Jan Amos Komenský by letos oslavil 430. narozeniny

Jeden z největších světových myslitelů, vzor všech pedagogů letos slaví kulaté výročí. Proto jsme  v rámci seminářů českého jazyka a literatury a společenskovědního semináře navštívili výstavu KOMenský v KOMisku, která je ke zhlédnutí v prostorách staré radnice až do 12. června.

Přitažlivou a velmi oblíbenou formou komiksu jsme si připomněli důležité momenty z  pohnutého života Učitele národů a uvědomili si, že jeho pedagogické metody – sice malinko modifikované – využíváme dodnes. Vždyť co je důležitějšího než poutavá názorná výuka? Brána jazyků otevřená… Svět v obrazech a Velká didaktika… To vše je i dnes aktuální.

Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny Komenského. Expozice je doplněna o dobové lavice, katedry, názorné pomůcky, předměty zapůjčené z Muzea Komenského v Přerově.