Výtvarná výchova

Motto: „I vnímání je tvorba.“ (Ch. Morgenstern)
“ Dejte mi kousek uhlu a vytvořím nejkrásnější obraz na světě.“ ( F. Goya)

Úvod

Výuka výtvarné výchovy na gymnáziu probíhá v učebně Vv, která je vybavená keramickou pecí, grafickým lisem a didaktickými pomůckami.
Cílem výuky je rozvíjet tvořivost žáků, jejich fantazii, smysl pro estetické hodnoty, dále pak učit je chápat a hodnotit význam kultury a umění.
Ve výuce se také věnujeme teorii dějin umění. Nejpodstatnější však zůstává činorodost žáků.
V rámci výuky navštěvujeme výstavy, galerie a pořádáme výtvarné exkurze.
Žáci se pravidelně účastní výtvarných soutěží a projektů.

Vyučující:
  • Mgr. Raisa Pavelová Plešková
Učební plán

Čtyřleté studium

Typ studia1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Výtvarná výchova2200

Šestileté studium

Typ studia1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.5. roč.6. roč.
Estetická výchova – výtvarná výchova112200
Učebnice