Beseda se spisovatelkou Lenkou Chalupovou

Jak probíhá proces psaní knihy? Kde se bere inspirace? A jaká je komunikace s nakladateli? Nejen na tyto otázky přišla do Semináře českého jazyka a literatury odpovědět spisovatelka a mluvčí města Přerov paní Lenka Chalupová. Ta má na svém spisovatelském kontě už přes jedenáct knih, z nichž se některé staly velice úspěšnými tituly, například román Kyselé třešně nebo detektivka Pomněnkové matky.

Sympatická paní Chalupová nás přivítala se stohem všech svých vydaných knih v náručí. Postupně nám povyprávěla zajímavosti o každé z nich, včetně strastí, které měla ze začátku své spisovatelské dráhy kvůli nepoctivým nakladatelům, než navázala dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím Čas. Dozvěděli jsme se, že se psaní věnuje už od dětství. V jedné literární soutěži, které se jako mladá dívka zúčastnila, ji dokonce chtěli diskvalifikovat, protože se domnívali, že tak dobrou povídku dítě napsat nemohlo. Po střední škole si chtěla splnit svůj sen a živit se psaním, proto se ucházela o místo v Přerovském deníku, které díky svému originálnímu přístupu skutečně získala. Během práce si dálkově dodělala studium žurnalistiky a psala jednu knihu za druhou.

Paní Chalupová připouští, že uživit se v dnešní době jako spisovatel je téměř nemožné, ale i kdyby měla tu možnost, odmítla by, jelikož jí každodenní kontakt s lidmi na úřadě dodává potřebnou inspiraci k tvoření nových příběhů. Po výkladu byl prostor pro naše dotazy, díky kterým jsme například zjistili, že jejím největším přáním by bylo filmové zpracování Kyselých třešní.

Hodinová beseda utekla jako voda a už byl čas se rozloučit. Děkujeme paní Lence Chalupové za zajímavý a inspirativní výklad a přejeme mnoho úspěchů při psaní dalších knih.

Magdaléna Kučerová, V6. A