Krajské kolo Astronomické olympiády

Krajské kolo Astronomické olympiády proběhlo v období leden–březen 2022 on-line formou.
Zúčastnili se 2 studenti ze třídy V2A.
Jakub Horváth obsadil 1. místo ziskem 81 bodů, k postupu do celostátního kola mu chyběly 4 body.
Michal Brezniak obsadil 6. místo ziskem 74 bodů.
Oba jsou úspěšnými řešiteli. Oběma moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.