Přírodovědný klokan 2022

Ve středu 12. října 2022 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Test obsahující 24 otázek z oborů biologie, fyzika, chemie, matematika a zeměpis v kategorii Kadet řešilo 11 žáků ze tříd V1.A a V2.A, kategorii Junior 22 žáků ze tříd 1.A, 2.A a V3.A, V4.A. Soutěžící se nezalekli záludných otázek a v časovém limitu 40 minut se snažili vybrat správné odpovědi z pěti nabízených možností. Nejlepší řešitelé školního kola obou kategorií budou vyhodnoceni v rámci okresu Přerov a Olomouckého kraje.      

Kategorie KADET: (11 žáků) třída V1.A + V2.A 

1. Hoang Anh Tuan  80 bodů 

2. Kadlecová Eliška  68 bodů  

3. Lazíková Valerie  59 bodů 

Kategorie JUNIOR: (22 žáků) třída 1.A, V3.A + 2.A, V4.A  

1. Burianec Ondřej  85 bodů  

2. Konečný Jakub  76 bodů 

3. Brezniak Michal  75 bodů

Všem řešitelům děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k dosaženému výsledku.  

Jana Horáková