Badatelský víkendový seminář Dita

Naši tři aktivní studenti pobývali ve dnech 21.–23.10. 2022 v rekreačním středisku Javoříčko, kde probíhal víkendový seminář Badatel.  Pod vedením Jiřího Kvity (absolventa Gymnázia Hranice), se Adam Horák a Michaela Röderová z V4.A a Karolína Janečková z 3.A. zúčastnili přednášek, které byly vedeny již na vysokoškolské úrovni. Profesoři a doktorandi z PřF UPOL společně provedli nadané žáky skrz přírodní vědy, ať už se jedná o matematiku, fyziku, chemii, biologii či astronomii. Zpestření sobotního programu se stala návštěva tamních Javoříčských jeskyní. Seminář pro naše studenty umožnil rozšířit zdroj kontaktů, které jistě využijí při blížícím se výběru vysoké školy.