Matematika

Matematika bývá označována za „královnu věd“, současně však podobně jako zimní královna z Andersenovy pohádky – vzbuzuje mezi žáky spíše strach než úctu a lásku. Rozhodně neprávem. Již od antiky není matematika jen „vědou o číslech“, ale mnohem více způsobem myšlení a vnímání, který nám umožňuje pronikat ke kořenům světa kolem nás, ať už se na něj díváme pohledem biologa, fyzika nebo ekonoma.
Výuka matematiky na gymnáziu poskytuje žákům nejen možnost rozšířit a upevnit poznatky ze základní školy, ale především je připravit na studium na vysoké škole. A to nejen na obory, zaměřené na matematiku. V současné epoše informací, komunikací a počítačů totiž asi sotva najdeme oblast našeho života, která není ve větší či menší míře matematikou ovlivněna.

Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku jímž byla napsána. A tímto jazykem je   matematika.

 Galileo Galilei

Obsah
Vyučující
 • Mgr. Petra Bittalová
 • RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
 • Mgr. Taťána Jakešová
 • Mgr. Dagmar Kolářová
 • Mgr. Lenka Poláková
 • Mgr. Ivo Macháček
 • Mgr. Josef Charvát
Učební plán

Čtyřleté studium

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
 4 hod4 hod 4 hod 4 hod

Šestileté studium

1. roč.  2.roč  3. roč.  4. roč. 5. roč. 6. roč.
    4 hod4 hod 4 hod 4 hod4 hod4 hod

Technická větev

 • Seminář matematiky 1 – 2 hodiny týdně ve 3. ročníku čtyřletého studia a 5. ročníku šestiletého studia
 • Seminář matematiky 2 – 2 hodiny týdně ve 4. ročníku čtyřletého studia a 6. ročníku šestiletého studia

Přírodovědná větev

 • Seminář matematiky 1 – 2 hodiny týdně ve 4. ročníku čtyřletého studia a 6. ročníku šestiletého studia
Učebnice a sbírky
V1.A
 • Matematika pro život 8 – učebnice, nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro život 8 – pracovní sešit 1. díl, nakladatelství Didaktis
 • Matematika pro život 8 – pracovní sešit 2. díl, nakladatelství Didaktis
V2.A
 • Matematika 9 – 1. díl, nakl. Prometheus
 • Matematika 9 – 2. díl, nakl. Prometheus
 • Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ, nakl. Prometheus
Nové učebnice a pracovní sešity Didaktis
1.A, V3.A
 • Základní poznatky – 1. díl, nakl. Didaktis
 • Výrazy, rovnice a nerovnice – 2. díl, nakl. Didaktis
 • Planimetrie – 3. díl, nakl. Didaktis
2.A, V4.A
 • Funkce I – 4. díl, nakl. Didaktis
 • Funkce II – 5. díl, nakl. Didaktis
 • Stereometrie – 6. díl, nakl. Didaktis
3.A, V5.A
 • Analytická geometrie v rovině – 7A. díl, nakl. Didaktis
 • Analytická geometrie v prostoru – 7B. díl, nakl. Didaktis
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – 8. díl, nakl. Didaktis
4.A, V6.A
 • Posloupnosti, řady, finanční matematika – 9. díl, nakl. Didaktis
 • Diferenciální a integrální počet – 10. díl, nakl. Didaktis
Doplňkové učebnice a sbírky
1.A, V3.A
 • Bušek, I. – Calda, E.: Základní poznatky z matematiky, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Charvát, J. a kol.: Rovnice a nerovnice, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Pomykalová, E.: Planimetrie, nakl. Prometheus, 4. vydání
 • Janeček, F.: Sbírka úloh z matematiky pro stř. školy – výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakl. Prometheus, 4. vydání
2.A, V4.A
 • Odvárko, O.: Funkce, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Odvárko, O.: Funkce – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus, 2. vydání
 • Odvárko, O.: Goniometrie, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Pomykalová, E.: Stereometrie, nakl. Prometheus, 3. vydání
 • Calda, E.: Komplexní čísla, nakl. Prometheus, 3. vydání
3.A, V5.A
 • Kočandrle, M., Boček, L.: Analytická geometrie, nakl. Prometheus, 4. vydání
 • Bušek, I.: Analytická geometrie – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus,
 • Calda, E., Dupač, V.: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, nakl. Prometheus, 3. vydání
4.A, V6.A
 • Odvárko, O.: Posloupnosti a řady, nakl. Prometheus
 • Odvárko, O.: Posloupnosti a řady – sbírka úloh pro gymnázia, nakl. Prometheus
 • Hrubý, D., Kubát, J.: Diferenciální a integrální počet, nakl. Prometheus

Nahoru

Soutěže
 • Matematická olympiáda – je určena pro nejzdatnější matematiky. Úlohy jsou zadávány podle studijních ročníků v kategoriích Z8, Z9, B, C a A. Soutěž probíhá ve třech kolech: úspěšní řešitelé domácího kola postupují do okresního kola, z něj pak nejlepší žáci do krajského kola a v kategorii A se koná i celostátní kolo. Zadání úloh domácího kola lze najít na této webové adrese. (odkaz je funkční a správný)
 • Pythagoriáda – je určena pro žáky prvního ročníku šestiletého studia. Lze ji považovat za přípravu na účast v Matematické olympiádě ve vyšších ročnících. Informace o této soutěži najdete zde. (odkaz https://www.pythagoriada.cz/#content)
 • Matematický klokan – mezinárodní soutěž pro zájemce o testové matematické úlohy, která probíhá na celém světě v jednom dni v měsíci březnu. Další informace o této soutěži najdete zde. (odkaz https://matematickyklokan.net/index.php)
 • Logická olympiáda – soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR. Jedná se o řešení logických úloh a hlavolamů, které vyžadují kreativní přístup. Více informací o soutěži naleznete zde. (odkaz https://www.logickaolympiada.cz/

Úspěchy našich studentů

 • Školní rok 2023-2024
  • Matematický klokan
   • okresní kolo – kategorie KADET: Martin Kunc, V2.A (9. – 11.místo)
   • okresní kolo – kategorie JUNIOR: Patrik Demel, V4.A (2. místo), Michal Brezniak, V4.A (3. místo), Markéta Jašíková, V4.A (5. – 7. místo)
   • okresní kolo – kategorie STUDENT: Ondřej Burianec, V5.A (2. místo), Ondřej Kuchař, 4.A (9. místo)
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z9: Martin Kunc, V2.A (1. místo, postup do KK), Nela Janovská, V2.A (8. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie C: Eliška Kadlecová, V3.A (5. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie B: Michal Brezniak, V4.A (3. místo, postup do KK), Albert Cibiček, V4.A (4. místo, postup do KK)
  • Logická olympiáda
   • základní kolo – kategorie C: Michal Brezniak, V4.A; Ondřej Burianec, V5.A, Jan Pavlík, 1.A, Josef Kývala, V6.A – postup do KK
   • základní kolo – kategorie B: Lukáš Konečný, V2.A – postup do KK
 • Školní rok 2022-2023
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z9: Valerie Lazíková, V2.A (3. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie C: Michal Brezniak, V3.A (2. místo, postup do KK), Albert Cibiček, V3.A (5. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie B: Ondřej Burianec, V4.A (2. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie A: Otakar Pikna (1. místo, postup do KK)
  • Pythagoriáda
   • okresní kolo – kategorie 9. ročník: Jonáš Václavík, V2.A (2. místo)
  • Logická olympiáda
   • základní kolo – kategorie C: Michal Brezniak, V3.A; Lukáš Brezniak, V6.A – postup do KK
 • Školní rok 2021-2022
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z9: Albert Cibiček, V2.A (3. místo, postup do KK)
   • okresní kolo – kategorie C: Ondřej Burianec, V3.A (3. – 4. místo, postup do KK)
   • krajské kolo – kategorie C: Ondřej Burianec, V3.A (1. – 2. místo)
   • okresní kolo – kategorie B: Otakar Pikna, V4.A (3. místo, postup do KK)
  • Pythagoriáda
   • okresní kolo – kategorie 9. ročník: Michal Brezniak (4. – 7. místo), Patrik Demel (9. – 10. místo)
  • Logická olympiáda
   • základní kolo – kategorie B: Michal Brezniak, V2.A, Valerie Lazíková, V1.A – postup do KK
   • krajské kolo – kategorie B: Michal Brazniak V2.A – postup do finále
   • finále – kategorie B: Michal Brezniak, V2.A – 10. místo
   • základní kolo – kategorie C: Lukáš Brezniak, V5.A, Jakub Rumian, V6.A , Klára Kandlerová, V6.A – postup do KK
  • Matematický klokan
   • okresní kolo – kategorie KADET: Michal Brezniak, V2.A (1. místo), Jakub Konečný, V2.A (7. místo), Valerie Lazíková, V1.A (8. místo)
   • okresní kolo – kategorie JUNIOR: Ondřej Burianec, V3.A (4. místo)
   • okresní kolo – kategorie STUDENT: Ondřej Kopecký, V6.A (4. místo), Tereza Zápotocká, 4.A (9. místo)
 • Školní rok 2020-2021 
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z8: Michal Brezniak, V1.A (2. místo), Tereza Potáčková, V1.A (4. – 6. místo)
   • okresní kolo – kategorie Z9: Ondřej Burianec, V2.A (2. – 4. místo), Michaela Röderová, V2.A (10. – 11. místo), Albert Cibiček, V1.A (4. – 6. místo)
   • okresní kolo – kategorie C: Otakar Pikna, V3.A (2. – 3. místo), Lukáš Navrátil (9. místo), Josef Kývala (11. místo)
   • okresní kolo – kategorie B: Lukáš Brezniak, V4.A (1. místo)
  • Matematický klokan
   • Okresní kolo – Kategorie Kadet: Ondřej Burianec, V2.A (6. místo)
 • Školní rok 2019-2020
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z9: Otakar Pikna, V2.A (7. místo) – postup do krajského kola – ZRUŠENO
   • okresní kolo – kategorie C: Adam Sedlák, V3.A (3.místo) – postup do krajského kola – ZRUŠENO
  • Logická olympiáda
   • základní kolo – kategorie B: Jan Bláha, V2.A, Ondřej Burianec, V1.A, Adam Horák, V1. A, Eliška Vávrová, V1.A – postup do KK
 • Školní rok 2018-2019
  • Matematická olympiáda:
   • okresní kolo – kategorie Z8: Otakar Pikna, V1.A (7. – 9. místo)
   • okresní kolo – kategorie Z9: Lukáš Brezniak, V2.A (7. – 8. místo)
   • krajské kolo – kategorie Z9: BREZNIAK Lukáš, V2.A (17. místo)
   • krajské kolo – kategorie C: Marek Klvaňa, V3.A (7. – 9. místo)
   • krajské kolo – kategorie B: Tomáš Rabel, V4.A (10. – 14. místo)
  • Pythagoriáda:
   • okresní kolo: Radim Kunovský, V1.A (12.-17. místo)
  • Matematický klokan:
   • okresní kolo – kategorie KADET: Lukáš Brezniak, V2 .A (2. místo)
   • krajské kolo – kategorie KADET: Lukáš Brezniak, V2.A (3. místo)
   • celostátní kolo –  kategorie KADET: Lukáš Brezniak, V2.A (23. místo)
 • Školní rok 2016-2017
  • Matematická olympiáda:
   • okresní kolo – kategorie Z8: Jakub Rumian, V1.A (7. místo)
   • okresní kolo – kategorie Z9: Tomáš Rabel, V2.A (15. – 17. místo)
   • okresní kolo – kategorie C: Klára Kučerová, V3.A (3. – 5. místo), Anna Poledňáková, V3.A (3. – 5. místo)
   • krajské kolo – kategorie C : Anna Poledňáková, V3.A (6. místo)
  • Pythagoriáda:
   • okresní kolo: Jakub Rumian, V1.A (2.-3. místo), Lucie Haitlová, V1.A (8.-10. místo) 
  • Matematický klokan:
   • okresní kolo – kategorie STUDENT – Dominik Vašinka, 4.A (1. místo)
   • krajské kolo – kategorie STUDENT – Dominik Vašinka, 4.A (7. místo)
   • okresní kolo – kategorie KADET – Klára Kučerová, V3.A (2. místo), Petr Čagan, V3.A (4. místo),  Martin Holas, 2.A (9. místo), Martin Klvaňa, V3.A (10. místo)
 • Školní rok 2015-2016
  • Matematická olympiáda
   • okresní kolo – kategorie Z8: Šárka Uramová, V2.A (7. místo)
   • okresní kolo – kategorie Z9: Klára Kučerová, V2.A (4. místo), Anna Poledňáková, V2.A  (8. místo)
   • okresní kolo – kategorie B: Martin Klvaňa, V4.A (5.místo)
  • Pythagoriáda:
   • okresní kolo: Šárka Uramová, V2.A (2. místo)
   • krajské kolo: Šárka Uramová, V2.A (1. místo)
  • Matematický klokan:  
   • okresní kolo – kategorie KADET: Klára Kučerová, V2.A (7. místo)
   • okresní kolo – kategorie JUNIOR: 1. Martin Hollas, 1.A (4. místo)

Časopisy

Pro žáky, kteří se o matematiku zajímají ve větší míře, je na našem gymnáziu k dispozici časopis pro výuku na základních a středních školách Matematika – Fyzika – Informatika, který vydává měsíčně Jednota českých matematiků a fyziků. Obsahuje zajímavé úlohy, články o historii matematiky a další informace o dění v oblasti matematiky, fyziky a informatiky u nás i ve světe. U vyučujících matematiky lze také získat písemné materiály, které pravidelně vydává pro učitele a žáky středních škol Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

Nahoru

Maturita z matematiky
Materiály ke stažení:

Nahoru

Jak se učit matematice?

„Kdepak, nemá to smysl! Učím se podle všech možných i nemožných rad, už jsem toho spoustu spočítal a úspěch žádný. Právě dnes nesu domů další pětku z matematiky!“ Takto se často rozlítostní žáci, kteří se snaží odvrátit špatnou známku z matematiky. Co na to říci? Nevzdávejte to, dokud se nedostaví výsledek. Přiznejte si, že nedostatky byly opravdu značné. Pokud už jste něco napravili a doučili se, s největší pravděpodobností to stále nestačí. Těžko se vám poštěstí, že se úspěch dostaví naráz. Mylný je názor, že v matematice postačí jenom chvíli zabrat a vše je v pořádku. Jedno latinské přísloví říká, že kapka hloubí kámen ne silou, ale tím, že často dopadá. Obvykle souhlasíme s tím, že se někdo učí rychleji a s menší námahou, zatímco jiný se učí pomalu a tíž. Ti druzí nemusí být hloupější, ani nemusí mít menší nadání. Chybí jim možná pouze správná odpověď na otázku, jak se učit matematice. Normálně vzdělaný člověk nemá důvod považovat matematiku za nenaučitelnou. Musíme však připustit, že někteří jedinci mají přece jen lépe vyvinuté logické myšlení něž druzí, kteří se musí nejprve „učit myslet“. Uveďme přirovnání ke sportu. Existují sportovci více, či méně nadaní. Zpočátku mají jistě výhodu ti nadanější. Ale není vyloučeno, že budou předstiženi těmi, kteří bez výrazných vrozených schopností dosahují vynikajících výsledků pravidelným a správně vedeným tréninkem. Podobně je tomu v matematice. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků v matematice, zamyslete se nad těmito několika zásadami:

 • Studium matematiky vyžaduje nepřetržité sledování, porozumění a osvojení si veškeré vyložené látky.
 • Průběžně je třeba doplňovat veškeré mezery ve znalostech z dřívějška.
 • Matematika je založena na přísně logickém základě, proto se ji nesmíte učit mechanicky. Zkuste si při řešení úlohy odpovědět na otázky:
  • proč postupovat právě takto?
  • neexistuje výhodnější řešení?
  • jak se změní řešení, jestliže se pozmění údaje v zadání?
 • Pokud máte k dispozici řešené příklady, zkuste si nejprve zakrýt řešení a počítat sami. Teprve když opravdu s řešením nepohnete, nahlédněte na první krok řešení. Učit se příklady nazpaměť ničí vaše samostatné myšlení. Jediný samostatně vyřešený příklad vám dá mnohem víc než deset opsaných.
 • Vyřešíte-li danou úlohu špatně, snažte se zjistit, k jaké chybě došlo a proč.
 • Využijte možnosti učit se ve dvojici. Metoda, kdy jeden vysvětluje látku druhému často vyhovuje oběma stranám.
 • Nedopřávejte živnou půdu různým komplexům méněcennosti tvrzeními: „Na to nestačím, to nikdy nepochopím“. Není možné hned znát vše. Chce to více vůle, sebedůvěry a vytrvalosti.

Výše uvedené řádky nejsou univerzálním návodem ani všelékem na matematické bolesti. Jste-li však odhodláni na sobě pracovat, určitě vám pomohou k tomu, abyste při studiu matematiky zbytečně nemrhali časem a energií.

Nahoru