Fyzika

„Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody.“

Albert Einstein

Fyzika

Úvod Fyzika, jejíž jméno je odvozeno z řeckého slova „fysis“ (příroda), byla původně vědou o přírodě, tedy souhrnem všech přírodních věd, které se z ní průběhem staletého vývoje postupně oddělovaly. Nadále si však zachovává ústřední postavení jako přírodní věda s nejvyšším stupněm abstrakce a exaktnosti.

„Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný.“

Paul Adrien Maurice Dirac

Ano, matematika je sice královnou věd, ale fyzika je princeznou! Protože je ještě hezčí! Ale je třeba dodat, že patří mezi nejobtížnější předměty na gymnáziu! Učebna fyziky se nachází v 1. patře. Je vybavena moderní výukovou technikou

 • PC s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • videopřehrávač, televizor
 • klasický promítací přístroj

Součástí výuky fyziky jsou i laboratorní práce, které probíhají v laboratoři fyziky. Tato je umístěna hned vedle posluchárny.

Vyučující:

 • Mgr. Taťána Jakešová
 • Mgr. Josef Charvát
Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
332

Šestileté studium

1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
22332

4. ročník čtyřletého studia a 6. ročník šestiletého studia

 • Seminář fyziky (pokračování) – 3 hodiny týdně
 • Cvičení fyziky (1 letý) – 2 hodiny týdně
Učebnice a sbírky
V1.A, V2.A
 • Fyzika pro 8. ročník základní školy, nakl. Prometheus
 • Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakl. Prometheus
1.A, V3.A, V3.B
 • Bednařík, M. a kol.: Fyzika pro gymnázia – mechanika, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., nakl. Prometheus
 • Bartuška – K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika, nakl. Prometheus,4. vydání
2.A, V4.A, V4.B
 • Bartuška – K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika, nakl. Prometheus,4. vydání
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – mechanické kmitání a vlnění, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Lepil, O. – Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus, nakl. Prometheus, 5. vydání
3.A, V5.A, V5.B
 • Lepil, O. – Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus, nakl. Prometheus, 5. vydání
 • Lepil, O. – Kupka., Z: Fyzika pro gymnázia – optika, nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia – speciální teorie relativity, nakl. Prometheus
 • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – fyzika mikrosvěta, nakl. Prometheus
Sbírky, tabulky a časopisy
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III., nakl. Prometheus
 • Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV., nakl. Prometheus
 • Lepil, O., Široká, M.: Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky, nakl. Prometheus
 • Tarábek, P. a kol.: Odmaturuj z fyziky, nakl. Didaktis
 • Mikulčák, J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, nakl. Prometheus
 • Odborný časopis: Matematika, fyzika a informatika
Animace ve výuce fyziky
Plán exkurzí na školní rok 2023/2024

1. Září 2023 – třída V2.A, V3.A, 1.A – Výstava síly větru a vody, Hranice

2. Říjen 2023 – seminář skupiny T-SF1 – V5.A – Dny Al, VIDA! science centrum Brno

Další exkurze budou doplněny průběžně

Historie exkurzí:
Školní rok 2020-2021

Exkurze zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci v ČR.

Školní rok 2019-2020

11.5.2020 – DLOUHÉ STRÁNĚ ( 1.A + 3.A ) ZRUŠENO

23.6.2020 – Hyunday NOŠOVICE ( V3.A + V4.A +V5.A ) ZRUŠENO

Školní rok 2018-2019

8. ledna – HYUNDAI A KOPŘIVNICE, které se zúčastnily třídy 1.A, 2.A, 4.A.

24. května – IQLANDIA LIBEREC , které se zúčastnila třída V4.A

22. března – NÁBOJ – mezinárodní matematická soutěž týmů, které se zúčastnily třídy V4.A a V3.A

Školní rok 2017-2018

květen – HYUNDAI A KOPŘIVNICE

Školní rok 2016-2017

30. května se uskutečnila plánovaná exkurze do HYUNDAI a Kopřivnice, které se zúčastnily třídy 1.A, 3.A, V 5.A.

Školní rok 2015-2016

27.5.2016 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (třídy V3.A, V5.A, 3.A)

Školní rok 2014-2015

14.5.2014 U6 – Svět techniky – Vítkovice (V3.A, V5.B)

13.5.2014 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)

3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

10.6.2011 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

19.6.2015 Meopta Přerov (V4.A)

23.6.2015 Meopta Přerov (2.A)

26.6.2015 Planetárium Brno ( V2.A)

Vzhledem k posunutí termínu ústních maturitních zkoušek jsme museli zrušit krásnou a zajímavou exkurzi do Huyndai Nošovice, která byla naplánovaná na 26.5.2015

Školní rok 2013-2014

13.5.2014 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)

3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

3.6.2014 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

10.6.2011 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.a 3.ročníky)

Školní rok 2012-2013

Předcházející dva roky byly exkurze finančně hrazeny z projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně.

7.3.2013 Přednáška „ Od Higgse přes CERN“ – Jiří Kvita , náš absolvent, pracovník CERNU (SF)

23.4.2013 Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice, U6-Svět techniky- Vítkovice (3.ročníky)

23.5.2013 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)

27.5.2013 Meopta Přerov (V4.B)

29.5.2013 Přednáška „ Genetický algoritmus“ – Petr Doležel , náš absolvent, VŠ Pardubice (SF)

4.6.2013 Meopta Přerov (2.A) 5.6.2013 Meopta Přerov (V4.B)

Školní rok 2011-2012

Exkurze byly hrazeny z projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně. V rámci projektu navíc proběhly přednášky pracovníků UP Olomouc( viz Projekt OPVK):

19.1.2012 UP Olomouc – návštěva pracoviště OPTIKY ( SF)

3.4.2012 UP Olomouc – návštěva pracoviště OPTIKY ( SF)

18.10.2011 Fyzika v kuchyni a kriminalistice – 1. odborná přednáška pro Seminář fyziky.

15.12.2011 Albert Einstein a vznik teorie relativity – 2. odborná přednáška pro Seminář fyziky.

6.3.2011 Fyziologická optika, Zrakové klamy – 3.odborná přednáška pro Seminář fyziky.

22.3.2011 Optické jevy v atmosféře – 4. odborná přednáška pro Seminář fyziky.

11.5.2012 Ostrava Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice (3.ročníky)

8.6.2012 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)

19.6.2012 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.ročníky)

Školní rok 2010-2011

Exkurze byly finančně hrazeny z projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně.

26.4.2011 Přednáška – Jiří Kvita , náš absolvent, pracovník CERNU (SF) 13.5.2011 Ostrava Planetárium Johana Palisy a Hornické muzeum Ostrava-Petřkovice (3. ročníky)

2.6.2011 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně (1.ročníky)

9.6.2011 UP Olomouc ( SF)

20.6.2011 UP Olomouc ( SF)

24.6.2011 Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice a automobilka Huyndai (2.ročníky)

Školní rok 2009-2010

6.4.2010 – Technické muzeum a planetárium v Brně ( 3.ročníky) 3.6.2010 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně ( 1.ročníky) 15.6.2010 UP Olomouc ( SF)

Školní rok 2008-2009

7.4.2009 Technické muzeum a planetárium v Brně ( 3.ročníky) 12.5.2009 Papírenské muzeum Velké Losiny a Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně ( 1.ročníky) 3.6.2009 Meopta Přerov ( 2.ročníky) 4.6.2009 Meopta Přerov ( 2.ročníky)

Nahoru

Soutěže a olympiády – fyzikální a astronomická olympiáda
Fyzikální olympiáda

Úspěchy našich studentů ve FO. Věřím, že naši absolventi i současní studenti si s hrdostí přečtou svá jména! Kategorie F jsou žáci V1 tříd, kategorie E pak žáci V2 tříd ( první dva ročníky šestiletého studia. Kategorie D – 1. a V3 ročníky, C – 2. a V4 ročníky, B – 3. a V5 ročníky, A – 4. a V6 ročníky.

Školní rok 2021-2022

FO kategorie D Adam Horák ( V3.A ) úspěšný řešitel krajského kola; Jan Skoupil ( V3.A ) úspěšný řešitel krajského kola;

Školní rok 2020-2021

FO kategorie F Michal Brezniak ( V1.A ) 3. místo ( úspěšný řešitel ) v okresním kole; krajské kolo není Školní kolo řešili Albert Cibíček a Michal Brezniak (V1.A) FO kategorie C Tomáš Stískal ( V4.A ) v krajském kole byl sice na 3. místě, ale jako neúspěšný řešitel.

Školní rok 2019-2020

FO – kat. F okresní kolo: Ondřej Burianec, V1.A – 5.místo (33,5 bodů) – úspěšný řešitel Daniel Havránek, V1.A – 7.místo (28 bodů) – úspěšný řešitel Adam Horák, V1.A – 9.místo (19 bodů) – úspěšný řešitel Michaela Röderová, V1.A – 14.místo (12 bodů)

FO – kat. E okresní kolo: Otakar Pikna, V2.A – 8. místo ( 17 bodů) – úspěšný řešitel Šimon Samuel Gazárek, V2.A – 10. místo ( 15 bodů) Josef Kývala, V2.A – 12. místo ( 10 bodů)

FO – kat. E krajské kolo: ZRUŠENO ( u kat. F není krajské kolo)

Školní rok 2018-2019

Kat.F okresní kolo : PIKNA Otakar ( V1.A ) 6. místo, úspěšný řešitel KÝVALA Josef ( V1.A ) 9. místo GAZÁREK Šimon Samuel ( V1.A ) 6. místo FILLER Matyáš ( V1.A ) 12. místo Kat.E okresní kolo : BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 10. místo; úspěšný řešitel POSPĚCH Adam ( V2.A ) 14. místo KRČMÁŘ Václav ( V2.A ) 16. místo Kat.E krajské kolo: BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 9. místo; úspěšný řešitel Kat.B krajské kolo: ČECH Vít ( V5.A ) 6. místo, úspěšný řešitel KUČEROVÁ Klára ( V5.A ) 12. místo

Školní rok 2016-2017

Kategorie D – krajské kolo: POLEDŇÁKOVÁ Anna ( V3.A ) – 7. místo, úspěšný řešitel <h4Astronomická olympiáda Krajské kolo: RABEL Tomáš ( V2.A ) 11. místo, úspěšný řešitel

Školní rok 2015-2016

Kategorie F: Poledňáková Anna ( V2.A ) – 2. místo v okresním kole, úspěšný řešitel krajského kola Kategorie C: Klvaňa Martin ( V4.A ) – řešitel krajského kola Kategorie B: Vašinka Dominik ( 3.A ) – řešitel krajského kola

Školní rok 2014-2015

Tento rok jsme se řídili heslem: “ Někdy méně znamená více“, a vyplatilo se! Kategorie F: Poledňáková Anna ( V1.A) – úspěšný řešitel okresního kola ( krajské kolo se nekonalo) Kategorie D: Klvaňa Martin ( V3.A ) – úspěšný řešitel krajského kola Kategorie C: Vašinka Dominik (2.A ) – úspěšný řešitel krajského kola

Školní rok 2013-2014

Kategorie E:   Klvaňa Martin ( V2.A ) – 1. místo v okresním kole, 3. místo v  krajském kole Kategorie D: školní kolo – 1.A – Vašinka Dominik, Vývoda Jan, Vozák Lukáš, Peperník Tomáš, Rek  David, Polišenský Aleš; V3.A – Hrbáčková Natálie, Hertl David, Křenek Martin všichni postoupili do krajského kola, kde se nejlépe umístil Vašinka Dominik. Do úspěšného řešitele mu chyběly dva body. Kategorie C: Mildner Daniel (V3.A) – úspěšný řešitel krajského kola Kategorie A: Jiříček David (4.A) – 5. místo v krajském kole; postoupil do celostátního kola a stal  se úspěšným řešitelem

Astronomická olympiáda
Školní rok 2020/2021

Michal Brezniak ( V1.A ) 4. místo v krajském kole kategorie EF • Lukáš Brezniak (V4.A) 8. místo v krajském kole kategorie CD • Adam Sedlák (V4.A) 10. místo v krajském kole kategorie CD 11.12.2012 se konalo na našem gymnáziu školní kolo astronomické olympiády. Všichni účastníci splnili podmínky pro postup do krajského kola. Gratulujeme!

 • V1.A Martina ŠINDLEROVÁ, Tímea SKULINOVÁ, Barbora POLÁŠKOVÁ
 • V2.A Martin KLVAŇA, Cyril ŠAROCH
 • V3.A: Martin KŘENEK, Jakub ŠATÁNEK
 • V4.A Daniel MILDNER
Školní rok 2018-2019

krajské kolo : BREZNIAK Lukáš ( V2.A ) 6. místo SEDLÁK Adam ( V2.A ) 9. místo JALŮVKA Martin ( V2.A ) 20. -22. místo KRČMÁŘ Václav ( V 2.A ) 27. místo VÝVODA Jindřich ( V2.A ) 31. místo krajské kolo – kategorie AB: ČECH Vít ( V 5.A ) 42. místo

Školní rok 2012-2013
 • Klvaňa Martin ( V1.A )  –2.místo v okresním kole FO kategorie F, krajské kolo se nekonalo
 • Šaroch Cyril ( V1.A )  –úspěšný řešitel v okresním kole FO kategorie F
 • Křenek Martin ( V2.A )  –2.místo v okresním kole FO kategorie E, úspěšný řešitel krajského kola
 • Příleský Lukáš ( V2.A )  –účastník v okresním kole FO kategorie E
 • : Mildner Daniel ( V3.A )  – úspěšný řešitel krajského kola kategorie D
 • David Jiříček (3.A)  –1.místo v krajském kole FO kategorie B
Školní rok 2011-2012
 • David Jiříček (2.A)  –10.místo v krajském kole FO kategorie C
 • Martin Křenek ( V2.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
 • Jakub Šatánek ( V2.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
Školní rok 2010-2011
 • Daniel Mildner ( V1.A)  –6.místo v okresním kole kategorie F, krajské kolo se nekonalo
 • Martin Křenek ( V1.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
 • Jakub Šatánek ( V1.A)  –postup do krajského kola Astronomické olympiády
Školní rok 2009-2010
 • Novák Antonín ( V4.B )  –účastník krajského kola kategorie C
Školní rok 2008-2009
 • Novák Antonín ( V3.B )  –úspěšný řešitel krajského kola kategorie D
Školní rok 2006-2007
 • Fešar Marek –úspěšný řešitel regionálního kola – 2.místo kategorie B
Školní rok Školní rok 2004-2005

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Fešar Marek –3. místo, kategorie E

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Fešar Marek –kategorie E
 • Novotný Marek –kategorie C
Školní rok 2003-2004

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Fešar Marek – 2. místo, kategorie F
 • Hynčicová Tereza – kategorie F
 • Podešvová Iveta  – kategorie F
 • Vítek Petr – kategorie F

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal – – 1. místo, kat. C
 • Novotný Marek – kategorie D
Školní rok 2002-2003

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal –kategorie D
 • Komenda Adam –kategorie D
 • Hradil Jan –kategorie C
Školní rok 2001-2002

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Hapala Michal –2.místo, kategorie E
 • Novotný Marek –1.místo, kategorie F
 • Hradil Jan –kategorie C

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Hapala Michal –kategorie E
 • Novotná Markéta –kategorie C
 • Hynčica Josef –kategorie C
 • Menšík Jiří –kategorie D
Školní rok 2000-2001

Úspěšní řešitelé okresního kola

 • Jakub Rovenský –2.místo, kategorie E
 • Kaspar Vladimír –1.místo, kategorie F
 • Menšík Jiří –kategorie E
 • Hradil Jan –kategorie E

Úspěšní řešitelé regionálního kola

 • Novotná Markéta –kategorie D
 • Hynčica Josef –kategorie D
 • Voldánová Anna –kategorie D
 • Floder Jiří –kategorie C
Soutěže a olympiády – informace

Řešitelé FO se účastní pravidelných konzultací v Olomouci. SRPG jim hradí ze svých prostředků cestovné. Děkujeme!!!

FO – Aktuální informace

Astronomická olympiáda – Aktuální informace

Olomoucký fyzikální kaleidoskopL@byrint fyziky 2007/2008

Fermiho úlohy

Nahoru

Projekty
Školní rok 2014-2015

V průběhu tohoto školního roku byla ukončena práce na projektu s názvem „Svět práce v každodenním životě“, který probíhal na naší škole v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“.Na tomto projektu pracovala RNDr. Dana Kubešová, v součinnosti s Mgr. Dagmar Kolářovou. Na Sbírku řešených příkladů -I.díl, která byla zpracována v rámci projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně navázal II.díl :

Sbírka řešených příkladů – II. díl

Protože studenti hodnotili I.díl sbírky jako docela náročný, obsahuje II. část sbírky jen 7 kapitol. Ale v každé kapitole je řešeno 20 různých typů příkladů. Některé jsou základní,v některých bylo třeba trochu rozvinout teorii, v některých se vzpomínají mezipředmětové vztahy. Všechny příklady jsou řešeny přehledně, s názornými kresbami, grafy, myšlenkovým postupem a matematicky správně. U některých příkladů je použito k vyřešení různých přístupů.

Seznam kapitol sbírky příkladů

 • 1. Mechanické kmitání a vlnění
 • 2. Elektrický náboj a elektrické pole
 • 3. Elektrický proud v kovech
 • 4. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech
 • 5. Stacionární magnetické pole
 • 6. Nestacionární magnetické pole
 • 7. Střídavý proud
Školní rok 2013-2014
Projekt OPVK Svět práce v každodenním životě

I tento školní rok se fyzika zapojila do projektu s názvem „Svět práce v každodenním životě“, který probíhá na naší škole v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“, aktivitou číslo 3 ( viz projekt SP)

Aktivita č.3: Fyzika v příkladech

V minulém projektu OPVK s názvem Přírodní vědy moderně a interaktivně byl vypracován 1. díl sbírky řešených příkladů pro fyziku. V rámci tohoto projektu bude vytvořen 2. díl této sbírky zahrnující další tematické celky učiva fyziky na gymnáziu v souladu s ŠVP. Tato sbírka obsahuje řadu praktických příkladů, které názorným způsobem přibližují teorii aplikovanou v praxi. Je určena pro přípravu studentů na maturitu, pro rozšíření jejich znalostí a pro zvýšení šance přijetí a úspěšného ukončení vysoké školy.

Školní rok 2010-2011
Projekt OPVK Přírodní vědy moderně a interaktivně

Pro fyziku velmi důležitý rok! Jak dlouho už jsme volali po nové fyzikální laboratoři? Odpověď byla vždy stejná! Nejsou „prachy“! Tak jsme vzali problém do svých rukou a jako jeden muž jsme se zapojili do projektu. A nyní oficiálně: Naše škola se zapojila do projektových aktivit! Od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 probíhá na naší škole projekt s názvem „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“. Hlavním cílem výše uvedeného projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů na Gymnáziu v Hranicích, jako jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně volitelné předměty – seminář fyziky, semináře zeměpisu a seminář biochemie. Vytčeného cíle chceme dosáhnout modernizací vybavení, pomůcek a kvalitním využíváním informačních technologií a interaktivních tabulí ve vzdělávacím procesu a napomoci jak rozvoji klíčových dovedností a znalostí studentů ve vyjmenovaných předmětech, tak získání většího počtu studentů pro studium v těchto seminářích a většího počtu přihlášených studentů na přírodovědecké a především technicky zaměřené fakulty vysokých škol v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Aktivita č.1: Moderní výuka laboratorních prací z fyziky

V rámci této aktivity budou připraveny pro studenty V1.A až V5.B a 1.A až 3.B nové studijní a testovací manuály pro celkem 20 laboratorních prací z fyziky, které budou doprovázeny multimediálními vzdělávacími prezentacemi pro interaktivní tabuli a softwarem pro počítačové zpracování výsledků měření. Manuály a prezentace budou propojeny s novými výukovými experimentálními sadami pro laboratorní práce z fyziky. Dále bude zmodernizována zastaralá, dnes již nevyhovující laboratoř fyziky, a to jak co do inovace stávajícího vybavení a elektroinstalací, tak co do nákupu moderních pomůcek pro pokusy z fyziky i celkového doplnění této učebny moderními multimediálními technologiemi pro zatraktivnění a modernizaci výuky a jejího většího přiblížení současným trendům vzdělávání i výzkumu. Bude vytvořena série motivačních exkurzí pro studenty 1. – 3. ročníku do vybraných firem s cílem přiblížit studentům fyziku aplikovanou v praxi.

Aktivita č.2: Inovace odborného semináře fyziky

Inovace zmíněného volitelného semináře bude zaměřena především na rozvoj klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče o studium na VŠ technického směru a na zvýšení zájmu studentů o daný druh studia. Pro odborné semináře fyziky nejsou vypracovány žádné učebnice, sbírky ani manuály. V rámci projektu bude vytvořena sbírka příkladů pro přípravu studentů na maturitu a pro zvýšení jejich šance přijetí a úspěšného ukončení vysoké školy. Budou připraveny nové studijní a testovací manuály pro 4 laboratorní práce z fyziky, které budou doprovázeny multimediálními vzdělávacími prezentacemi a softwarem pro počítačové zpracování výsledků. Projekt tak zavádí do stávající tradiční výuky multimediální vzdělávací pomůcky. Dalším prvkem je prezentace odborných pracovišť ve formě exkurzí na katedry Přírodovědecké fakulty UP a dále sérii přednášek ze strany odborných lektorů především z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Další dva roky jsme byli zavalení prací na projektu! Ale výsledek stál za to! Konečně máme novou fyzikální laboratoř, která je vybaveny počítači, dotykovou tabulí a novými pomůckami!

Od 1.11.2010 do 30.6.2012 jsme žili projektem. Všechny události tohoto období najdete na webu naší školy pod heslem PROJEKTY.

Užitečné odkazy
STRÁNKY FYZIKÁLNÍCH INSTITUCÍ A PRACOVIŠŤ

1. Evropská laboratoř pro výzkum částicové fyziky CERN

2. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA

3. Fyzikální ústav Akademie věd ČR

4. Planetárium Praha

5. Katedra meteorologie a ochrany prostředí

6. Národní technické muzeum

7. Hubblův vesmírný teleskop

8. Informace o výzkumu Marsu

9. Lety člověka do vesmíru

10. Nobelovy ceny za fyziku

11. Fyzikální web stránka MFF UK

WWW STRÁNKY S FYZIKÁLNÍ TÉMATIKOU

1. FYKOS – fyzikální korespondenční seminář pro všechny středoškoláky, kteří chtějí být ještě chytřejší.

2. MLADÝ SISYFOS – zajímavé a netradiční pohledy na matematiku a fyziku, kritické myšlení.

3. TURNAJ MLADÝCH FYZIKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – týmová soutěž pro studenty středních škol v České republice. Nabízí opravdové problémy bez vzorového řešení a kompletní simulaci práce vědce-fyzika.

4. KROUŽEK FYZIKY – obrázky a informace o činnosti kroužku fyziky na MFF UK Praha, který je určen především pro středoškoláky.

5. VESMÍR 2. SCIENCE WORLD

6. 100+1 ZAHRANÍČNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ

7. ASTRONOMICKÉ NOVINY

8. NATURE.COM

Nahoru