Přednáška: Strojové učení změní svět – Tomáš Fürst, UP Olomouc

Strojové učení změní svět. Víc než si myslíte. S touto přednáškou přicestoval z Olomouce z Univerzity Palackého matematik pan Tomáš Fürst. Celkem tří přednášek se účastnilo šest tříd, a to 1.A, V3.A, 2.A V4.A, 4.A a V6.A. Nové tisíciletí začalo na poli vědy , výzkumu a technologií v poměrně ostrém tempu. Data se stala ropou jednadvacátého století. K jejich porozumění však stará dobrá statistika rozhodně nestačí. Žezlo zvolna přebírají bayesovské metody, Complexity Science a zejména strojové učení. Ze všech metod strojového učení nejvíce pozornosti sklízejí umělé neuronové sítě, na jejichž použití je založen nejeden div moderní techniky od autonomních vozidel přes rozpoznávání obrazu až po google translate. O to pozoruhodnější je, že k porozumění neuronovým sítím stačí základní kurz lineární algebry a derivace složené funkce. Kde se neuronové sítě vzaly, jak a proč fungují a k čemu jsou dobré? To vše se pokusil pan Tomáš Fürst studentům objasnit.