Hudební výchova

Motto:“ Hudba je způsob překonání samoty člověka. Je silou, která mu pomůže nalézt přátelství k sobě samému. Otevře mosty k pochopení druhých, ke společnosti, k lidstvu.“

„ Hudba je lékem na trápení duše.“

Úvod

Cílem hudební výchovy je vychovat kulturně vzdělaného mladého člověka, nepřehltit ho mnoha informacemi, nýbrž ukázat krásu hudebního díla a snažit se ho pochopit. Vést mladé lidi k lásce k hudbě, sborovému zpěvu, naučit je rozeznávat kvalitu od balastu a kýče. Pokusit se o komentovaný poslech hudebních děl vedený žákem formou rozboru poslechových skladeb ve spolupráci s učitelem. Zaměřit se a soustředit se na dílo, analyzovat ho, nebát se vyjádřit svůj názor, být tolerantní k názoru jiných.
Sledování kulturního dění v Hranicích a okolí, návštěva kulturních akcí – koncert, divadlo.Vyučující

  • Denisa Šatánková
Učební plán

Čtyřleté studium

Typ studia1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Hudební výchova2200

Šestileté studium

Typ studia1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Estetická výchova – hudební112200
Učebnice