Program Newton Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

Naši studenti, Tomáš Stískal (V6.A), Otakar Pikna (V5.A) a Lukáš Navrátil (V5.A) se zapojí do programu Newton Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (dále PřF UP). Tento program umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech vyučovaných na vysoké škole. Studenti si po konzultaci s odborným garantem zvolili vhodné kurzy, které budou společně s vysokoškolskými studenty navštěvovat a na závěr skládat zápočty a zkoušky. Jedná se o matematickou analýzu pro fyziky a matematickou analýzu pro matematiky. V případě, že by se rozhodli studovat na PřF UP, budou jím za splnění určitých podmínek kredity absolvovaných kurzů uznány.

Přejeme hochům, ať se jim studium líbí a úspěšně vybrané předměty zakončí.