Ruský jazyk

Русский язык в Гимназии Границе

Citát:

„Век живи – век учись.“ Učit se musíš celý život.

Úvod

Ruský jazyk se vyučuje na Gymnáziu Hranice jak ve víceletém, tak ve čtyřletém studiu jako druhý cizí jazyk. Je to jazyk slovanský, blízký českému.

  • Žáci, kteří si dobrovolně vybrali ruštinu, se učí ve skupinách.
  • Ve výuce pracují s učebnicí, jejíž součástí je pracovní sešit, nahrávky, hudba.
  • Dále jsou využívány prospekty, mapy, fotografie.
  • Výuka je zaměřena nejen na ovládnutí pravopisu, tj. azbuky, ale hlavně na komunikačním projevu.
Vyučující
  • Mgr. Taťána Palkovská
Učební plán

Čtyřleté studium

Předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Další cizí jazyk3334

Šestileté studium

Předmět1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Další cizí jazyk333334
Učebnice
Další materiály, časopisy a slovníky
Příprava k maturitě
Maturita z ruského jazyka Maturitní-témata-Р.Я.

Nahoru