Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Stejně jako okresní i krajské kolo, do kterého postoupili naši dva studenti, proběhlo distanční formou. Úlohy kategorie C řešil Michal Brezniak a úlohy kategorie D jeho starší bratr Lukáš. Soutěž měla celkem 3 části: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část. Michal se ve své kategorii umístil na 4. místě se ztrátou 0,5 bodu na postupující 1. místo v kraji. Lukáš skončil na 23. místě. Oběma hochům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!