Fyzika

„Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

Albert Einstein

Fyzika

Úvod Fyzika, jejíž jméno je odvozeno z řeckého slova „fysis“ (příroda), byla původně vědou o přírodě, tedy souhrnem všech přírodních věd, které se z ní průběhem staletého vývoje postupně oddělovaly. Nadále si však zachovává ústřední postavení jako přírodní věda s nejvyšším stupněm abstrakce a exaktnosti.

„Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný.“

Paul Adrien Maurice Dirac

Ano, matematika je sice královnou věd, ale fyzika je princeznou! Protože je ještě hezčí! Ale je třeba dodat, že patří mezi nejobtížnější předměty na gymnáziu! Učebna fyziky se nachází v 1. patře a je vybavena počítačem s připojením na internet, AP, dataprojektorem, videopřehrávačem a televizorem.

Součástí výuky fyziky jsou i laboratorní práce, které probíhají v laboratoři fyziky. Tato je umístěna hned vedle posluchárny.

Vyučující:

 • Mgr. Taťána Jakešová
 • Mgr. Josef Charvát
Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2,522,5

Šestileté studium

1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
222,522,5
Semináře fyziky

Technická větev

 • Fyzikální seminář 1  – 2 hodiny týdně ve 3. ročníku
 • Fyzikální seminář 2  – 2 hodiny týdně ve 4. ročníku

Přírodovědná větev

 • Fyzikální seminář – 2 hodiny týdně ve 4. ročníku
Učebnice a sbírky
V1.A, V2.A
 • Fyzika pro 8. ročník základní školy, nakl. Prometheus
 • Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakl. Prometheus
1.A, V3.A
 • Bednařík, M. a kol.: Fyzika pro gymnázia – mechanika, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Bartuška – K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika, nakl. Prometheus,4. vydání
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., nakl. Prometheus (dobrovolná)
2.A, V4.A
 • Bartuška – K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika, nakl. Prometheus,4. vydání
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Lepil, O. – Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus, nakl. Prometheus, 5. vydání
3.A, V5.A
 • Lepil, O. – Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus, nakl. Prometheus, 5. vydání
 • Lepil, O. – Kupka., Z: Fyzika pro gymnázia – optika, nakl. Prometheus
 • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – fyzika mikrosvěta, nakl. Prometheus
Sbírky, tabulky, rozšiřující učebnice a časopisy
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV., nakl. Prometheus
 • Lepil, O., Široká, M.: Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky, nakl. Prometheus
 • Tarábek, P. a kol.: Odmaturuj z fyziky, nakl. Didaktis
 • Mikulčák, J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, nakl. Prometheus
 • Odborný časopis: Matematika, fyzika a informatika
 • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia – speciální teorie relativity, nakl. Prometheus
Animace ve výuce fyziky
Historie exkurzí
Školní rok 2023-2024
 • Září 2023 – Výstava síly větru a vody, Hranice, V2.A, V3.A, 1.A
 • 13. 10. 2023 – Dny AI na Strojírenském veletrhu Brno, T-SF1 V5.A
 • 7. 11. 2023 – Planetárium Ostrava, 1.A a V3.A
 • 19. 12. 2023 – Pevnost poznání, V1.A
 • 23. 2. 2024 – Návštěva katedry experimentální fyziky, T-FS V5.A a P-FS V6.A
 • 9. 4. 2024 – Okno do praxe, Přírodovědná fakulta UP Olomouc, V1.A
Školní rok 2020-2021 a 2019-2020
 • Exkurze zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.
Školní rok 2018-2019
 • 8. 1. 2019 – HYUNDAI A KOPŘIVNICE, které se zúčastnily třídy 1.A, 2.A, 4.A.
 • 24. 5. 2019 – IQLANDIA LIBEREC , které se zúčastnila třída V4.A
 • 22. 3. 2019 – NÁBOJ – mezinárodní matematická soutěž týmů, které se zúčastnily třídy V4.A a V3.A
Školní rok 2017-2018
 • květen – HYUNDAI A KOPŘIVNICE
Školní rok 2016-2017
 • 30. 5. 2017 se uskutečnila plánovaná exkurze do HYUNDAI a Kopřivnice, které se zúčastnily třídy 1.A, 3.A, V 5.A.
Školní rok 2015-2016
 • 27.5.2016 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (třídy V3.A, V5.A, 3.A)
Školní rok 2014-2015
 • 14.5.2014 U6 – Svět techniky – Vítkovice (V3.A, V5.B)
 • 13.5.2014 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)
 • 3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)
 • 3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)
 • 10.6.2011 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)
 • 19.6.2015 Meopta Přerov (V4.A)
 • 23.6.2015 Meopta Přerov (2.A)
 • 26.6.2015 Planetárium Brno ( V2.A)

Nahoru

Soutěže a olympiády
1. Fyzikální olympiáda

Kategorie F jsou žáci V1 tříd, kategorie E pak žáci V2 tříd, první dva ročníky šestiletého studia. Kategorie D – 1. a V3 ročníky, C – 2. a V4 ročníky, B – 3. a V5 ročníky, A – 4. a V6 ročníky.

Školní rok 2021-2022
 • FO kategorie D Adam Horák ( V3.A ) úspěšný řešitel krajského kola; Jan Skoupil ( V3.A ) úspěšný řešitel krajského kola;
Školní rok 2020-2021
 • FO kategorie F Michal Brezniak ( V1.A ) 3. místo ( úspěšný řešitel ) v okresním kole; krajské kolo není Školní kolo řešili Albert Cibíček a Michal Brezniak (V1.A)
 • FO kategorie C Tomáš Stískal ( V4.A ) v krajském kole byl sice na 3. místě, ale jako neúspěšný řešitel.
Školní rok 2019-2020
 • FO – kat. F okresní kolo: Ondřej Burianec, V1.A – 5.místo (33,5 bodů) – úspěšný řešitel Daniel Havránek, V1.A – 7.místo (28 bodů) – úspěšný řešitel Adam Horák, V1.A – 9.místo (19 bodů) – úspěšný řešitel Michaela Röderová, V1.A – 14.místo (12 bodů)
 • FO – kat. E okresní kolo: Otakar Pikna, V2.A – 8. místo ( 17 bodů) – úspěšný řešitel Šimon Samuel Gazárek, V2.A – 10. místo ( 15 bodů) Josef Kývala, V2.A – 12. místo ( 10 bodů)
 • FO – kat. E krajské kolo: ZRUŠENO ( u kat. F není krajské kolo)
Školní rok 2018-2019
 • FO-kat. F okresní kolo : PIKNA Otakar ( V1.A ) 6. místo, úspěšný řešitel KÝVALA Josef ( V1.A ) 9. místo GAZÁREK Šimon Samuel ( V1.A ) 6. místo FILLER Matyáš ( V1.A ) 12. místo
 • FO-kat. E okresní kolo: BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 10. místo; úspěšný řešitel POSPĚCH Adam ( V2.A ) 14. místo KRČMÁŘ Václav ( V2.A ) 16. místo
 • FO-kat. E krajské kolo: BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 9. místo; úspěšný řešitel
 • FO-kat. B krajské kolo: ČECH Vít ( V5.A ) 6. místo, úspěšný řešitel KUČEROVÁ Klára ( V5.A ) 12. místo
Školní rok 2016-2017
 • FO-kat. D – krajské kolo: POLEDŇÁKOVÁ Anna ( V3.A ) – 7. místo, úspěšný řešitel
Školní rok 2015-2016
 • FO – kat. F: Poledňáková Anna ( V2.A ) – 2. místo v okresním kole, úspěšný řešitel krajského kola
 • FO – kat. C: Klvaňa Martin ( V4.A ) – řešitel krajského kola
 • FO – kat. B: Vašinka Dominik ( 3.A ) – řešitel krajského kola
Školní rok 2014-2015
 • FO – kat. F: Poledňáková Anna ( V1.A) – úspěšný řešitel okresního kola ( krajské kolo se nekonalo)
 • FO – kat. D: Klvaňa Martin ( V3.A ) – úspěšný řešitel krajského kola
 • FO – kat. C: Vašinka Dominik (2.A ) – úspěšný řešitel krajského kola
Školní rok 2013-2014
 • FO – kat. E:   Klvaňa Martin ( V2.A ) – 1. místo v okresním kole, 3. místo v  krajském kole
 • FO – kat. D: školní kolo – 1.A – Vašinka Dominik, Vývoda Jan, Vozák Lukáš, Peperník Tomáš, Rek  David, Polišenský Aleš; V3.A – Hrbáčková Natálie, Hertl David, Křenek Martin všichni postoupili do krajského kola, kde se nejlépe umístil Vašinka Dominik. Do úspěšného řešitele mu chyběly dva body.
 • FO – kat. C: Mildner Daniel (V3.A) – úspěšný řešitel krajského kola
 • FO – kat. A: Jiříček David (4.A) – 5. místo v krajském kole; postoupil do celostátního kola a stal  se úspěšným řešitelem
2. Astronomická olympiáda
Školní rok 2020/2021
 • Michal Brezniak V1.A 4. místo v krajském kole kategorie EF
 • Lukáš Brezniak V4.A 8. místo v krajském kole kategorie CD
 • Adam Sedlák V4.A 10. místo v krajském kole kategorie CD

11.12.2012 se konalo na našem gymnáziu školní kolo astronomické olympiády. Všichni účastníci splnili podmínky pro postup do krajského kola.

 • V1.A Martina ŠINDLEROVÁ, Tímea SKULINOVÁ, Barbora POLÁŠKOVÁ
 • V2.A Martin KLVAŇA, Cyril ŠAROCH
 • V3.A: Martin KŘENEK, Jakub ŠATÁNEK
 • V4.A Daniel MILDNER
Školní rok 2018-2019
 • krajské kolo : BREZNIAK Lukáš (V2.A) 6. místo SEDLÁK Adam (2.A) 9. místo JALŮVKA Martin (V2.A) 20. -22. místo KRČMÁŘ Václav (V2.A) 27. místo VÝVODA Jindřich (V2.A) 31. místo
 • krajské kolo – kategorie AB: ČECH Vít V 5.A) 42. místo
Školní rok 2016-2017

Krajské kolo: RABEL Tomáš (V2.A) 11. místo, úspěšný řešitel

Školní rok 2012-2013
 • Klvaňa Martin (V1.A)  –2.místo v okresním kole FO kategorie F, krajské kolo se nekonalo
 • Šaroch Cyril (V1.A)  –úspěšný řešitel v okresním kole FO kategorie F
 • Křenek Martin (V2.A)  –2.místo v okresním kole FO kategorie E, úspěšný řešitel krajského kola
 • Příleský Lukáš (V2.A)  –účastník v okresním kole FO kategorie E
 • Mildner Daniel (V3.A)  – úspěšný řešitel krajského kola kategorie D
 • David Jiříček (3.A)  –1.místo v krajském kole FO kategorie B
Školní rok 2011-2012
 • David Jiříček (2.A)  –10.místo v krajském kole FO kategorie C
 • Martin Křenek ( V2.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
 • Jakub Šatánek ( V2.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
Školní rok 2010-2011
 • Daniel Mildner ( V1.A)  –6.místo v okresním kole kategorie F, krajské kolo se nekonalo
 • Martin Křenek ( V1.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
 • Jakub Šatánek ( V1.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
Školní rok 2009-2010
 • Novák Antonín ( V4.B )  –účastník krajského kola kategorie C
Školní rok 2008-2009
 • Novák Antonín ( V3.B )  –úspěšný řešitel krajského kola kategorie D
Školní rok 2006-2007
 • Fešar Marek –úspěšný řešitel regionálního kola – 2.místo kategorie B
Školní rok Školní rok 2004-2005

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Fešar Marek –3. místo, kategorie E

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Fešar Marek –kategorie E
 • Novotný Marek –kategorie C
Školní rok 2003-2004

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Fešar Marek – 2. místo, kategorie F
 • Hynčicová Tereza – kategorie F
 • Podešvová Iveta  – kategorie F
 • Vítek Petr – kategorie F

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal – – 1. místo, kat. C
 • Novotný Marek – kategorie D
Školní rok 2002-2003

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal –kategorie D
 • Komenda Adam –kategorie D
 • Hradil Jan –kategorie C
Školní rok 2001-2002

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Hapala Michal –2.místo, kategorie E
 • Novotný Marek –1.místo, kategorie F
 • Hradil Jan –kategorie C

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal –kategorie E
 • Novotná Markéta –kategorie C
 • Hynčica Josef –kategorie C
 • Menšík Jiří –kategorie D
Školní rok 2000-2001

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Jakub Rovenský –2.místo, kategorie E
 • Kaspar Vladimír –1.místo, kategorie F
 • Menšík Jiří –kategorie E
 • Hradil Jan –kategorie E

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Novotná Markéta –kategorie D
 • Hynčica Josef –kategorie D
 • Voldánová Anna –kategorie D
 • Floder Jiří –kategorie C
Soutěže a olympiády – informace

Řešitelé FO se účastní pravidelných konzultací v Olomouci.

Nahoru

Projekty
Projekt: „Přírodní vědy moderně a interaktivně“

Cílem projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ bylo zatraktivnit a zkvalitnit výuku přírodovědných oborů na Gymnáziu v Hranicích, jako jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně volitelné předměty – seminář fyziky, semináře zeměpisu a seminář biochemie.

Moderní výuka laboratorních prací z fyziky

V této aktivitě byly připraveny testovací manuály pro 20 laboratorních prací z fyziky, které jsou doprovázeny multimediálními vzdělávacími prezentacemi pro interaktivní tabuli a softwarem pro počítačové zpracování výsledků měření. Manuály a prezentace jsou propojeny s novými výukovými experimentálními sadami pro laboratorní práce z fyziky. Také byla modernizována laboratoř fyziky.

Inovace odborného semináře fyziky

Inovace semináře byla zaměřena na rozvoj klíčových dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ technického směru a na zvýšení zájmu studentů o daný druh studia. Pro odborné semináře fyziky byla vypracována Sbírka řešených příkladů I. díl a studijní a testovací manuály pro 4 laboratorní práce z fyziky, s multimediálními prezentacemi a softwarem pro počítačové zpracování výsledků.

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky I. díl

 • 1. Kinematika
 • 2. Dynamika
 • 3. Mechanická práce a energie
 • 4. Gravitační pole
 • 5. Tuhé těleso
 • 6. Pevné látky a kapaliny
 • 7. Ideální plyn
 • 8. Skupenské změny
Projekt „Svět práce v každodenním životě“

Projekt s názvem „Svět práce v každodenním životě“ probíhal na naší škole v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“. V rámci jeho aktivit byl vytvořen další díl Sbírky řešených příkladů. Obě sbírky obsahují řadu praktických příkladů, které názorným způsobem přibližují teorii aplikovanou v praxi.

Sbírka řešených příkladů II. díl

 • 1. Mechanické kmitání a vlnění
 • 2. Elektrický náboj a elektrické pole
 • 3. Elektrický proud v kovech
 • 4. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech
 • 5. Stacionární magnetické pole
 • 6. Nestacionární magnetické pole
 • 7. Střídavý proud
Užitečné odkazy
STRÁNKY FYZIKÁLNÍCH INSTITUCÍ A PRACOVIŠŤ
WWW STRÁNKY S FYZIKÁLNÍ TÉMATIKOU

Nahoru