.

Autor článku: Adam Sedlák, V2.A

Školní rok 2017/2018Soutěž ve zpěvu frankofonní písně – 3. místo!Alliance Française Ostrava pořádala Soutěž ve zpěvu frankofonní písně, která se konala dne 06. 04. 2018 v klubu Parník.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: „sólista před maturitou“, „sólista po maturitě/dospělí“, „skupina“ a „soutěžící do 15 let“.

Naši školu reprezentovali:

 1. Naši školu reprezentovali:
  1. žáci v kategorii „do 15 let“: Kristýna Nováková, Marie Žeravíková, Alžběta Bartošová a Julie Adámková ze třídy V2.A s písní „Avenir“ od francouzské zpěvačky Louane. Děvčata si v této kategorii vybojovala krásné 3. místo z celkového počtu 13 účastníků.
  2. žáci v kategorii „do 15 let“: Lenka Nováková ze třídy V1.A s písní „Les Trolls – Je serais là demain“ od Louane.
  3. sólista před maturitou: Magdaléna Žeravíková ze třídy 3.A s písní „Crier tout bas“ od Coeur de Pirate.Letos opětně porota vyhlašovala pouze první tři místa, tudíž nevíme, ve kterém pořadí se ostatní soutěžící umístili.Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Francouzštináři vybojovali diplomy v krajském kole!

Obrovský úspěch našich francouzštinářů v krajském kole! První jarní den – 21. 03. 2018 – se konalo v Olomouci krajské kolo Olympiády ve francouzštině.

Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a absolutnímu vítězi přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole. „Vive le français!“

Kategorie A1 – 2. místo – Marie Žeravíková, V2.A

Kategorie A2 – 1. místo – Tadeáš Vala, V2.A

Kategorie B1 – 2. místo – Magdaléna Žeravíková, 3.A

Kategorie B2 – 2. místo – Lenka Zdráhalová, V3.A

Festival „Umím francouzsky“

Dne 9. března se pětice našich studentek zúčastnila festivalu „Umím francouzsky – Je sais parler en français“ na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně.

Viděli jsme divadelní scénky, skeče, poslechli si básně i písně…Naši školu reprezentovala Lenka Nováková (V1.A) s náročnou písní od Louane „Je serai là demain“ a čtveřice dívek ze třídy V2.A s písní od téže interpretky „Avenir“ (Julie Adámková, Alžběta Bartošová, Kristýna Nováková a Marie Žeravíková). Všechna děvčata sklidila velký potlesk a obdržela hodnotné ceny.

Nejednalo se o žádnou soutěž, nebylo poražených, všichni byli vítězi. Toto byl úmysl organizátorky soutěže Mgr. Andrey Šteflové a mohu pouze potvrdit, že všichni účinkující byli tímto velmi potěšeni.

Všem děvčatům děkujeme za účast a především za nádherné vystoupení a reprezentaci naší školy.

Máme výherkyni v soutěži „Dessine-moi Noël“ !

Nela Smrčková, ze třídy V1.A, obdržela krásné 2.místo v soutěži o nejhezčí francouzské vánoční přání.

Nele moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

http://spoluprace.ifp.cz/cz/vysledky-noel

Francouzštináři ve francouzském bistru v Hranicích

Francouzštináři tráví svou poslední hodinu před Vánocemi vždy netradičně. Letos se někteří studenti vydali do francouzského bistra „Friterie Pascal“ v Hranicích, kde si pochutnali na výborných domácích hranolkách. Rodilý mluvčí Pascal – taktéž majitel bistra – řekl žákům něco o francouzských sýrech a vínech, které zde se svou ženou prodává.

Naše poslední hodiny francouzštiny v roce 2017 se opravdu vydařily a těšíme se s Pascalem na další shledání.

Joyeux Noël!

Dessine-moi Noël !

Crée une carte de vœux originale en exprimant tes meilleurs vœux pour l’année 2018 !

Ta carte commencera par « Chers amis francophones / Drazí přátelé francouzštiny…» et comptera entre 60 et 80 mots.

Děkuji všem studentkám za překrásná přání do nového roku!

Konverzace s rodilým mluvčím v hodinách francouzštiny

Thomas Dougin, kulturní referent, lektor Alliance française d´Ostrava, dne 1.12.2017 navštívil naše gymnázium. Rodák z Paříže žije a pracuje v České republice (v Ostravě) pouze 2 měsíce. Předtím pracoval ve francouzských alliancích v Rusku, o čemž nám taktéž povyprávěl.

Výuka probíhala ve třech ročnících víceletého gymnázia (V1.A, V2.A, V3.A) formou konverzace. Thomas se nejprve krátce představil a následně odpovídal na otázky našich studentů. Konverzace se v každé hodině protáhla, tudíž ani nezbyl čas na hru, kterou si Thomas pro žáky připravil. Byl však mile potěšen, že naši žáci jsou zvídaví a snaží se komuikovat ve druhém cizím jazyce, i ti úplní začátečníci!

Studenti si velmi Thomase pochvalovali, ocenili především jeho humor, kamarádství a krásnou artikulaci. Věříme, že nás Thomas zase někdy navštíví.

Stážista v hodinách francouzštiny

V průběhu tohoto týdne (12.-13.10.2017) měli žáci učící se francouzštinu možnost komunikovat s rodilým mluvčím, který je na týdenní stáži na ZŠ Šromotovo. Jednalo se o studenta učitelství (pro děti od 3 až 10 let) z francouzské univerzity v Angers (město na západě Francie v regionu Pays de la Loire).

Paul Reigner, dvaadvacetiletý rodák z TOURS,  nejprve odpovídal na zvídavé otázky našich studentů (což zabralo větší část vyučovací hodiny) a poté nám představil region, ze kterého pochází.

Děkujeme Paulovi, že nám svou návštěvou oživil hodiny francouzštiny a především pomohl ke zvýšení komunikačních kompetencí u našich francouzštinářů. Přejeme mu mnoho úspěchů v dalším studiu a slavnou kariéru učitele.

Školní rok 2016/2017

Francouzská Riviéra a kouzelná Provence – * s koupáním v Monte Carlu a Cannes

30.5. – 4.6.2017  

1.den:  – odjezd v odpoledních hodinách, cca v 14.00 hod. z Hranic

– noční průjezd Rakouskem a Itálií s bezpečnostními přestávkami

2.den:  – v ranních hod. příjezd do ministátu Monacké knížectví : návštěva Oceánografického

muzea, prohlídka katedrály, knížecí palác s výměnou stráží, přístaviště, čtvrť Monte Carlo

               s kasinem, možností koupání na písečných plážích Larvotto,…

– v odpoledních hod.přejezd podél pobřeží do kamenné vesničky Eze, procházka úzkými

uličkami s krásnými výhledy, nocleh v turistickém hotelu

3.den:  – dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejnavštěvovanějších provensálských

vesnic, mekky umělců 20.stol., procházka středověkými uličkami města

– přejezd do metropole Azurového pobřeží Nice, návštěva starého centra města a procházka

po Anglické promenádě

– světoznámé město parfémů Grasse, prohlídka výrobny parfémů Galimard…  

– podvečerní Saint Tropez : procházka přístavem k budově četnické stanice, nocleh v hotelu

4.den:  – snídaně, přejezd do městečka Cassis, jízda turistickým vláčkem do centra letoviska,

projížďka lodí podél pobřeží s vápencovými zářezy „calanques“, možnost návštěvy

typického provensálského trhu, přejezd podél pobřeží do hlavního města regionu

– Marseille s prohlídkou katedrály Notre Dame de la Garde a s výhledem na pevnost d´If

– v odpoledních hodinách přejezd přes vinařskou oblast Bandol do přístavního města Toulon,

výjezdu lanovkou na horu Mont Faron s výhledem na Toulon a pobřeží, na vrcholku

možnost návštěvy expozice Memórial – muzeum věnované vylodění Spojeneckých vojsk

– návrat na nocleh do hotelu

5.den:  – celodenní pobyt v letovisku filmových festivalů Cannes: Festivalový palác, stará

čtvrť Le Suquet, koupání na písečných plážích,…, možnost individuální večeře a nákupů

v Cannes, odjezd v podvečerních hodinách do ČR

6.den : – příjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst

Soutěž ve zpěvu frankofonní písně – 3. místo!

U příležitosti mezinárodních Dnů frankofonie Alliance Française Ostrava pořádala Soutěž ve zpěvu frankofonní písně, která se konala dne 24.3.2017 v klubu Parník.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: „sólista před maturitou“, „sólista po maturitě/dospělí“, „skupina“ a „soutěžící do 15 let“.

Naši školu reprezentovali žáci v kategorii „do 15 let“:

Kristýna Nováková ze třídy V1.A s písní „Si jamais j´oublie“ od francouzské zpěvačky ZAZ. Kristýna si v této kategorii vybojovala krásné 3. místo z celkového počtu 13 účastníků.

V téže kategorii se prezentovaly taktéž žákyně ze třídy V2.A (Nikoleta Skulinová, Lenka Zdráhalová, Natalie Maršálková, Alžběta Váňová, Magdaléna Bartošová a Klára Příkaská) s písní „Les liens d´amitié“ od skupiny Kids United.

Magdaléna Žeravíková ze třídy 2.A tvrdě bojovala v nejtěžší kategorii sólista před maturitou (celkem 19 soutěžících) s náročnou písní „Changer“ od Maître Gims.

Bohužel, letos porota vyhlašovala pouze první tři místa, tudíž nevíme, ve kterém pořadí se ostatní soutěžící umístili. Každopádně všem děvčatům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a vzkazujeme, že právě ony byly ty nejlepší!!!

Francouzštináři slaví úspěchy!

Dne 29.3.2017 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce v Olomouci. Naši školu reprezentovali zástupci kategorie A1, A2, B1 a B2.

Kategorie A1

2. místo – Nikoleta Skulinová ze třídy V2.A

Kategorie A2

1. místo – Lenka Zdráhalová ze třídy V2.A – postup do celostátního kola, které se bude konat v Praze 29.5.2017

Kategorie B1

3. místo – Magdaléna Žeravíková ze třídy 2.A

A v nejtěžší kategorii B2 si krásné deváté místo vybojovala Simona Hrbáčková ze třídy 2.A, která soupeřila s žáky, kteří se učí francouzštinu již od prvního stupně základní školy a přesto byla velmi úspěšná!

Všem jmenovaným děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Lence Zdráhalové přejeme hodně štěstí v celostátním kole!

Soutěž se skládala z následujících částí:

písemná část – porozumění slyšenému textu, odpovědi na otázky

ústní část

– krátké představení na úvod

– popis obrázku, pro úrovně A1 + A2 (tzv. jeux de rôle – improvizovaný dialog), pro úrovně B1 + B2 samostatný monologický projev

Školní kolo olympiády ve FJ  – výsledky

Dnes (15.2.2017) se konalo školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. Výherci každé kategorie postupují do okresního kola, které se bude konat ve středu 29.3.2017 v Olomouci. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme!

KATEGORIE A1

 1. Skulinová Nikoleta V2.A – 27b
 2. Příkaská Klára V2.A – 24,5b
 3. Bartošová Magdaléna V2.A – 19,5b
 4. Kulová Klára V1.A – 19b
 5. Žeravíková Marie V1.A -18,5b
 6. Nováková Kristýna V1.A – 15,5b
 7. Rumian Jakub V1.A – 14,5b

KATEGORIE A2

 1. Zdráhalová Lenka V2A – 25,5b
 2. Váňová Alžběta V2.A – 23b
 3. Maršálková Natalie V2.A – 17b

KATEGORIE B1

 1. Žeravíková Magdaléna 2.A – 15,5b
 2. Kupková Kristýna 2.A – 9,5b

KATEGORIE B2

 1. Hrbáčková Simona 2.A – 15,5b
 2. Otáhalová Renáta 2.A – 14,5b
 3. Kuča Michal 2.A – 14b

Zájezd  – Azurové pobřeží, Provence, červen 2017

programfranc-rivieraaprovence2017g-hranice

Francouzské speciality

To jsme si pochutnali…tak jako vloni, skupinky francouzštinářů si poslední hodinu před Vánocemi zpestřili ochutnávkou francouzských specialit.

Měli jsme možnost přímo ve třídě usmažit si palačinky, ochutnat známou specialitu Bûche de Noël (Vánoční poleno), plněné šneky, quiche de Lorraine (Lotrinský slaninový koláč), tarte aux fromages (sýrový koláč), čerstvou bagetu s francouzskou paštikou…

Každopádně nechybělo ani opakování slovní zásoby  – cuisine, Noël  – a poslouchání vánočních koled.

Joyeux Noël et bonne année 2017!

Návštěva ředitele Francouzské alliance na našem gymnáziu

Cédric Ramirez je ředitelem Alliance française již od září 2016. Naši studenti již měli možnost jej potkat při příležitosti Francouzského podzimu v Ostravě.

Cédric a Mylène (kulturní stážistka) naší školu navštívili ve čtvrtek 16.12.2016. Celé tři vyučovací hodiny se intenzivně věnovali naším francouzštinářům. S žáky třídy V1.A, kteří se učí francouzštinu teprve od září 2016, si zahráli vánoční pexeso, puzzle, čímž osvojili začátečníkům slovní zásobu Noël (Vánoce). V dalších dvou třídách V2.A a 2.A pokračovali ve stejném tématu, avšak formou kvízu. Žáci museli odpovědět na nejednoduché otázky týkající se tradic a historie Noël en France. Ti, kteří získali nejvyšší počet bodů, získali od našich francouzských přátel dárečky.

Jsme velmi rádi, že se u nás Cédricovi a Mylène líbilo, o čemž svědčí i fakt, že chce Cédric za námi zase přijet, aby nám řekl něco o mezinárodních zkouškách Delf.

Joyeux Noël

Konverzace ve francouzštině s rodilou mluvčíV pondělí 17.11.2016 měli žáci, učící se jako druhý cizí jazyk francouzštinu, možnost konverzace s rodilou mluvčí. Tou byla sympatická Aurelie pocházející z Angers, která studuje učitelství pro děti od 3-11 let a je v tuto chvíli na týdenní stáži na ZŠ Šromotovo.

Aurélie našim žákům nejprve představila svůj rodný kraj – Angers a jeho okolí, poté povyprávěla o své bývalé profesi a nynějším studiu učitelství na universitě. Následně probíhala diskuse s žáky, kteří se snažili co nejvíce mluvit francouzsky, aby si zvýšili své jazykové kompetence.

Děkujeme Aurélie, že k nám zavítala a budeme si přát, aby francouzské univerzity zasílaly stážisty taktéž pro víceletá gymnázia.

Mgr. Nikola Stodůlková

Francouzštináři v Alliance française v OstravěStudenti našeho gymnázia byli v pátek 7. 10. 2016 v Ostravě ve francouzské allianci. Této exkurze se zúčastnili žáci ze tříd V1.A, V2.A a 2.A, kteří se učí francouzsky.

Program byl rozdělen podle tříd do 3 vyučovacích bloků. V první hodině studenti komunikovali s ředitelem Alliance française v Ostravě – Cédric Ramirez. Ve druhé hodině si zkoušeli testy na mezinárodní zkoušky DELF a v poslední vyučovací hodině si usmažili pravé francouzské palačinky. Nakonec se studenti najedli svých usmažených palačinek a slaného koláče (Quiche lorraine – který pro nás připravili jako překvapení rodilí mluvčí) a jelo se zpět do Hranic.

Pro všechny tato exkurze byla dobrou zkušeností, především konverzace s rodilými mluvčími byla velmi kladně hodnocena.

Michal Kuča 2.A

Školní rok 2015/2016Soutěž ve zpěvu frankofonní písně

Jako tradičně se v Ostravském klubu Parník konala soutěž s názvem „Concours de la chanson française“. Francouzštináři z našeho gymnázia reprezentovali školu hned ve třech kategoriích.

„Skupinu do patnácti let“ s písničkou od Kids United – On écrit sur les murs, reprezentovaly žákyně z V1.A a z 10 účastníků vybojovaly krásné 4. místo.

„Sólista před maturitou“ je kategorie, která je každoročně nejvíce obsazena. Celkem bylo 18 účinkujících a naši školu zastupovala Simona Hrbáčková z 1.A, která svou písničkou od TAL – Le sens de la vie, vyhrála krásné 5. místo.

9. místo získala naše skupina z 1. A v „kategorii před maturitou“, která zazpívala písničku od Louane -Jour 1.

Všem účinkujícím bych tímto chtěla velmi poděkovat za reprezentaci školy a především pogratulovat za jejich velké úspěchy v tak těžké soutěži.

Mgr. Nikola Stodůlková

Francouzštináři si z Olomouce odnesli diplomy!Ve středu 16. března 2016 se v Olomouci konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Studenti soutěžili v několika kategoriích podle věku a délky studia francouzštiny. Naši školu reprezentovali zástupci kategorie A1, A2 a B1. Soutěžilo se ve třech částech – poslechovém cvičení, popisu obrázku a situačních rolích.

Lenka Zdráhalová ze třídy V1.A obsadila 2. místo v kategorii A1

Šárka Uramová z téže třídy získala 3. místo v kategorii A2

Renata Otáhalová se v kategorii B1 umístila na 5. místě

Jelikož se děvčata zúčastnila poprvé krajského kola ve francouzštině, patří jim velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.

Voyage immobile“ – korespondence s FranciíJiž od prosince minulého roku jsou naši francouzštináři v kontaktu se svými vrstevníky z Lycée LES HORIZONS ve Francii (Sain Saturnin). L’établissement

Žáci třídy 1.A a V1.A si již vyměnili pár dopisů ve francouzštině. Viz níže vidíte ukázky některých prací.

Festival „Umím francouzsky“Dne 12. února se tři naše studentky (Simona Hrbáčková, Gabriela Hrušková, Kristýna Kupková) ze třídy 1. A zúčastnily historicky prvního festivalu „Umím francouzsky – Je sais parler en français“ na gymnáziu v Českém Těšíně.

Nejednalo se o žádnou soutěž, nebylo poražených, všichni byli vítězi. Toto byl úmysl organizátorky soutěže Mgr. Andrey Šteflové a mohu pouze potvrdit, že všichni účinkující byli tímto velmi potěšeni.

Viděli jsme divadelní scény, skeče, poslechli si básně i písně…Naše trojice studentek se prezentovala písničkou „Je veux“ od ZAZ i ony sklidily velký potlesk a dostaly hodnotné ceny jako ostatní účastníci. Každé vystoupení bylo totiž oceněno, neboť jakákoli snaha má přece smysl.

Věřím, že jsme napomohli k vybudování nové tradice, tedy zrodu francouzského festivalu na Moravě a budeme se těšit na příští rok.

Všem děvčatům děkuji za účast a především za nádherné vystoupení a reprezentaci naší školy.

Mgr. Nikola Stodůlková

« Francophonie en image… » Výsledky výtvarné soutěže francouzského jazykaV rámci festivalu « Francouzský podzim » a « Journées de la Francophonie » pořádá komise francouzského jazyka výtvarnou soutěž určenou všem malířům a kreslířům z Gymnázia Hranice.

Pravidla soutěže byla:

 • Soutěže se mohli účastnit pouze umělci – neprofesionálové;
 • Každý soutěžící odevzdá pouze jedno dílo, a to malbu, kresbu nebo koláž;
 • Maximální velikost díla:  mezinárodně uznávaný formát  A2.

Výsledková listina:

1. místo: Lucie GRAMESOVÁ

2. místo: Alžběta VÁŇOVÁ V1.A

3. místo: Radim POLÁČEK 1.A

Další rodilý mluvčí francouzštiny na našem gymnáziu

O koho jde? Jmenuje se Adrien Quéret-Podesta. Pochází z regionu Auvergne a v tuto chvíli pracuje na filozofické fakultě v Olomouci. Především žáci ze třídy 1.A Adriena velmi dobře znají. V loňském roce totiž působil na ZŠ Šromotovo v rámci projektu „Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL“.

Jde vidět, že je Adrien velmi zvyklý pracovat se začátečníky, jelikož se po celou dobu výuky snažil s dětmi komunikovat, případně předvést nějaké slovíčko divadlem…prostě dělal vše, aby mu žáci rozuměli. Výhodou byla připravená PowerPointová  prezentace, kde nám Adrien ukázal region Auvergne a jeho speciality.

Mnohokrát Adrienovi děkujeme, že se za námi přišel podívat a věříme, že nešlo o poslední návštěvu.

Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce

Máme za sebou školní kolo Olympiády ve francouzštině. Soutěže se zúčastnili žáci z V1.A a 1.A, kteří se nejprve utkali v poslechové a později i v ústní části soutěže. Po poslechu, kde žáci doplňovali vynechané výrazy a odpovídali na otázky, se soutěžilo v popisu obrázků a v reakcích na různé komunikační situace. Hodnocena byla plynulost a přesnost vyjadřování, šíře slovní zásoby, pohotovost a originalita odpovědí.

Všem zúčastněným děkuji a vítězům přeji hodně štěstí v krajském kole!

Mgr. Nikola Stodůlková

KATEGORIE A1

 • ZDRÁHALOVÁ Lenka
 • VÁŇOVÁ Alžběta
 • SKULINOVÁ Nikoleta

KATEGORIE A2

 • URAMOVÁ ŠÁRKA

KATEGORIE B1

 • HRBÁČKOVÁ Simona
 • OTÁHALOVÁ Renáta
 • KUČA Michal

FRANCOUZSKÉ VÁNOCE S DEGUSTACÍ

Poslední hodinu francouzštiny v roce 2015 si naši žáci zpříjemnili degustací francouzských specialit, které vídáme na svátečních stolech ve Francii během štědrovečerní večeře.

Degustace začala ochutnávkou typicky francouzského dezertu „Bûche de Noël“ – Vánoční poleno. Následovaly muffins à la français, mini feuilletés aux olives, profiteroles a vše jsme zakončili ochutnávkou sýrů (Président, Camembert, Pyrenées, Brie) – avšak některé druhy bohužel neuspěly :-), naopak ponechaly „odér“ v celé učebně asi doposud :-)Ale to nás samozřejmě neodradilo v povídání si v češtině a francouzštině o vánočních tradicích, jídle a vytoužených dárcích.

Ráda bych poděkovala všem žákům (a rodičům), kteří se sami pokusili o upečení francouzských specialit. Všechny byly výtečné!!!

Joyeux Noël Nikol Stodůlková

„FRANCOUZŠTINA NA GYMNÁZIU HRANICE“ – Přijď na Den otevřených dveří 12. ledna od 13:00-17:00 a dozvíš se více informací. Možnost ukázkové hodiny!!!!!!Projekt s názvem „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ zcela moderně a inovativně přistupuje k rozšiřování jazykových a metodologických kompetencí u vyučujícího francouzského jazyka a k rozšíření tak nabídky studia o další cizí jazyk. Díky tomuto projektu bude škola moci žákům nabízet francouzštinu jako druhý cizí jazyk!Všichni studenti se na našem gymnáziu povinně učí anglický jazyk. Gymnázium však chce žákům od příštího školního roku nabídnout jeden z nejdůležitějších jazyků nejen Evropské unie, ale i OSN, UNESCO, NATO – francouzský jazyk – jako druhý volitelný jazyk, tak aby žáci zvýšili nejen své jazykové, ale v budoucnu i pracovní kompetence.Dlouhodobým přínosem projektu bude zvýšení prestiže školy v tomto regionu s nabídkou dalšího cizího jazyka – francouzštiny, odborně proškolený vyučující a jeho implementace moderní metodologie do výuky.Již v letošním školním roce 2015/2016 se podařilo otevřít dvě nové skupiny francouzštiny. Výuka probíhá v multimediální učebně, žáci ve výuce používají nové moderní materiály, již se zúčastnili Francouzského podzimu v Ostravě s výukou rodilého mluvčího, přednášky o postavení Francie a francouzštiny v EU a zdaleka tímto podobné aktivity nekončí. V dalším pololetí se vybraní žáci francouzštiny zúčastní Olympiády ve francouzštině, Soutěže ve zpěvu frankofonní písně, Gastrosoutěže, čekáme návštěvu ředitele Alliance française z Ostravy a plánujeme poznávací zájezd do Paříže.Přijďte na Den otevřených dveří, kde se dozvíte více informací o studiu tohoto jazyka, vyslechnout si zkušenosti, názory letošních francouzštinářů, anebo využít možnosti zúčastnit se ukázkové hodiny.- francouzština jako tzv. druhý cizí jazyk ve čtyřletém i šestiletém cyklu studia- výuka v multimediálních jazykových učebnách

 • moderní výukové materiály včetně autentických (CD, DVD, TV5 MONDE, internet) a francouzské učebnice
 • možnost složit mezinárodní zkoušku DELF
 • olympiády a soutěže ve francouzském jazyce
 • úzká spolupráce s Francouzským velvyslanectvím v ČR a Aliance française v Ostravě
 • poznávací zájezdy do Francie (Paříž, Bretaň, Azurové pobřeží, aj.)

Mgr. Nikola Stodůlková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.10 důvodů, proč se učit francouzsky:

 • Jazyk, kterým se mluví po celém světě.
 • Jazyk, který pomáhá najít práci a znásobí vaše šance na mezinárodním trhu práce.
 • Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, výtvarného umění, divadla, filmu, tance a architektury.
 • Jazyk na cesty. Francie je jednou z nejnavštěvovanějších zemí na světě.
 • Jazyk ke studiu na francouzských univerzitách.
 • Jazyk mezinárodních vztahů. Francouzština je oficiálním a pracovním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a několika právních institucí ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.
 • Jazyk, který otevírá dveře do světa, třetí nejpoužívanější jazyk na internetu.
 • Jazyk, který se příjemně studuje.
 • Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků.
 • Jazyk lásky a rozumu.

plakát (1)

« Francophonie en image… » Výtvarná soutěž francouzského jazyka

V rámci festivalu « Francouzský podzim » a « Journées de la Francophonie » pořádá komise francouzského jazyka výtvarnou soutěž určenou všem malířům a kreslířům z Gymnázia Hranice.

Pravidla soutěže:

 • Soutěže se mohou účastnit pouze umělci – neprofesionálové;
 • Každý soutěžící vystoupí pouze s jedním dílem, a to malbou, kresbou nebo koláží;
 • Maximální velikost díla je mezinárodně uznávaný formát  A2.

Každý umělecký výtvor bude opatřen popiskem, který bude obsahovat:

 • jméno a příjmení soutěžícího;
 • název uměleckého díla;
 • Soutěžící si zároveň připraví krátkou prezentaci své práce (nepřesahující 2 minuty) v českém nebo ve francouzském jazyce;
 • Všichni soutěžící se musí zaregistrovat u Mgr. Nikoly Stodůlkové (kabinet zeměpisu) nejpozději do čtvrtku 17. prosince 2015;

Porota vybere tři nejlepší umělecká díla. Kritéria hodnocení jsou: dodržení zadání a tématu soutěže, originalita a kvalita uměleckého díla.

Všichni soutěžící musí doručit svá díla do 28.1.2016. Vyhlášení soutěže bude v únoru 2016.

Francophonie en image

„Francouzský podzim v Ostravě“

Dne 12. října 2015 se  skupiny francouzského jazyka ze tříd 1.A a V1.A vydaly na školní exkurzi do Ostravy.

Vyjeli jsme časně ráno, a i když nám počasí nepřálo, měli jsme dobrou náladu. V Ostravě nás počasí také nijak nepřekvapilo, takže když jsme spatřili budovu Alliance française (AF), byli jsme opravdu šťastní, že brzy budeme pryč z té zimy.

Cílem celé této exkurze byla hlavně komunikace, protože komunikace je z celé francouzštiny asi to nejsložitější. Jakmile jsme vešli do budovy, uvítal nás současný ředitel Stéphane Roland, který mluvil jen francouzsky, což mnohé z nás trochu zaskočilo.

Nejdříve jsme absolvovali prohlídku budovy AF – knihovna, počítačová místnost, kavárna a studovna, ve které jsme byli nejdéle.

Poté následovala komunikace s panem ředitelem. Mnozí z nás se báli, že nebudou vůbec rozumět, anebo nebudou stíhat překládat. Avšak vše jsme za pomoci naší paní učitelky Nikoly Stodůlkové zvládli. Je třeba však uznat, že pro začátečníky byla tato komunikace trochu náročnější, ale nakonec jsme si to užili.

Bavili jsme se o mnohých tématech, od pravopisných chyb ve francouzštině až po francouzské památky nebo města.

Poté jsme se přesunuli do kavárny, kde jsme sledovali film ve francouzském znění s českými titulky:  Serge Gainsbourg (francouzský skladatel, zpěvák, herec, režisér).

Tato exkurze byla pro nás velkým přínosem. Pan ředitel AF byl velice ohleduplný, mluvil pomalu a snažil se nám opravovat a především vysvětlovat gramatické chyby k dokonalosti naší mluvy ve francouzštině.

Byla to pro nás velká zkušenost, kterou bychom doporučovali všem, jelikož si odsud odnesete mnoho nových informací a zajímavostí.

Děkujeme také paní učitelce Nikole Stodůlkové, která nám tuto exkurzi sjednala.

A jako malý bonus nám pan ředitel AF slíbil, že se pokusí najít nějakou francouzskou školu, se kterou si budeme moct dopisovat. 🙂 Tak uvidíme…..

Renáta Otáhalová 1.A

Hodina s rodilou mluvčí francouzského jazyka na Gymnáziu Hranice

Ve středu 21.10.2015 a čtvrtek 24.10.2015 naši školu navštívila rodilá mluvčí francouzského jazyka – Julia CARON, která studuje učitelství pro základní školy ve Francii.

Studenti prvního ročníku čtyřletého a víceletého gymnázia měli možnost zhlédnout prezentaci věnovanou regionu LOIRE, odkud Julia pochází. Dozvěděli se mnoho informací nejen o historii města, jeho tradicích a svátcích, ale také o gastronomii, sportovním a kulturním vyžití a v neposlední řadě o Julii samotné.

Studenti si mohli vyzkoušet svoje schopnosti domluvit se francouzsky s rodilým mluvčím, a i přesto, že jsou začátečníci, konverzace probíhala bez větších problémů. Naopak žáci byli Julií pochváleni za výtečné znalosti francouzské kultury, geografie a schopnosti „nebát se“ komunikovat v jazyce, který se právě začínají učit.

Julia ve čtvrtek taktéž navštívila hodinu anglického jazyka ve druhém ročníku, aby mohla načerpat motivační postupy výuky pro svou závěrečnou práci na Univerzitě.

Cílem tohoto setkání bylo uvést studenty do kontaktu s rodilým mluvčím a „rozvázat jim jazyk“. Děkujeme za milou návštěvu a budeme se těšit na případné další setkání.

Mgr. Nikola Stodůlková

Francie a role francouzštiny v EU

Ve středu 14.10.2015 se skupiny francouzského jazyka zúčastnily odborné přednášky týkající se postavení francouzštiny v Evropské unii. Odborník na tuto problematiku pan David Březina z Eurocentra Olomouc, studentům nastínil historický vývoj Francie na poli Evropské unie. Zdůraznil především aktuální problémy Francie a důležitost znalosti francouzského jazyka v EU. Možnosti studia ve Francii Dijon a NîmesFrancouzský institut v Praze nabízí žákům základních a středních škol možnost odjet ve školním roce 2016/2017 studovat na střední školu do Francie. Jedná se o tyto studijní programy:

1) tříleté studium na lyceích v Dijonu a v Nîmes (tzv. české sekce):

http://www.ifp.cz/-Sections-tcheques-en-France-Dijon

Tento studijní program spoluorganizuje české ministerstvo školství.

2) mobilita „Rok ve Francii“:

http://www.ifp.cz/Programme-Un-an-en-France

Ozn%25C3%25A1men%25C3%25AD%2520M%25C5%25A0MT_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_DN_2016

Projekt Erasmus Plus
„FRANCOUZŠTINA NA GYMNÁZIU HRANICE“

Je nám potěšením všem oznámit, že naše Gymnázium Hranice uspělo ve výběrovém řízení na dvouletý projekt Erasmus Plus KA1.

Z celkem 358 podaných žádostí bylo schváleno pouze 58 a naše škola bodově uspěla na 4. místě. Díky tomuto projektu budeme moci žákům znovu nabízet francouzštinu jako druhý cizí jazyk!

Projekt s názvem „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ zcela moderně a inovativně přistupuje k rozšiřování jazykových a metodologických kompetencí u vyučujícího francouzského jazyka a k rozšíření tak nabídky studia o další cizí jazyk.

Všichni studenti se na našem gymnáziu povinně učí anglický jazyk a jako druhý volitelný jazyk se v tuto chvíli nabízí německý a ruský. Gymnázium však chce žákům od příštího školního roku znovu nabídnout jeden z nejdůležitějších jazyků nejen Evropské unie, ale i OSN, UNESCO, NATO – francouzský jazyk, tak aby žáci zvýšili nejen své jazykové, ale v budoucnu i pracovní kompetence.

Ambicí projektu je zabezpečit další vzdělávání učitele francouzského jazyka zaměřené na zvýšení jeho jazykové a metodické kompetence.
Projekt si klade za cíl proškolit na jazykovém kurzu ve Francii učitele francouzštiny moderním a interaktivním způsobem. Dílčím cílem je nashromáždit ze zahraničí aktuální metodiky, didaktické materiály a především, aby se účastník kurzu seznámil s moderními, atraktivními vyučovacími metodami, které francouzští lektoři běžně používají. Účastník kurzu bude schopen veškeré znalosti a vědomosti implementovat do své výuky.

Dlouhodobým přínosem bude zvýšení prestiže školy v tomto regionu s nabídkou dalšího cizího jazyka, odborně proškolený vyučující a jeho implementace moderní metodologie do výuky.

Mgr. Nikola StodůlkováTento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

10 dobrých důvodů proč se učit francouzsky
1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě

Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie sdružuje 68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný cizí jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, který je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí, která zajišťují kurzy francouzštiny pro více než 750 000 osob.

2. Jazyk, který pomáhá najít si práci

mezinárodním trhu práce. Znalost francouzštiny otevírá dveře francouzských společností nejen ve Francii, ale také ve všech frankofonních zemích (Kanada, Švýcarsko, Belgie a africký kontinent). Francie je pátou největší obchodní mocností světa a proudí do ní třetí největší objem zahraničních investic a je tedy významným hospodářským partnerem.

3. Jazyk a kultura

Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Umět francouzsky znamená získat možnost číst slavná díla francouzské a frankofonní literatury, sledovat filmy a poslouchat písně v originále. Francouzština je jazykem Victora Huga,
Molièra, Leopolda Sendara Senghora, Edith Piaf, Jeana-Paula Sartra, Alaina Delona nebo Zinedina Zidana.

4. Jazyk na cesty

Francie je díky 70 miliónům turistů ročně nejnavštěvovanější zemí na světě. Se základními znalostmi francouzštiny je mnohem příjemnější a snazší poznat Paříž a jednotlivé francouzské regiony (od přívětivého Azurového pobřeží přes drsné pobřeží Bretaně až po zasněžené vrcholky Alp), porozumět kultuře, mentalitě a francouzskému způsobu života. Francouzština je také velmi užitečná při cestování po Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku a Seychellách.

5. Jazyk pro studium na francouzských univerzitách

Znalost francouzštiny umožňuje studovat na věhlasných francouzských univerzitách a technických vysokých školách, které se řadí mezi nejlepší vysokoškolské vzdělávací instituce v Evropě a ve světě. Studenti, kteří ovládají francouzštinu, mohou získat stipendium francouzské vlády na postgraduální studium ve Francii ve všech dostupných oborech a získat tak mezinárodně uznávaný diplom.

6. Jazyk mezinárodních vztahů

Francouzština je zároveň pracovním i oficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Červeného kříže a mnohých mezinárodních právních institucí. Francouzština je taktéž jazykem tří měst, v nichž sídlí evropské instituce: Štrasburku, Bruselu a Lucemburku.

7. Jazyk, který otevírá dveře do světa

Po angličtině a němčině je francouzština, následovaná španělštinou, třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Znalost francouzštiny umožňuje komunikaci s frankofonními lidmi na všech kontinentech a díky velkým mezinárodním mediálním stanicím, které vysílají ve francouzském jazyce (TV5, France 24, Radio France Internationale), pak nabízí možnost být vždy dobře informován.

8. Jazyk, který se příjemně studuje

Francouzština je jazyk, který se snadno naučí. Existuje mnoho učebnic, se kterými se francouzsky naučíte zábavným způsobem, a to v jakémkoli věku. Velice rychle lze také dosáhnout úrovně,
která vám umožní ve francouzštině komunikovat.

9. Jazyk, který vám usnadní studium dalších jazyků

Znalost francouzštiny usnadňuje studium dalších jazyků, především románských (španělštiny, italštiny, portugalštiny nebo rumunštiny), ale také angličtiny, neboť více než polovina dnešní anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny.

10. Jazyk lásky a rozumu

Učit se francouzsky představuje především radost ze studia krásného, bohatého a libozvučného jazyka, který je často nazýván jazykem lásky. Francouzština je také jazykem analytickým, který utváří a rozvíjí kritické myšlení, což je velice užitečné při debatách a vyjednáváních.

leták scan

plakat scan 2015

Hranicky denik scan 2015

SUF clanek scan

Nahoru

Užitečné odkazy