Přednáška pro Seminář biochemie

V pondělí 12. září navštívila Seminář biochemie přednášející Zuzana Barbuščáková z PřF UP Olomouc a formou popularizačně-vědecké přednášky interaktivním způsobem představila maturantům obor Bioorganická chemie a chemická biologie. V první části přednášky byl žákům přiblížen koncept výzkumného propojení chemie s molekulární a buněčnou biologií, druhá část přednášky byla věnována video ukázkám zajímavých experimentů, při kterých žáci získali představu o každodenním laboratorním životě organického chemika. V průběhu přednášky si žáci mohli vyzkoušet efektní pokus vzniku kyslíku. Závěr přednášky patřil poutavému videu o Katedře organické chemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

v Hranicích 12. září 2022

Jana Horáková