Zapojte se do soutěže Troppau.cz

Od 10. října je možné se zapojit do soutěže Troppau.cz

VÝHRY A PRAVIDLA SOUTĚŽE
PRAVIDLA

Podstatou soutěže je, že účastník doplní ke kresbě vtipný text v cizím jazyce. Český účastník ho doplní německy, německý česky.

Účastníci jsou rozděleni do čtyř kategorií:

1. Do 15 let věku včetně vyplňující německy

2. Nad 15 let věku vyplňující německy

3. Do 15 let věku včetně vyplňující česky a

4. Nad 15 let věku vyplňující česky,

Účastníci si mohou vybrat kresbu z nabídky nebo vložit jakoukoli svoji.

Délka textu není omezena.

Texty jsou vkládány anonymně. K identifikaci účastníků má přístup pouze příslušný pracovník pořadatele.

Důležitá je originalita a vtipnost, nikoli jazyková správnost.

Každý může napsat text k libovolnému počtu obrázků. Může také napsat k jednomu obrázku více textů. Texty vyhodnotí porota. Jejími členy budou učitelé němčiny Slezské univerzity v Opavě.

Kdokoli může lajkovat  jednotlivé texty. Tři texty s největším počtem lajků obdrží „cenu čtenářů“.

Soutěž je zahájena 10. října 2022. Vkládat texty lze do 21. října 2022.

Nominovaní budou oznámeni na této stránce 28. října 2022. Současně obdrží na email instrukce pro účast na prezenčním setkání v Praze 09.-11.11.2022.  Na tomto prezenčním setkání bude vyhlášeno pořadí a předány ceny.

VÝHRY

V každé ze čtyř kategorií budou nominováni tři nejlepší účastníci a ti se zúčastní společného programu.

V každé ze čtyř kategorií obdrží:

1. místo: 4.000,- Kč (160,- Eur)

2. místo: 2.500,- Kč (100,- Eur)

3. místo: 1.000,- Kč (  40,- Eur)