4. místo v soutěži Umím francouzsky

Francouzštináři se zúčastnili soutěže Umím francouzsky. V letošním roce měli za úkol natočit video ve francouzštině na téma „La publicité – reklama“. V nejvyšší kategorii ve dvou kolech soutěžilo 29 videí a francouzštináři z třídy V6.A obsadili krásné 4. místo!

Všem zúčastněným (i třídě V5.A) děkujeme za energii, kterou jste do vaší práce vložili. Moc si toho vážíme a přejeme vám i nadále alespoň takové nadšení, jaké sálá z vašich videí. Bylo vidět, že si to užíváte, protože bez nadšení by žádná taková díla vzniknout nemohla. Jen dále rozvíjejte to, co už umíte…

Porotci hodnotili u každého videa 4 kritéria:

  1. obsah komentáře
  2. úroveň francouzštiny
  3. umělecké ztvárnění
  4. originalitu