Exkurze semináře biochemie na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci

V pondělí 7. 2. proběhla exkurze žáků maturitního ročníku semináře biochemie na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Celá akce byla naplánována a zorganizována za pomoci pana doktora Cibička, se kterým jsme měli v semináři již v prosinci přednášku. Nebylo vůbec jisté, že se exkurzi podaří uskutečnit. Hlavní překážkou byly především problémy pojící se k současné složité covidové situaci. Exkurze již byla jednou odložena, její program se měnil, o to více byli ale všichni studenti rádi, když se vše nakonec podařilo.
I přes mírný spěch jsme se sešli včas v pondělí dopoledne na hranickém vlakovém nádraží tak, abychom stihli spoj do Olomouce. Před Lékařskou fakultou na nás čekal pan doktor Cibiček, který v tamější biochemické laboratoři působil, a proto i ona byla vybrána za hlavní cíl naší exkurze. Během dvouhodinové návštěvy pracoviště se nám věnovali Ph.D. Pavel Kosina a Prof. RNDr. CSc. Jitka Ulrichová, kteří mají s biochemií a s medicínou velmi bohaté zkušenosti. Měli jsme možnost prohlédnout si výukové i výzkumné laboratoře včetně vybavení a přístrojové techniky a seznámili jsme se s výzkumnou činností ústavu. Vyzkoušeli jsme si práci s automatickou pipetou při nanášení vzorků aminokyselin na podložku před jejich elektroforézou.
Následná cesta zpět do Hranic proběhla bez komplikací a celou exkurzi můžeme hodnotit jako nesmírně přínosnou, zajímavou a poučnou, především s ohledem na blížící se finální výběr budoucího směřování na vysokých školách.
Kryštof Klvaňa (V6.A), Lenka Poláková