Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Gymnázia Hranice

 Gymnázium Hranice srdečně zve všechny zájemce o studium z řad žáků 7. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 11. ledna 2022 od 13.00 do 17.00 hod. v budově školy na ulici Zborovská č. 293.

Žáci spádových základních škol a jejich rodiče získají podrobné informace o přijímacím řízení do nižšího stupně víceletého gymnázia (šestiletý program) a do čtyřletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 a obdrží informační materiály o průběhu studia.

Zájemci o studium se také mohou seznámit se školní budovou, s prezentací učebních pomůcek a s vybaveností odborných učeben.

Hygienické podmínky

Bohužel i při naší hlavní prezentační akci se musíme řídit aktuálně platnými hygienickými podmínkami pro vstup osob do vnitřních prostor školy, kterými jsou:

a) Platné ukončené očkování nebo
b) negativní PCR test, ne starší než 72 hodin nebo
c) laboratorně potvrzené prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 6 měsících.

Po celou dobu pobytu v budově školy je též nutné používat ochranu dýchacích cest.

RNDr. Vladimír Slezák, Ph. D.  v.r.
ředitel školy